Ondernemend Emmen: optimaal ondernemersklimaat betekent óók een optimaal mobiliteitsbeleid!

We besteden op dit platform ook regelmatig aandacht aan de wijze waarop een aantal lokaal georganiseerde werkgevers gezamenlijk hun mobiliteitsbeleid hebben geregeld – daarbij slim gebruikmakend van hun schaalvoordelen. Vandaag staat Ondernemend Emmen centraal op dit podium.

Ondernemend Emmen brengt meer dan 300 ondernemers met elkaar in verbinding. Meer dan 80% van de lokale werknemers in Emmen (in totaal > 16.000fte) zijn via hun werkgever aangesloten bij Ondernemend Emmen en maken gebruik van de gemeenschappelijke waardes die men dagelijks met elkaar realiseert. Gericht op het creëren van een optimaal ondernemersklimaat in Emmen. En dat doet men door het organiseren van informatieve netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, door te participeren in nationale en internationale projecten ten behoeve van ondernemers en door de belangen van ondernemers te behartigen in alles wat ze doen. We spreken met algemeen directeur Herman Idema over het belang van bewuste mobiliteit bij hun leden.

Uit gemakzucht nemen we de auto

"Kijk, wij zijn als Ondernemend Emmen een vereniging en spelen dus in op de behoeftes van onze leden. Veel van de werkgevers die bij ons zijn aangesloten zijn actief in de productie. Denk aan de maak- of procesindustrie. Wat zoveel betekent dat hybride werken (behoudens uitzonderingen) gewoon geen serieuze optie is. Men moet gelet op de aard van de werkzaamheden gewoon iedere dag fysiek aanwezig zijn. Veel van hen wonen in de directe omgeving, binnen een straal van zeg zo’n 10-15 km. Wat we zagen is dat velen uit gemakzucht met de auto kwamen. Men kwam en ging allemaal op hetzelfde moment. Hierdoor onststond er congestie bij de in- en uitgang van ons bedrijventerrein, zowel ’s morgens als einde middag. Alle redenen om de krachten te bundelen en slim na te denken over hoe we mobiliteit van en naar het werk organiseren dus. Voor de stedelingen uit de Randstad: hier is ruimte in overvloed, we kennen voor de rest nauwelijks files en parkeren is geen issue – velen hebben om die reden meer dan één auto, niet in de laatste plaats omdat OV hier aanzienlijk is afgeschaald."

Woon-werk met de fiets

"Tel daarbij op de problematiek van de laaggeletterdheid. Een lager opleidingsniveau heeft vaker impact op de gezondheidssituatie van onze collega’s. En daarmee ook op hun vitaliteit. Wat vaak een gevolg is van meer roken en drinken en ongezond eten. Leidend tot obesitas bijvoorbeeld. Met alle gevolgen van dien. Veelal zonder winnaars. Dat was voor voor ons de reden om een paar jaar geleden vol in te zetten op het stimuleren van het fietsen. Om zo meerdere vraagstukken tegelijkertijd te kunnen tackelen: minder congestie, minder uitstoot, minder kans op incidenten, meer vitaliteit, meer werkplezier en daardoor ook een hoger energieniveau.

De komst van de elektrische fiets heeft die drempel uiteraard flink verlaagd. Ik heb geen actuele cijfers over het marktaandeel van de fiets ten opzichte van de auto, maar ik durf wel te beweren dat bij onze achterban de fiets momenteel in het woon-werkverkeer als het meest attractieve vervoersmiddel wordt beschouwd. Onder meer ook reden voor de gemeente en provincie om volop te gaan investeren in fietssnelwegen. Zo wordt er in 2024 werk gemaakt van de fietssnelweg Klazienaveen-Emmen waarmee je op een veilige manier de Noord-Zuid verbinding op ons bedrijventerrein kunt passeren."

Onze ambities

"Als Ondernemend Emmen hebben we een aantal ambities die een directe link hebben met ons mobiliteitsbeleid. De rode draad is om goed voor onze mensen te zorgen – passend in de filosofie van ‘happy cows give more milk’. Want ook wij kampen hier in deze regio met flinke tekorten op de arbeidsmarkt. Eén daarvan is ons gemeenschappelijke mantelzorgbeleid. Realiseer je dat inmiddels 1 op de 3 werknemers die via hun werkgever bij ons zijn aangesloten een actieve mantelzorger is (dat was een paar jaar geleden nog 1 op de 8). Voor die collega’s is het belangrijk dat hun werkgever zich flexibel opstelt, uiteraard binnen bepaalde grenzen, waarmee zij niet overhaast en gestrest naar hun werk kunnen gaan. Tweede is de laaggeletterdheid. En daarmee het aanpakken van een ongezondere levensstijl, domweg ook omdat we al die mensen nu niet kunnen missen. Derde is de verduurzaming, passend in ons doel om klimaatneutraal te willen zijn. En dat betekent ook iets voor onze manier van reizen. Dát moet gewoon anders. Méér met de fiets, minder met de auto. En als we met de auto gaan, dan graag een elektrische auto!"

Klinkend voorbeeld: De Groot Installatiegroep
We spreken met Rainier Westerbeek, verantwoordelijk voor operations bij De Groot Installatiegroep, een landelijk werkende organisatie met 23 vestigingen over het land, 1.200 collega’s, werkend in de utiliteitsbouw (datacenters, ziekenhuizen, scholen), hoofdkantoor in Hengelo:

"Wij werken volgens het Rijnlandse model, niet over onze mensen, maar mét onze mensen. Het zijn van een attractieve werkgever in deze krappe arbeidsmarkt is voor ons essentieel. Daarom dat we een paar jaar geleden twee zaken in gang hebben gezet. Één is het uitbreiden van het aantal vestigingen (van 11 naar 23) waarmee we ervoor kunnen zorgen dat onze mensen nooit verder hoeven te reizen dan een straal van 40/60km rondom zo’n vestiging. Twee het werken volgens het Skidbouw-principe waarbij we modulair werken en zoveel als mogelijk zaken configureren in een fabriek om dat dan als halffabricaat naar onze klant te brengen. Het mooie is dat daarmee ons gemiddeld gereden kilometrage in de afgelopen jaren met meer dan twee derde is afgenomen: van bijna 25.000 km naar iets meer dan 7.000km per persoon!"

Afbeeldingen

Cookie-instellingen