Nederlander wil verkeersveiligheid in regeerakkoord

15-03-2021
552 keer bekeken

Meer dan de helft van alle Nederlanders (57%) vindt het belangrijk dat de politieke partij waarop zij gaan stemmen nadenkt over verkeersveiligheid. En een ruime meerderheid vindt dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid.

Dat blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 kiesgerechtigden.

Ook moeten er concrete doelstellingen komen. Het vergroten van de pakkans, lopen en fietsen stimuleren en hogere straffen voor verkeersovertredingen, zijn wat Nederlanders betreft dé top drie manieren voor politici om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren.

Aandacht hard nodig 

Aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig: ruim de helft van alle Nederlanders (53%) geeft aan het verkeer complex te vinden en maar liefst twee derde (65%) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder gehaast onderweg zijn’ op 1.

Concrete doelstellingen

Zo’n 60% vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er circa twee per dag – erg hoog. Met de stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van alle stemgerechtigde Nederlanders (66%) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo'n 60%, gaat nog een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid.

Politici onderscheiden zich niet op verkeersveiligheid terwijl dit juist een onderwerp is waar iedereen voorstander van is. De grootste winst op verkeersveiligheid kan worden geboekt op de thema’s: snelheid, alcohol en afleiding als gevolg van smartphonegebruik tijdens verkeersdeelname.

Duidelijke ambitie

Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, reageert op de uitkomsten van het onderzoek en laat weten dat verkeersveiligheid thuishoort in de politiek en in het regeerakkoord. Zijn oproep lijkt terecht en een trendbreuk blijkt nodig. Prognoses stellen namelijk dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen. In 2030 zou er zomaar sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Tenzij er meer actie wordt ondernomen. ‘Veilig Verkeer Nederland gaat er alles aan doen om verkeersveiligheid op de politieke agenda te houden. Tegelijkertijd doen we ook een beroep op de mensen zelf, want niet alleen politici maar letterlijk iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen