Corona zorgt voor minder ongelukken, relatief méér gewonden

14-07-2021
417 keer bekeken

Door het thuiswerken en het lagere aantal toeristen is het sinds het begin van de coronacrisis rustiger op de weg. Dat leidde – weinig verrassend – ook tot minder verkeersongelukken. Wat wel opvallend is: het aandeel ernstige ongelukken nam juist toe.

Het aantal ongelukken nam met meer dan 20 procent af, maar ze hadden relatief meer verkeersdoden en gewonden tot gevolg. Vaak waren de slachtoffers zwakke verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers, e-bikers en scooterrijders. Het aantal verkeersdoden op de fiets nam zelfs ook in absolute zin toe, blijkt uit cijfers van het CBS: 229 in 2020 tegenover 203 in 2019 (en 228 in 2018). Het hoogste aantal fietsdoden in een kwart eeuw.

Verkeerskundig ICT-bureau VIA concludeert in een rapport dat er relatief meer ongelukken zijn binnen de bebouwde kom. VIA ziet verder dat het verkeer voor vooral zwakkere deelnemers gevaarlijker is geworden en dat veel ongelukken buiten de spits plaatsvonden. Ongelukken met blikschade komen juist veel minder voor, wat te wijten lijkt aan de sterk afgenomen files.

Onvoorspelbaarder

Paul Broer, hoofd van de verkeerspolitie, zegt in het AD te zijn geschrokken van de cijfers en constateert dat het verkeer onvoorspelbaarder is dan voor de pandemie: ‘Mensen weten niet meer waar en wanneer het druk is. Daarbij fietsten kinderen niet meer 2 keer per dag van en naar school, maar waren ze de hele dag buiten.’ Verder gingen volwassenen voor de nodige lichaamsbeweging meer wandelen en fietsen. En dat terwijl auto’s tijdens de lockdowns gemiddeld 15 procent harder zijn gaan rijden.

Volgens VIA is er in de toekomst meer aandacht nodig voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Zeker als mensen ook na de crisis veel blijven thuiswerken en het daardoor rustiger blijft op de weg. Binnen de bebouwde kom zou bijvoorbeeld op meer plekken de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur kunnen. Een andere mogelijk oplossing is de aanleg van meer fietspaden.

Smartphones

De politie is weggebruikers tijdens de pandemie anders gaan controleren: minder in de spits en meer gespreid over de dag. Door de gesloten horeca en afgelaste evenementen is er minder alcohol in het verkeer. ‘In plaats van grote alcoholcontroles, letten we nu meer op afwijkend gedrag en afleiding’, aldus Broer. De politie krijgt later dit jaar speciale camera’s om het gebruik van smartphones in het verkeer op te sporen. ‘In eerste instantie krijgt elke eenheid er een, later breiden we dat uit.’

Voor Martijn Dadema, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, onderstrepen de ontwikkelingen het belang van MONO: ‘De mogelijk grotere rol die afleiding speelt in de toename van het percentage ernstige ongelukken, laat zien hoe belangrijk MONO rijden is. Juist in coronatijd, wanneer automobilisten op relatief rustige wegen eerder geneigd zijn om zich te laten afleiden.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen