Meerderheid werknemers leest berichten tijdens het rijden – wat doe jij als werkgever?

08-10-2021
267 keer bekeken

Bijna twee derde van de verkeersdeelnemers leest tijdens het rijden wel eens berichten op zijn telefoon. Dat blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onder 1200 mensen.

Automobilisten, (snor)fietsers en bromfietsers hielden voor het onderzoek 4 dagen een dagboek bij. Na hun rit beschreven ze hoeveel berichten ze ontvingen en verstuurden, waar die berichten over gingen en hoe belangrijk ze waren.

‘Risico niet waard’

84 procent van de bestuurders vond de berichten die ze tijdens het rijden kreeg niet belangrijk genoeg om te lezen tijdens de rit. Maar liefst 94 procent gaf bovendien aan dat de berichten het risico van een boete niet waard waren. Toch las het merendeel die berichten af en toe dus wel. Het gevolg? Meer dan de helft van de mensen die hun telefoon in het verkeer gebruikt gaat langzamer rijden, slingeren, mist een afslag of raakt zelfs betrokken bij een ongeluk.

Bereikbaar voor familie en vrienden

De resultaten sluiten aan bij een tweede onderzoek dat onlangs is uitgevoerd onder de zakelijke markt. In opdracht van het programmateam MONO-zakelijk werden werkgevers en werknemers bevraagd op verkeersveiligheid in bedrijfsbeleid. Een belangrijke uitkomst: werknemers communiceren onderweg voornamelijk met familie en vrienden. Dat is ook de belangrijkste groep waarvoor zij bereikbaar willen zijn. Daarnaast communiceert men tijdens het rijden regelmatig met collega’s (32%) en klanten of zakelijke relaties (19%). De reden? Verveling tegengaan en de tijd nuttig gebruiken.

Rol voor werkgevers

Driekwart van de werkgevers geeft aan dat er aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid in het bedrijfsbeleid. Een groot deel daarvan voert ook specifiek beleid tegen afleiding. Het gaat dan met name om gedragsmaatregelen: het gesprek aangaan met werknemers en afspraken maken over welke berichten urgent zijn en hoe je met spoedgevallen omgaat. Opvallend genoeg geeft 28% van de werkgevers aan dat er geen beleid is.

De MONO-zakelijk aanpak heeft als doel werkgevers te stimuleren en faciliteren om intern afspraken te maken die afleiding in het verkeer voorkomen. Je kunt als werkgever niet van medewerkers vragen om tegelijkertijd te werken én een voertuig te besturen. MONO-zakelijk biedt handvatten in de vorm van praktische tips, gratis middelen en concrete maatregelen zoals trainingen, workshops, apps en een theatervoorstelling. Later dit jaar start een nieuwe MONO-campagne gericht op werkgevers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen