"Het risico van verkeersongevallen hoort in de RI&E van bedrijven"

12-04-2022
678 keer bekeken

Verkeersveiligheid verdient net zoveel aandacht in de RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) als alle andere arbeidsrisico’s. Dat vindt veiligheidskundige Linda van der Veer van Agrolin Advies & Service. "De risico’s in kaart brengen middels een RI&E is een wettelijke verplichting."

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

 

Aandacht voor verkeersveiligheid

Het valt Linda op dat verkeersveiligheid geen thema is binnen de RI&E van bedrijven. En dat terwijl het onderwerp weldegelijk alle aandacht verdient. “Zelfs in de goedgekeurde branche RI&E’s staat niets over preventie en het voorkomen van ongevallen.” Linda merkt op dat een ongeluk met een vrachtwagen niet als arbeidsongeval wordt beschouwd maar als verkeersongeval. “Het voorkomen van verkeersongevallen moet meegenomen worden in de RI&E, zodat werkgevers en werknemers zich bewust worden van de risico’s. Deze risico’s kunnen op hun beurt gereduceerd of verkleind worden door maatregelen te nemen.”

Veiligheid is meer dan MONO rijden

Linda bepleit het borgen van verkeersveiligheid in organisaties. Daarbij gaat het naar haar idee over veel meer dan bellen en appen tijdens het rijden. “De werkgever heeft een grote mate van verantwoordelijkheid om veilig rijgedrag te borgen. Dat kan door het risico op te nemen in de RI&E en beheersmaatregelen te nemen om de kans op een ongeval te verkleinen. Met speciale 'niet storen' apps voorkom je bijvoorbeeld dat mensen bellen en appen in het verkeer. Maar nodig bijvoorbeeld ook eens iemand uit die uit ervaring kan vertellen hoe het voelt als je een verkeersongeval veroorzaakt door te appen achter het stuur. Zo’n verhaal (zoals bijvoorbeeld de voorstelling SMART) heeft impact.”

Oog voor fysieke en psychosociale kanten

Verkeersveilig gedrag heeft ook te maken met oog hebben voor de fysieke en psychosociale toestand van een medewerker. “Een chauffeur die hele dagen moet in- en uitstappen en zware pakketten moet tillen, kan aan het einde van de dag moe zijn en daardoor minder oplettend. Dat geldt ook voor de medewerker die zoveel werkdruk heeft dat hij of zij stress ervaart en minder alert is in het verkeer. En wat te denken van de vrijdagmiddagborrel? Als werkgever eindigt je verantwoordelijkheid niet als mensen naar huis gaan. Je zorgplicht geldt ook voor veilig woon-werkverkeer.”

Borg veilig rijgedrag in je organisatie

Aandacht vragen voor verkeersveiligheid en het daarmee afvinken is niet voldoende, benadrukt Linda. “Het is zaak de risico’s binnen je bedrijf te benoemen evenals de waarschijnlijkheid dat zoiets naars als een ongeluk gebeurt, met letsel of de dood tot gevolg. Veiligheidskundigen en verkeersveiligheidskundigen kunnen daarover meedenken. Het is noodzakelijk dat de werkgever een duidelijk standpunt inneemt op het gebied van verkeersveiligheid en op basis van een goede inventarisatie richtlijnen formuleert. Dit moet eenvoudigweg op orde zijn. Ook voor de Arbeidsinspectie. De risico’s in kaart brengen middels een RI&E is een wettelijke verplichting vanuit Arbowet artikel 5. Dit valt samen met de zorgplicht voor een werkgever om er alles aan te doen om ongevallen te voorkomen, zo ook verkeersongevallen tijdens het werk."

"Je moet als werkgever dus kunnen aantonen dat je op het gebied van verkeersveiligheid voldoende instructies en voorlichting hebt gegeven. Oordeelt de inspectie dat je daarin nalatig bent geweest, dan kun je, naast het persoonlijke leed, ook een boete verwachten. Mijn advies is: inventariseer de risico’s en borg veilig rijgedrag in je organisatie door er regelmatig aandacht aan te besteden. Toolboxmeetings (zie MONO-zakelijk Toolkit) of werkoverleggen bieden daarvoor alle ruimte. Dit gaat om goed werkgeverschap en zorg voor de medewerker.”

Dank aan het Regionaal Orgaan Verkeersveligheid Zeeland (ROVZ) voor de tip naar het oorspronkelijke interview op www.zeelandzakelijk.nl. ROVZ houdt zich dagelijks bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. Zij voert dit uit samen met haar partners (Zeeuwse gemeenten en maatschappelijke partijen).

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen