Dit zijn de mijlpalen van MONO-zakelijk

22-12-2022
262 keer bekeken

Komende januari is het alweer drie jaar geleden dat we gestart zijn met de MONO-zakelijk community. We vonden het daarom een goed idee om terug te blikken op de periode 2020 t/m 2022 en de mijlpalen visueel in kaart te brengen.

De aftrap begon in januari 2020 met een 24-uurs co-creatie sessie in aanwezigheid van werkgevers, branche- en diverse netwerkorganisaties. Dáár is de basis gelegd voor ‘shared ownership’ en draagvlak voor het programma – inspelend op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers.

In het eerste jaar kozen we voor de positionering ‘Ongestoord onderweg’ dat in lijn lag met de MONO publiekscampagne, maar dan gericht op het stimuleren en faciliteren van werkgevers om slimme oplossingen in hun bedrijfsvoering te implementeren. Een jaar later hebben we ons geprofileerd met ‘ARBO-proof onderweg’. Dit paste bij de tijdgeest in 2021: richt je mobiele werkplek ook ARBO-proof in. Nu, eind 2022, hebben we – nadrukkelijk op basis van jullie behoefte – de positionering aangescherpt naar ‘Bewust onderweg’: zakelijk onderweg kan veiliger, slimmer en duurzamer. Immers: veilig rijden is ook kiezen voor een slimmere en duurzamere verkeersdeelname.

Met deze boodschap gaan we het nieuwe jaar in en blijven we ons met alle partners inzetten om het gezamenlijke doel te behalen zoals dat door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, begin dit jaar is verwoord: voor 2025 een verdubbeling van het aantal werkgevers dat werk maakt van bewuste mobiliteit en verkeersveiligheid. Hiervoor hebben we de inbreng en inzet nodig van de hele community. Want alleen met elkaar kunnen we deze ambitie verzilveren! We vertrouwen erop dat ook jij als ambassadeur daarin een bijdrage wilt blijven leveren. Bijvoorbeeld door het gedachtegoed van MONO-zakelijk in je beleid op te nemen en door het in je organisatie en daarbuiten uit te dragen. Veel dank daarvoor!

Download PDF

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen