Onze filosofie is sturen op eigen verantwoordelijkheid en ownership óók binnen ons mobiliteitsbeleid

07-03-2023
594 keer bekeken

Je betrekt de man die de vloer veegt toch ook bij de keuze van de juiste bezem? Zo werkt het ook bij de invulling van de mobiliteitswensen van een organisatie. Waarbij ingespeeld wordt op de wensen van de gebruikers zélf. We gaan in gesprek met Joël van den Doel en Angelo Cancedda van Vibber.

Joël van den Doel is directeur en Angelo Cancedda is sales consultant bij adviesbureau Vibber. Een mix van de 6 woorden uit 4 leidende principes: Vooruit, In Beweging, Bevlogenheid En Resultaat, Vibber. Die woorden staan centraal in hun aanpak voor klanten in de wereld van transport en automotive.   

Eigenaarschap laag verankerd bij onze professionals

Hoe geven jullie als Vibber het goede voorbeeld?

"Wij willen als Vibber uiteraard serieus genomen worden door onze klanten en opdrachtgevers! Dan spreekt het voor zich dat we het zelf het goede voorbeeld geven. Onze organisatie is heel overzichtelijk; 33 professionals die bijna allemaal een eigen auto hebben, waarbij we in feite zelfsturend zijn. Regelloos. Maar we sturen wel sterk aan de hand van resultaten op eigen verantwoordelijkheid. Onze professionals krijgen hierin veel ruimte en vertrouwen. Geen betutteling.

Ons motto is dan ook: controle is goed, vertrouwen is beter. Maar wél (bijna) alles maken we transparant. En voor ons werkt dat. Zo monitoren we bijvoorbeeld schadepatroon en brandstofgebruik van onze vloot op individueel niveau – en doordat het inzichtelijk is voor iedereen ontstaat er zo ook een gezonde competitie om hierin te excelleren - zéker geen vrijblijvendheid!"

MONO rij-tips zijn onderdeel van ons dagelijks rijgedrag

Hoe is MONO-zakelijk onderdeel van Vibber?

"Al onze auto’s zijn uitgerust met een berijdersmapje waarin zaken zijn opgenomen als autopapieren en schadeformulieren. Daar zijn de MONO rij-tips ook een essentieel onderdeel van. En dat bespreken we ook frequent in onze reguliere werkoverleggen – liefst aan de hand van concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld gebeld worden in de auto. Binnen Vibber hebben we de ‘heilige’ afspraak dat als je iemand belt je eerst kijkt in zijn of haar agenda of degene die je gaat bellen niet onderweg is. En als dat het geval is dan is de gouden regel: niet bellen (tenzij het spoed is). En zo’n serieuze aanpak, dat adviseren we ook al onze klanten."

Met klinkende resultaten

Wat levert dat op?

"Dat betekent at the end of the day een win-win, het is zowel goed voor onze klanten en de omgeving ; betrouwbaar en voorspelbaar, voor de professional zélf; werkplezier en minder stress én voor ons als Vibber; lagere kosten en minder verloop.

Bottomline is doordat we het professioneel hebben georganiseerd er veel minder gedoe is. Denk hierbij aan minder incidenten, schades, uitval, vervanging, enzovoort. Hierdoor kunnen we ons kunnen focussen op datgene waarvoor we op deze aarde zijn: leveren van toegevoegde waarde op het vlak van mobiliteit voor onze klanten!"

Centrale rol voor berijder bij inrichting van mobiliteitsplan

Welke rol heeft die berijder dan?

"In onze aanpak voor het herinrichten van een vloot van bedrijfswagens bij onze klanten heeft de berijder een centrale plaats. Natuurlijk krijgen we kaders mee vanuit de organisatie, zoals bijvoorbeeld de budgettaire. Of andere functionele eisen op vlak van uitstoot en footprint. Maar te vaak merken we dat er top-down wordt besloten over de uiteindelijke keuzes, en dat terwijl de berijders vaak hele bruikbare ideeën hebben die kunnen leiden tot hogere effectiviteit, doelmatigheid en lagere kosten. Zeker als je serieus met hen in gesprek gaat over de knelpunten en de barrières in het bestaande wagenpark. Maar belangrijker nog: resulterend in meer eigenschap vanuit de werkvloer. Wat zich dan weer vertaalt in het netjes omgaan met de voertuigen. Gewoon, alsof ie van jezelf is."

Toekomstige ontwikkelingen

Hoe ziet de toekomst, wat betreft bewuste mobiliteit, er volgens Vibber uit?

"Ik weet zeker dat als we dit gesprek over drie jaar weer voeren dat we dan een stuk verder zijn met datadelen. Als je dan wegrijdt met je auto dan zet de mobiliteitsapp (die we dan allemaal hebben) automatisch je telefoon in de niet-storen stand. En krijg je terwijl je rijdt direct feedback over je eigen rijgedrag. Zo van: die bocht had je toch iets minder sportief kunnen nemen, hier had je je auto kunnen laten uitrollen, nu trek je wel erg hard op.

Of we kunnen bijvoorbeeld sturen op belgedrag in de auto gericht op een nog betere veiligheid van onze mobiele werkplekken. Geen big brother, maar wel happy cows give more milk!"

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen