Voorzitter RAI Vereniging: MONO als integraal onderdeel van een gezond mobiliteitsbeleid

01-12-2020
631 keer bekeken

We spreken - digitaal - met de voorzitter van de RAI Vereniging, Steven van Eijck. Hij heeft een speciale band met MONO-zakelijk. Afgelopen januari was hij een van de bestuurders die ideeën van zo'n 50 werkgevers over MONO-zakelijk in ontvangst nam tijdens een zogenoemde cocreatiesessie.

Van Eijck is een bestuurlijke duizendpoot: commissaris, adviseur en sinds kort ook SER-kroonlid. Met RAI Vereniging vertegenwoordigt hij een doelgroep van zo’n 700 ondernemers, allen actief in de mobiliteitsindustrie. 

No-brainer

‘Voor mijn achterban is er geen discussie over nut en noodzaak van MONO. Welk vervoermiddel we ook maken of aanbieden. Gewoon een no-brainer dat er MONO gereden moet worden. Het is écht levensgevaarlijk als je dat niet doet. Ik zie soms weleens een slingerende auto in het verkeer. Vroeger zou je zeggen, typisch geval van een borrel te veel op, nu is dat appen in het verkeer. Het kan gewoon niet! En ik zou zeggen: we moeten dit strakker gaan positioneren met elkaar, geïntegreerd in zowel veiligheid als duurzaamheid. In een toekomstvast en eigentijds mobiliteitsbeleid’.

Laat de slachtoffers aan het woord

‘Ik denk dat we moeten aankoersen op een 4-ledige en allesomvattende aanpak. Enerzijds moet je inzichtelijk maken wat de kosten zijn aan schade, aan uitval, etc. voor belanghebbenden als verzekeraars en leasemaatschappijen. Creëer met die cijfers urgentie.'

Als 2e geloof ik er erg in om de slachtoffers een serieus podium te geven. Leer van die reclame over spierziekte waarin iemand meldt "als je dit leest, ben ik er niet meer". Of van al die gore plaatjes op pakjes sigaretten. Anders gezegd: laat een gehandicapte vrachtwagenchauffeur aan het woord. Zoek de confrontatie, en dat mag best prikkelend.'

'Als 3e het positief verleiden. Kijk naar het succes van de stappenteller, iedereen die ik ken is dagelijks bezig met het scoren van die tienduizend stappen. Of het gamen: maak er een spel van met een competitief element in de geest van "wie heeft de meeste MONO-kilometers gemaakt vandaag", "wie is onze MONO-held deze week".' 

'En als laatste de stok achter de deur: handhaving. Zoals nu gebeurt met die camera’s die appende weggebruikers direct opsporen en fors beboeten. Maar sluit het net, want de pakkans moet omhoog: ook bij het puntenrijbewijs (nu krijg je stafpunten voor excessief hardrijden of overmatig alcoholgebruik) zou appen in het verkeer een doodzonde moeten zijn. En realiseer je dat bij huftergedrag als bumperkleven ook bijna altijd sprake is van appen in het verkeer. Dat moet zwaarder gestraft worden.'

Zelflerende algoritmes

De grootste revolutie verwacht Van Eijck door het gebruik van data. ‘We zijn er een beetje bang voor, maar we gaan heel veel profijt hebben van zelflerende algoritmes die data verwerken. En uiteraard is privacy cruciaal, maar zeker niet tot elke prijs: je zult het moeten benaderen vanuit het aspect van wederkerigheid en toepassing in relatie tot het hogere doel. Gekoppeld aan concrete benefits. Laten we ons wel realiseren dat we nu op jaarbasis met elkaar meer dan €14miljard verbranden aan verkeersonveiligheid’. 

Nul verkeersdoden in 2050

Van Eijck geeft nog een suggestie om MONO ook internationaal te positioneren. ‘In 2018 bestond  RAI Vereniging 125 jaar. Onze Brusselse internationale koepels wilden ons toen een cadeau geven, logisch bij verjaardagen is dat gebruikelijk. Ik heb toen gezegd "laten we met elkaar een convenant sluiten gericht op nul verkeersdoden in 2050". Dat is toen uitgebreid met de verantwoordelijke EU-commissaris en ook de minister. Zo’n soort benadering moeten we nu écht ook weten te operationaliseren met elkaar. Want het onderwerp verdient het absoluut’.

Gezonde mobiliteit

Afsluitend maakt Van Eijck nog melding van z’n betrokkenheid bij het komende regeerakkoord. ‘We zijn met een paar topambtenaren in gesprek om bouwstenen aan te leveren voor een andere kijk op mobiliteit: niet als noodzakelijk kwaad, maar vooral de focus op het aspect van een gezonde mobiliteit. Waarin we mobiliteit positioneren als een oplossing, en niet als een probleem. Ja, ik weet zeker dat dit een prominente plek gaat krijgen in het komende regeerakkoord. Laat MONO-zakelijk daar nou een integraal onderdeel van zijn!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen