12 miljoen kilometer afleggen met 50.000 justitiabelen moet netjes en correct

26-01-2021
763 keer bekeken

Erik de Borst is algemeen directeur van Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). We spreken (digitaal) met hem over verkeersveiligheid en MONO.

De Borst is onder andere verantwoordelijk voor alle extramurale vervoersbewegingen waarmee jaarlijks circa 40.000-50.000 justitiabelen (gedetineerden, vreemdelingen, tbs- jeugdigen en internationaal justitiabelen) veilig en humaan van A naar B worden vervoerd. Dat doet DV&O dagelijks met zo’n 150 tot 170 witte cellenbusjes, waarmee zo’n 12 miljoen kilometers per jaar worden gemaakt. DV&O voert daarnaast meerdere andere taken uit waaronder het wagenparkbeheer van ongeveer 1.200 dienstauto’s die horen bij alle onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Glazen huis

‘Voor ons als publieke dienstverlener is het essentieel dat we ons netjes en correct gedragen in het verkeer. Met de witte cellenbusjes opereren we in een glazen huis, we zijn  erg herkenbaar. We moeten daarom veilig rijden, defensief rijden en zuinig rijden. Dit ondanks onze speciale bevoegdheden waarbij we – met sirenes – bijvoorbeeld de snelheid moeten overtreden en soms ook gebruik moeten maken van de vluchtstrook.

Strak protocol

‘Dit kan alleen als onze bedrijfsprocessen tot achter de komma zijn geprotocolleerd. Werkprocessen voor verkeersveiligheid zijn werkelijk tot in de puntjes uitgewerkt. En we trainen onze mensen in wat we jaarlijks uitgebreid toetsen. Haal je de toets niet, dan ga je  de bus niet op. Dat het werkt, blijkt uit de resultaten: we zijn er trots op als DV&O dat het aantal verkeersincidenten waar wij bij betrokken zijn slechts op de vingers van één hand te tellen zijn.'

Steekproefsgewijze monitoring

‘Voor ons als DV&O is dit écht serieus. Dat blijkt ook wel uit het feit dat onze afdelingshoofden steekproefsgewijs mee gaan met transporten, om te checken of alles volgens onze standaarden wordt uitgevoerd. Géén vrijblijvendheid dus! Daarnaast kennen we een soort intercollegiale toetsing waarbij we elkaar scherp houden. En tenslotte: jaarlijks krijgen we zo’n 100 klachten van burgers die we een voor een uitpluizen en waar we als organisatie ook weer van leren. Daarbij is overigens in slechts 10% van de gevallen sprake  van verwijtbaar gedrag van mijn mensen.’

Techniek helpt ons verder

‘We hebben als DV&O een professionele relatie met een aantal autofabrikanten. Zo horen we wel eens iets van wat er allemaal aan techniek op ons af gaat komen ter vergroting van de verkeersveiligheid. Dat is écht indrukwekkend. Neem bijvoorbeeld ACC, signalen in spiegels bij inhalen of de dodehoekspiegels. Als je dat koppelt aan de perfecte weginfrastructuur in Nederland én onze verankering van het veiligheidsbeleid in de dagelijkse werkwijze, dan maak je veiligheidsmeters. Met als resultaat slechts een paar incidenten op jaarbasis. Zet dat maar eens af tegen die 12 miljoen kilometers. Kijk, daar doen we het nu allemaal voor!’

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen