Provincie Noord-Brabant: duurzaamheid en veiligheid versterken elkaar

11-03-2021
1013 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant wil koploper zijn op het gebied van slimme en duurzame vervoersbewegingen. In de vervoersvisie staat dat alle werkgerelateerde vervoersbewegingen in 2030 gezond en schoon moeten zijn. Die visie wordt nader uitgewerkt in een vervoersregeling.

Daarover spreken we met Marc Glaudemans (directeur Innovatief, concurrerend en bereikbaar Brabant) en Marvin Brust (projectleider verkeersveiligheid).

Van visie naar regeling

‘In de vervoersregeling kijken we niet alleen naar verschillende modaliteiten en vervoerskeuzes, maar nemen we ook gedragsnormen -regels mee. Denk aan afspraken over snelheid, niet rijden onder invloed en MONO, ongestoord onderweg zijn. Zo willen we zorgen dat al onze collega’s iedere avond veilig en gezond thuiskomen.’

Lees ook: Nieuwe verkeersveiligheidscamagne Brabant: ‘Jouw actie telt’

MONO in het Brabants Mobiliteitsnetwerk

‘Met het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) wordt via een werkgeversaanpak gewerkt aan een duurzaam en bereikbaar Brabant. Dit voorjaar voegen we verkeersveiligheid, dus ook MONO rijden, toe aan de werkgeversaanpak. MONO wordt zo onderdeel van bestaande trajecten en regelingen. De gedragsverandering van het ongestoord onderweg zijn, koppelen we aan andere gedragsveranderingen, waardoor het goed aansluit op die andere trajecten.’

‘We zorgen ervoor dat veiligheid en duurzaamheid elkaar versterken. Een voorbeeld waar dat uit blijkt is bandenspanning. Een goede bandenspanning heeft effect op het brandstofgebruik, de levensduur van de banden en op het verminderen van de kans op een klapband. Voor ons is het is dus een integraal pakket. Zo benaderen we MONO ook.’

Effect van corona

‘Corona heeft ons geleerd dat je veel werkzaamheden thuis uit kan voeren. Ook in de toekomst heeft dat een structureel effect op het aantal reisbewegingen. Veel Brabantse werkgevers herzien hierdoor hun vervoersvisie en mobiliteitsbeleid.

‘Thuiswerken, gespreid reizen of met andere vervoersmiddelen reizen zijn veel voorkomende overwegingen. Hierin past een gedragsverandering op gebied van verkeersveiligheid erg goed. Als werkgevers en -nemers hun gedrag in mobiliteitskeuzes veranderen, kunnen we gedragsveranderingen rondom duurzaamheid en verkeersveiligheid hier relatief makkelijk aan koppelen. Dit is een kans voor MONO-zakelijk en hier wordt in Brabant actief op ingezet met de verbetering van de werkgeversaanpak via BMN.’

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

‘De daling van het aantal verkeersdoden stagneert de laatste jaren en het aantal verkeersgewonden blijft toenemen. Dat heeft persoonlijk, maatschappelijk en economisch grote gevolgen. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is logisch dat iedereen, werkgevers en werknemers, verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom zetten we in Brabant in op MONO en MONO-zakelijk.  Zo maken we iedereen bewust van de verkeersveiligheidsrisico’s en van het eigen handelen in het verkeer.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen