Defensie: veiligheid is een van onze 4 kernwaarden

01-04-2021
1851 keer bekeken

In de gedragscode van Defensie hebben de 4 V's een prominente rol. Verbondenheid, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ook verantwoord en veilig verkeersgedrag hoort daarbij. We spreken erover met de directeur veiligheid, Dick van Ingen.

Actief veiligheidsbeleid

‘Ons werk brengt buitengewone risico’s met zich mee. Denk aan omgaan met wapens, munitie en hoog risicovolle processen zoals parachutespringen of duiken. Juist dát maakt dat we een bijzonder actief veiligheidsbeleid voeren. Daarom hebben de 4V’s een hele prominente rol hebben in onze gedragscode.’

Vertrouwen geven en krijgen

‘We merken dat mensen het zelf belangrijk vinden op elkaar te kunnen vertrouwen en daarmee ook zelf vertrouwen te krijgen. Daarbij past het nemen van verantwoordelijkheid en het zorgen voor veiligheid. Want als het erop aankomt moeten militairen op elkaar kunnen vertrouwen. Helemaal tijdens militaire operaties waarbij men afhankelijk is van elkaar voor elkaars veiligheid. Verantwoord en veilig verkeersgedrag hoort daarbij. En de lakmoesproef dat dit verankerd is in de verantwoordelijke lijnorganisatie blijkt wel uit de agenda’s van werkoverleggen of functioneringsgesprekken waarin de vier V’s van de gedragscode steevast worden besproken.’

Extra rijbevoegdheid

‘Onze speciale militaire voertuigen vragen uiteraard om extra competenties van de bestuurders. Daarom hebben we onze eigen rijscholen waar we trainen in veilig en vertrouwd omgaan met deze type voertuigen. Denk aan een gepantserd voertuig dat aanzienlijk minder zicht heeft. Dat examineren we en onze professionals krijgen daar  een aantekening voor op hun rijbewijs (militaire rijbewijs) als ze slagen. Daarnaast zijn onze werkprocessen zwaar geprotocolleerd. Denk alleen al aan alle eisen die komen kijken bij een veilige colonne van militaire voertuigen over de openbare weg. Dat is écht met een militaire precisie vastgelegd.’

Techniek gaan ons verder helpen

‘Ik weet zeker dat techniek ons over een aantal jaar verder helpt in verkeersveiligheid. Denk maar eens aan het rijden in colonnes waarbij alleen de eerste vrachtwagen wordt bestuurd. Of verdere toepassing van vormen van ADAS-systemen, of toepassingen op vlak van datadeling. Voor die innovaties spannen we ons enorm in.’

Zéér beperkt aantal incidenten

‘In de afgelopen jaren ben ik als leidinggevende niet of nauwelijks geconfronteerd geweest met incidenten. Vooral ook omdat we het zo ontzettend serieus nemen is MONO geen extra zorgenpunt. Wat niet wegneemt dat zo’n interview als dit ons ook weer triggert om het onderwerp alsnog weer eens te agenderen. Alles gericht op een professionele organisatie met tevreden werknemers die ook weer veilig thuiskomen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen