Provincie Noord-Holland: in 2050 nul dodelijke verkeersslachtoffers

21-04-2021
1223 keer bekeken

Lindy Molenkamp is directeur Beheer en Uitvoering van de Provincie Noord-Holland. Als verkeerskundige én ervaringsexpert is zij gepassioneerd om het ambitieuze doel van de provincie, 0 dodelijke verkeersslachtoffer in 2050, te realiseren. 'Daar zet ik mij met hart en ziel voor in.'

Veiligheid vanuit onze rol als werkgever, wegbeheerder én opdrachtgever

'Verkeersveiligheid speelt al jarenlang in onze organisatie. Het is verankerd in onze dagelijkse bedrijfsprocessen. Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen: burgers, eigen personeel en aannemers. 

  • Burgers - in onze maatschappelijke rol als wegbeheerder stellen wij steeds vragen zoals: is onze infrastructuur veilig en kunnen weggebruikers veilig van A naar B? Hoe onderhouden we contacten met weggebruikers die zich bij ons melden met concrete verbeteropties?
  • Eigen personeel - in onze rol als werkgever: komen onze medewerkers ’s avonds ook weer veilig thuis? Is hun mobiele werkplek even veilig als hun fysieke werkplek? 
  • Aannemers - in onze rol als opdrachtgever: wordt er niet alleen veilig gewerkt maar geldt dit ook voor bewegingen van mensen en goederen naar, van en op de bouwplaats? En wordt het verkeer daar veilig omheen geleid?

Ervaringen met elk van de doelgroepen leveren ook inzichten op die breder toepasbaar zijn. Daarom kennen we binnen onze organisatie sinds 2017 het programma Integrale veiligheid, waarin medewerkers dwars door de organisatie heen samenwerken om proactief met veiligheid om te gaan, risico’s tijdig te signaleren en zo mogelijk weg te nemen.'

Files: €3mld – verkeersonveiligheid: €17mld

'De impact van verkeersonveiligheid is enorm. Er gaat veel leed en verdriet achter schuil. Maar ook de maatschappelijke kosten zijn hoog, zeker als je het vergelijkt met de jaarlijkse schade die files veroorzaken en de aandacht die we daaraan besteden. Daarom hebben wij zo’n ambitieuze stip op de horizon gezet: we streven naar nul verkeersdoden in 2050. Daar staan we overigens niet alleen in. In Zweden gaat het ‘Vision Zero’-beleid, al twintig jaar terug.'

Blackboxes, carkits, dodehoekspiegels, bekende routes

'We doen er alles aan om de veiligheid te vergroten. Menselijk gedrag blijft het belangrijkste risico op de weg. Technische instrumenten en organisatorische maatregelen ondersteunen dit veilige gedrag. Zo zorgen we voor blackboxes in onze weginspecteurauto’s, carkits en dodehoekspiegels. Bij organisatorische maatregelen kun je denken aan realistische aanrijtijden, de planning, de inroostering van onze professionals. Mijn rol is om veilig gedrag ook in mijn eigen organisatie te blijven agenderen en stimuleren. Wie zijn of haar eigen veiligheid serieus neemt, is ook scherper op veiligheid voor anderen, daarvan ben ik overtuigd.'

In onderstaande video zie je wat het werk van een weginspecteur inhoudt. 

Proven technology

‘Nieuwe smart mobility toepassingen, zoals intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) of veiligheid-ondersteunende systemen in de auto kunnen de verkeersveiligheid uiteraard een geweldige boost geven. Maar voordat je dit soort systemen op grote schaal gaat uitrollen, moet je je afvragen of het inmiddels proven technology is, met andere woorden: werkt het echt, en onder alle omstandigheden? Dat zijn we aan de weggebruikers, onze eigen mensen en medewerkers van onze aannemers verplicht.'

Samen sterk

'Ik ben erg gecharmeerd van de MONO-zakelijk aanpak waarin jullie publieke en private werkgevers met elkaar verbinden. Want alleen door het delen van ervaringen, door bij elkaar in de keuken te kijken, komen we verder. En dat is hard nodig, als je kijkt naar de geweldige maatschappelijke impact van de verkeersonveiligheid.'

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen