Provincie Zuid-Holland: maakt een punt van nul

18-05-2021
915 keer bekeken

Provincie Zuid-Holland (PZH) is op 4 aspecten verantwoordelijk voor verkeersveiligheid: als werkgever, als wegbeheerder naar alle gebruikers van het areaal van PZH, de rol van opdrachtgever en de rol van handhaver. We spreken Annette ter Kuile, lid van het Management Team.

Werkgever

‘Als publieke organisatie hebben we uiteraard een voorbeeldrol als het gaat om woon-werkverkeer. Dat proberen we zo veel als mogelijk te stimuleren via openbaar vervoer of fiets. Dus géén auto. Maar natuurlijk hebben we als provincie wel auto’s, denk alleen al aan de ongeveer 100 auto’s voor weginspecteurs en de leenauto’s. Ze zijn niet alleen elektrisch, maar ook voorzien van navigatie en ADAS-systemen en carkit voor handsfree telefoneren. Onze inzet is erop gericht dat er sprake is van gelijkwaardigheid als het gaat om veiligheid voor zowel de fysieke als de mobiele werkplek. Alles erop gericht dat iedereen ’s avonds ook weer veilig thuiskomt.’

Wegbeheerder

‘Op ons areaal (van 550 km, inclusief 40 km busbaan) is verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderwerp. Afgelopen jaar (2020) hadden we 10 dodelijke ongelukken. Daarnaast waren er 329 ongelukken met in totaal 390 gewonden. De dodelijke ongevallen worden allen individueel geanalyseerd. De overige ongevallen worden geanalyseerd bij een trajectstudie. Daarnaast investeren we veel in contacten met andere wegbeheerders zoals gemeenten. Die stimuleren we om ons feedback te geven op verkeersveiligheid en hoe we die kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door aanpassing aan de infrastructuur zoals rotondes. De focus ligt daarbij niet alleen op auto’s, ook op fietsen, denk bijvoorbeeld maar aan de recent aangelegde fietstunnels. Juist die dialoog met andere wegbeheerders maar ook met weggebruikers en politie ervaren we als waardevol.’

Opdrachtgever

‘Provincie Zuid-Holland is ook opdrachtgever naar bouwbedrijven of ingenieursbureaus, bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Van al onze opdrachtnemers verwachten we dan ook dat zij het onderwerp verkeersveiligheid dezelfde prioriteit geven. En ook dat dwingen we af in onze contracten.’

Ambassadeurs

En we doen meer dan dat: zo hebben we samen met Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) ingericht. Waarbij we vanuit onze gezamenlijke ambitie (‘maak een punt van nul’) inzetten op veilig verkeersgedrag. Denk daarbij aan de verkeerseducatie voor scholen. Maar zij hebben ook recent de MONOmeter ontwikkeld waarbij je jezelf de spiegel kunt voorhouden als het gaat om je eigen MONO-gedrag. En dat werkt écht’.

‘Waar ik trots op ben is dat we een reeks van verkeersveiligheidsambassadeurs hebben, die het ROV Zuid-Holland supporten om dat geloof ook uit te dragen. En dat is een heel divers gezelschap, van onze eigen gedeputeerde Floor Vermeulen tot een actieve rijschoolhouder. Maar ook bijvoorbeeld een manager van een logistieke dienstverlener. Of een aantal wethouders. En met die ambassadeurs hebben we ook een soort van community waarin we best practices uitwisselen. Waarmee we een soort multiplier creëren - alles gericht op het vergroten van verkeersveiligheid, iedere dag weer opnieuw!’  

Handhaving

‘Iedereen kan begrijpen dat de cirkel pas rond is als je niet alleen verleidt (gericht op willen), maar ook handhaaft (gericht op moeten). Géén vrijblijvendheid, daarvoor is het onderwerp veel te belangrijk. Uiteraard is dat de rol van de politie en het OM, maar we blijven daar als Provincie Zuid-Holland steeds specifieke aandacht voor vragen in de driehoek’.

Risicogestuurd 

‘Natuurlijk heb ik nog wat te wensen. Als we dit gesprek over een jaar of 4 zouden hebben, hoop ik natuurlijk dat we het huidige beeld (in coronatijd zelfs minder kilometers, maar niet veel minder slachtoffers) naar beneden hebben omgebogen. Dat moét gewoon. En ik denk dat de sleutel daarbij nog intensievere samenwerking in het werkveld is. Denk maar eens wat we kunnen bereiken als we écht risicogestuurd data gaan uit te wisselen. Of als we nog actiever zijn met het uitwisselen van best practices. Technisch kan het. Het is een kwestie van slim organiseren!’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen