Dynniq Mobility: verkeersveiligheid is een no regret en géén concurrentievoordeel

27-05-2021
1144 keer bekeken

Jan Vos is CEO van Dynniq Mobility: een bedrijf dat wereldwijd werkt aan ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van slimme mobiliteitsoplossingen. We spreken hem over de wijze waarop bij Dynniq Mobility het aspect veilig werken – en dus veilig reizen – is georganiseerd.

Niet zo gek dat hier volop aandacht voor is, als we ons bedenken dat deze smart mobility-aanbieder dagelijks met zo’n 400 auto’s op pad is (200 busjes met grijze kentekens voor de monteurs en 200 auto’s met gele kentekens voor de kantoorwerkers). Er komen 3 aspecten aan de orde die binnen Dynniqs cirkel van invloed liggen: allereerst het veilige rijgedrag van de Dynniq-collega’s, daarnaast het veilig werken langs de weg en tot slot het technisch faciliteren van verkeersveiligheid. 

Veilig rijgedrag van onze eigen collega’s

‘Bij Dynniq voert de meerderheid van de collega’s z’n werk buiten de deur uit. We maken daarom geen onderscheid tussen de fysieke en mobiele werkplek. Sterker nog, eigenlijk besteden we meer aandacht aan de veiligheid van de mobiele werkplek. Dat doen we bijvoorbeeld met goede wegafzettingen, duidelijke bewegwijzering en achteruitrijcamera’s. Daarin acteren we als organisatie risicogestuurd. Want zeg nou zelf: als je de risico’s van fysieke versus mobiele werkplekken met elkaar vergelijkt, dan hoef je toch geen profeet te zijn om te voorspellen dat de mobiele werkplek qua risico’s velen malen groter is?’  

Veilig werken langs de weg

‘Veel van onze collega’s doen hun onderhoudswerk terwijl het verkeer er écht rakelings langsraast. We zien dat dit vaak leidt tot bijzonder gevaarlijke situaties. Daarom hebben we dit werk zwaar geprotocolleerd. Onze monteurs hebben certificaten nodig die we regelmatig toetsen. Zo zorgen we dat de monteurs steeds state of the art getraind zijn. In die lijn past ook het uitrusten van de collega’s die hun werk in de lucht moeten doen: in een hoogwerker met valgordel, tot 12 of zelfs 14 m hoog. Waar we helaas geen controle over hebben is het gedrag van medeweggebruikers. Dat is soms ronduit asociaal. Of het aspect van sociale veiligheid: collega’s moeten hun werk soms in de nacht doen. Daarom voeren we een klus in dit soort situaties steeds vaker uit met meerdere collega’s.’

Technisch faciliteren van verkeersveiligheid

‘Een belangrijk deel van ons werk is het aanleggen en onderhouden van innovatieve mobiliteitsdiensten. Deze zorgen ervoor dat weggebruikers in directe verbinding staan met de verkeerssystemen. We ontwikkelen slimme verkeersregelapplicaties en clouddiensten die individuele weggebruikers nog beter ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Op basis van de ontvangen voertuigdata kan het verkeer op een kruispunt slimmer worden geregeld met behulp van een iVRI. De iVRI “weet” immers beter dan een conventionele VRI hoe snel en van welke kant het verkeer eraan komt. Ook is bekend wat voor modaliteit het is. Dankzij de data die een iVRI teruglevert aan de weggebruiker, kan deze zijn gedrag optimaal aanpassen aan de situatie op het kruispunt. Een goed voor beeld is de toepassing "tijd tot groen". Dit geeft een weggebruiker de mogelijkheid zijn snelheid aan te passen, zodat hij niet hoeft stoppen voor het rode licht.’

Boodschap aan collega-werkgevers én opdrachtgevers

Vos heeft nog een belangrijke boodschap voor collega-werkgevers. ‘En dan vooral aan onze concurrenten, die net als wij inschrijven op prestigieuze opdrachten die door de overheid in de markt worden gezet. Het is een publiek geheim dat er aanbieders zijn die in hun propositie inboeten op veiligheid. Ik vind dat volstrekt onacceptabel en doe dan ook een dringend appel op mijn collega-werkgevers om veiligheid als een no regret te zien, en zeker niet als een concurrentievoordeel. Daarnaast denk ik dat opdrachtgevers meer hun verantwoordelijkheid moeten pakken op dit vlak. Én er is een rol weggelegd voor de inspectie SZW, die hier naar mijn mening beter op moeten handhaven. Ons motto is dan ook: we werken veilig of we werken niet!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen