Provincie Utrecht: véél frequenter het gesprek voeren over verkeersveiligheid

02-07-2021
949 keer bekeken

We spreken de verantwoordelijk gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Utrecht, Arne Schaddelee. De provincie Utrecht is werkgever van zo’n 700 professionals.

En om dat werk adequaat uit te kunnen voeren heeft men 29 voertuigen, variërend van die indrukwekkende rode weginspecteursauto’s tot elektrische poolauto’s. Belangrijkste boodschap van Schaddelee: ‘Onze werknemers moeten zich bewust zijn van verkeersveiligheid.’ Hij ziet het als zijn rol juist dát krachtig te faciliteren.

Eat your own dogfood

‘Gelet op ons takenpakket kun je je voorstellen dat we als provincie Utrecht een enorme betrokkenheid hebben bij mobiliteit en verkeersmanagement. En dat betekent dus dat we al onze bereikbaarheidsvraagstukken toetsen aan onze hogere doelen, zoals duurzaamheid en verkeersveiligheid. Voor al onze reizen, zakelijk of woon-werkverkeer, stimuleren we het gebruik van de fiets en het OV. Zelf fiets ik ook altijd als dat qua afstand kan. Voor zakelijke ritten waar de fiets of het OV geen oplossing is, kunnen medewerkers een van onze elektrische poolauto’s lenen. Alle dienstauto’s en dienstfietsen zijn voorzien van MONO-stickers, in de poolauto’s ligt een flyer met informatie over de betekenis en het belang van MONO-rijden. Reistijd wordt in de agenda als bezet geboekt, medewerkers hoeven niet gestoord te worden en ze kunnen zich concentreren op het verkeer als ze zelf aan het rijden zijn.’

Hartstikke mooie provincie

‘Het is heel belangrijk dat mensen op verschillende momenten en vanuit verschillende hoeken de MONO-boodschap te zien krijgen, zodat MONO echt de sociale norm wordt. Het gaat dus om en-en-en: campagnes, educatie, voorlichting, elkaar aanspreken en het bevestigen van de sociale norm. En als je je dan bewust bent van de gevaren van niet-MONO fietsen of rijden, dan kun je het ook goed organiseren. Beter plannen bijvoorbeeld. Opdat je onderweg gewoon niet hoeft te bellen. Want ik geloof niet zo in verbieden. ‘Mag niet’ past niet bij de aard van ons als Nederlanders. Maar reistijd onder werktijd betekent niet dat je deze met bellen of appen moet vullen. Wij willen juist dat onze mensen dat niet doen. Reistijd wordt dan reflectietijd, een momentje voor jezelf. Waarbij je kunt genieten van de diversiteit aan landschappen van onze prachtige provincie. Want die is écht hartstikke mooi!’

Goed op weg

‘Vanuit onze rol als wegbeheerder voeren we sinds een aantal jaar het Goedopweg-programma. Onder het motto ‘Slim reizen in de regio Utrecht’ doen we niet alleen een appel op het mijden van de spits, maar promoten we ook andere vervoersmodaliteiten, zoals de fiets. Dit programma is trouwens ook gericht op werkgevers. Schitterend voorbeeld vind ik de campagne ‘Ik fiets naar mijn werk’, waarbij ook maatregelen worden genomen om bedrijventerreinen veiliger te maken voor fietsers. We richten bijvoorbeeld ‘proefstraten rustig rijden’ in, zodat het autoverkeer zich aan de maximumsnelheid van 50 km/h houdt. En het mooie is: het is ook nog gezond. Dat het een succes is, blijkt wel uit de cijfers: dagelijks al meer dan 10.000 spitsmijdingen.’

Kort op de bal

‘Verkeersveiligheid is en blijft voor ons een speerpunt: onze aanpak is gericht op het jaarlijks strak monitoren van onze streefcijfers. Héél kort op de bal. Daarnaast werken we aan veilige provinciale infrastructuur, leveren we een stimuleringsbijdrage aan gemeentelijke infrastructuur, zetten we in op verkeerseducatie en -voorlichting, versterking van verkeershandhaving en data en innovatie. Deze actielijnen komen voort uit de 3 E’s: education, engineering en enforcement. Ze vormen elk een kapstok voor maatregelen binnen educatie, infrastructuur en handhaving. Het fundament voor de actielijnen ligt ook in de risicoanalyse naar de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers, de verkeersgerelateerde ontwikkelingen en de verkeersveiligheidsrisico’s in de provincie Utrecht. Gedragsverandering is daarbij enorm belangrijk. Vooral ook werkgevers moeten hier hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Zo blijft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen