Sportkoepel NOC*NSF: vitaliteit en veiligheid versterken elkaar

09-07-2021
460 keer bekeken

We spreken met de manager HR & Legal van sportkoepel NOC*NSF, Arvid van Saane. NOC*NSF is werkgever van 240 fte en vertegenwoordigt een achterban van 77 sportbonden.

Die zijn gezamenlijk goed voor 2.000 fte en zo’n 24.000 verenigingen, met in totaal meer dan 5,2 miljoen georganiseerde sporters. Die allemaal frequent mobiel zijn.

Netwerkorganisatie

‘Laat ik eerst nog iets toelichten over de aard en het karakter van NOC*NSF. Wij zijn ten principale een netwerkorganisatie. Een kennisintensieve organisatie. Veel van onze professionals zijn vaak op pad: bij de sportbonden, bij het ministerie. Corona laat goed zien dat thuiswerken voor een deel van ons werk een prima oplossing kan zijn. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat onze mobiliteit in het post-coronatijdperk een iets ander karakter zal krijgen. De term ‘hybride werken’ valt daarbij steeds vaker. Die transitie zal zeker aanleiding zijn om ons totale mobiliteitsbeleid nog eens tegen het licht te houden – en daarmee ook het hoofdstuk verkeersveiligheid.’

Olympische Spelen

‘Een van de dingen waar we ons als sportkoepel écht druk om maken is veiligheid. Dat komt het beste tot uiting als je kijkt naar het veiligheidsplan gedurende de olympische en paralympische uitzendingen. Dit veiligheidsplan heeft de omvang van een half telefoonboek – daaruit blijkt wel dat de uitzendingen zwaar geprotocolleerd zijn! Werkelijk alles is daarin beschreven, niets laten we aan het toeval over. Inclusief een dan geldende governance structuur. En dan nog weten we vooraf al dat er zich iedere keer weer situaties zullen voordoen die we niet hebben voorzien.’

‘Ten tijde van de Olympische en Paralympische Spelen hebben we ook een veiligheidscoördinator die daarvoor in charge is. Veiligheidsdenken is een integraal onderdeel van ons DNA.’

Professionalisering van ons veiligheidsdenken

‘De coronapandemie heeft ons veiligheidsdenken opnieuw een boost gegeven. En dan vooral wat het weer opengaan van onze kantoren betreft. Daarbij speelt het bewustmaken van onze medewerkers een grote rol. Dat doen we vooral door veel voorlichting te geven. Op kantoor spreken we iedereen overal aan op de maatregelen die nodig zijn en die toch echt persoonlijk moet hanteren. Dat doen we met posters, schermen en andere uitingen. We zijn ervan overtuigd dat vitaliteit en veiligheid elkaar versterken. Niet alleen op kantoor, maar overal. Een vitaler en weerbaarder samenleving zal ook een veiliger samenleving zijn!’

Impliciet, maar nog onvoldoende expliciet

‘En ja het klopt dat we vooral impliciet goede en werkbare afspraken hebben gemaakt. Maar in alle eerlijkheid: wat mij betreft net iets te veel op het bekende niveau van ‘goed huisvaderschap’. Dat kan dus explicieter. Dit interview is voor mij ook aanleiding om hier weer eens goed naar te kijken. Want erover praten triggert altijd.  En omdat we zo weinig incidenten hebben – fingers crossed – zou de indruk kunnen ontstaan dat het geen issue is. Niets is minder waar! We gaan bij het maken van onze heropeningsplannen veiligheid zeker ook expliciet meenemen.’

Voor NOC*NSF én aangesloten sportbonden

‘Wanneer we als branche weer op weg zijn naar normale werkzaamheden, zullen we het onderwerp de komende periode zeker de aandacht geven die het absoluut verdient. Niet alleen binnen onze eigen organisatie vanuit onze verantwoordelijke werkgeversrol. Het is ook goed om binnen onze vereniging met alle aangesloten bonden dit onderwerp explicieter op de agenda te zetten.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen