Beveland Wonen: veiligheid krijgt prioriteit door elkaar serieus te nemen

12-07-2021
715 keer bekeken

We spreken met Peter Bevers, bestuurder van de grootste Zeeuwse woningcorporatie Beveland Wonen. De woningcorporatie is aanbieder van 11.000 woningen, heeft 135 professionals in dienst en een balanstotaal van € 1,4 miljard.

Het uitgebreide werkgebied beslaat meer dan 50 km2. Medewerkers van Beveland Wonen leggen jaarlijks meer dan 1,5 miljoen kilometers af. Dat gebeurt dagelijks met een slordige 40 auto’s, inclusief 20 werkbusjes.

Geïnspireerd door public value

‘Beveland Wonen is een aanbieder van zowel wonen als leefbaarheid. Gelet op de dienst die we leveren is het van essentieel belang dat we kort op de bal zitten. Juist daarom hebben we als Beveland Wonen de public value-filosofie omarmd. Daarin staat het klantgericht werken en denken centraal. Om dat mogelijk te maken sturen we met vertrouwen en beleggen we verantwoordelijkheden laag in onze organisatie. Zo bevorderen we de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van onze collega’s. We hebben onze organisatie ingedeeld in 5 regio’s, die in feite als redelijk zelfstandige cellen werken. De collega’s die in die regio’s werkzaam zijn kennen hun klanten en kunnen inspelen op specifieke situaties. In die filosofie past ook dat we regels en protocollen beperken tot een absoluut minimum: we leggen niets vast als dat niet strikt noodzakelijk is. Maar let op, we voeren er wél frequent het gesprek over! Dat geldt ook voor het gesprek over je gedrag onderweg, in de auto. Zeker voor die collega’s – denk aan onze interne aannemerij of de regiobeheerders – die gelet op de aard van hun werkzaamheden constant mobiel moeten zijn. Kwestie van iedereen in onze organisatie serieus nemen. En leren van fouten en ze bespreekbaar maken.’

Meer ruimte aan onze professionals

‘Onze recente fusie in combinatie met de huidige coronatijd maakt dat we ons bestaande mobiliteitsbeleid aan het herijken zijn. Daarbij ontstaat meer en meer een beeld van een viertal reisvormen. Te beginnen met niet-reizen: het structureel thuiswerken, uiteraard afgewisseld met kantoordagen. Als tweede het woon-werkverkeer voor diegenen die wél naar kantoor komen. Wat gelet op onze geografische spreiding (ook qua wonen) om flinke afstanden gaat. Als derde de categorie werk-werk: met een Beveland-auto op pad naar onze cliënten. En als laatste de mobiele werkplek. Realiseer je dat we een substantiële groep collega’s hebben die altijd onderweg is. Vooral voor die laatste 2 segmenten – waarbij reistijd ook werktijd is – zijn we steeds bezig om dat veiliger te krijgen. Waar we vroeger alles centraal inplanden, geven we onze professionals nu meer ruimte. Want een klus kan tegenvallen en meer tijd vragen. En dan wil je niet dat zo iemand heel haastig weer naar de volgende afspraak moet.’

Veiligheid als onderdeel van ons primaire proces

‘Realiseer je dat veiligheid iets is waar we dagelijks mee te maken hebben. Denk maar aan de asbest-problematiek. Of het slopen van woningen. Of de bedreigingen van verwarde cliënten, waarmee we helaas steeds vaker geconfronteerd worden. En natuurlijk is verkeersveiligheid ook een onderdeel van dat veiligheidsdenken. Alles gericht op hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen ’s avonds ook weer veilig thuiskomt.’

Het werkt écht

Bevers vertelt ons trots wat het effect is van zijn beleid om te sturen op ruimte en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te houden. ‘Cruciaal is uiteraard of het werkt. En ik kan je zeggen, we zijn meer dan tevreden. Essentiele graadmeters daarvoor zijn een klanttevredenheid van 8,1 en zeer incidentele incidenten of aanrijdingen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen