Gemeente Amsterdam: uitdagingen rondom het verzilveren van verkeersveiligheid

31-08-2021
752 keer bekeken

Amsterdam heeft – net als iedere grote stad – flink wat uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid. Dat blijkt ook wel uit de tragische cijfers: jaarlijks vinden er ruim 900 ernstige ongevallen plaats, waarvan zo’n 13 met een dodelijke afloop.

Tegelijkertijd kan de hoofdstad rekenen op een toenemend aantal inwoners, arbeidsplaatsen, studenten en toeristen – met uitzondering van het laatste jaar. Tel daarbij op een omgeving met heel veel smalle straatjes, bruggen en kades... Alle reden om het gesprek aan te gaan met verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries. Met hem hebben we het over de 3 rollen die de gemeente vervult op dit vlak: werkgever van ruim 16.000 professionals, wegbeheerder met een verhard areaal van meer dan 28 km² én jaarlijks goed voor een forse portefeuille aan opdrachten voor aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Speerpunt

‘Jarenlang is de verkeersveiligheid in de stad verbeterd, maar de laatste tijd zien we dat de ongevallencijfers niet verder dalen. Ik vind dat onacceptabel. Ieder ongeval is er gewoon 1 te veel. Er gaat onnoemelijk veel leed schuil achter elk ernstig ongeval. Betrokkenen ondervinden hier soms levenslang de gevolgen van. Natuurlijk is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van al haar medewerkers als zij voor de gemeente op pad moeten. Maar óók het dagelijkse woon-werkverkeer heeft onze aandacht. Gelet op onze voorbeeldrol en de ligging van veel van onze kantoren zetten we al sinds jaar en dag in op het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Daarnaast hebben we als gemeente een eigen wagenpark, met voertuigen variërend van scanauto’s tot vuilniswagens. Met name voor de ingewikkelde voertuigen werken we veel met trainingen on the job en uitgebreide werkinstructies en protocollen.’

Blackspots

‘De gemeente Amsterdam staat aan de vooravond van een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in de aanpak van zogenaamde blackspots: gevaarlijke situaties waar vaak ongelukken gebeuren. Die zijn nu bijna allemaal aangepakt. De volgende stap is dat we veel preventiever te werk gaan om zo ongevallen systematisch te voorkomen. Voor de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om een maximumsnelheid van 30 km per uur als norm in te voeren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een te hoge snelheid vaak een belangrijke oorzaak is voor ernstige ongelukken. Daarnaast gaan we flink inzetten op gerichte ingrepen: drempels plaatsen, digitaal handhaven en hinderlijke objecten verwijderen, zoals plantenbakken of reclamezuilen. En bij de inrichting van straten zorgen we dat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Zo merken onze weggebruikers dat het menens is.’

Logistiek Platform 020

‘Ook de logistiek is een speerpunt. Niet in de laatste plaats omdat er vandaag de dag nog steeds dodelijke ongevallen met vrachtwagens gebeuren, bijvoorbeeld doordat fietsers of voetgangers zich in de dode hoek bevinden. Je kunt je voorstellen dat er zich in het afgelopen jaar een explosie van bezorgdiensten heeft voltrokken, als gevolg van de lockdown. Natuurlijk moet die bezorging veilig gebeuren, maar er zijn ook nog 3 andere serieuze beperkingen: de belastbaarheid van onze bruggen en kades, overlast voor onze bewoners én schone lucht. We moeten keuzes maken om al deze ambities gezamenlijk te kunnen verzilveren. Iedereen begrijpt dat we dat in goed overleg met de logistieke sector moeten doen. Elke partij vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. In navolging van onze collega’s in Rotterdam hebben we daarom het Logistiek Platform 020 ingericht. Dat dient als podium om met elkaar de juiste samenhangende maatregelen uit te gaan voeren. Alles gericht op optimale logistieke dienstverlening, met maximale bereikbaarheid en een minimale footprint. Schoner, lichter, efficiënter én veiliger. Dat is onze gezamenlijke opgave.’

BLVC-maatregelen

‘Tot slot hebben we als gemeente ook een verantwoordelijkheid naar onze opdrachtnemers. Daartoe hebben we de BLVC-norm ontwikkeld. Die staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Alle werkzaamheden die in Amsterdam worden uitgevoerd moeten voldoen aan specifieke eisen op deze thema’s. We richten daarbij op zo min mogelijk hinder en overlast. Als gemeente toetsen wij de BLVC-maatregelen. Hoe groter de impact van het project op de omgeving, hoe meer BLVC-maatregelen er moeten worden getroffen en hoe eerder het project moet worden aangemeld bij de gemeente. En het mooie is: we zien dat onze opdrachtnemers deze maatregelen ook weer verlangen van hun toeleveranciers. Zo benutten we onze positie maximaal, gericht op een veiligere stad. Iedere dag opnieuw!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen