De bezorgdienst van Albert Heijn: maak verkeersveiligheid urgent, dan komt samenwerking vanzelf

03-09-2021
1907 keer bekeken

We spreken met Annemieke Sirre (Director Delivery & Pick Up Points) en Paulien Schouten (HR Business Partner e-Commerce) van Albert Heijn.

Met een wagenpark van ongeveer 1.250 bezorgauto’s (bekend van de slogan: “Haal jij de kinderen, dan doe wij de boodschappen.”) en zo’n 5.000 bezorgers werkt Albert Heijn aan de dagelijkse bezorging bij klanten door heel Nederland en België.

Veiligheid voor ons essentieel

‘Voor onze bezorgservice – waarvoor collega’s in feite continu onderweg zijn – is veiligheid een essentiële randvoorwaarde. Niet alleen omdat we goed willen zorgen voor onze eigen mensen, maar uiteraard ook omdat we de veiligheid van andere weggebruikers belangrijk vinden.’

3 onderdelen

‘Het bezorgproces hebben we, mede op basis van onze jarenlange ervaring, steeds verder geoptimaliseerd. Grofweg onderscheiden we 3 deelprocessen: vóór de rit (goede voorbereiding, adequate opleiding en coaching, realistische planning), tijdens de rit (veilig voertuig, state of the art, arbotechnisch in orde, juiste bestuurdersondersteuning) en ná de rit (debriefing zoals we die ook in de luchtvaart kennen). We investeren in al deze 3 deelprocessen. Alles is erop gericht het totale bezorgproces steeds veiliger en beter georganiseerd te krijgen.’

‘Fantastisch gedaan’

‘We hebben een systeem ontwikkeld waarmee we onze bezorgers via de boordcomputer feedback kunnen geven op hun eigen rijgedrag. Hoe hard je door de bocht gaat bijvoorbeeld, of hoe frequent je moet remmen. Maar ook de snelheid waarmee je een verkeersdrempel neemt, of een auto die te lang stationair draait. We zien dat dit vooral in de eerste 6 tot 8 weken nadat een bezorger is begonnen een geweldig effect heeft. Dit draagt niet alleen bij aan veilig rijden, het reduceert ook onze schadelast met zo’n 40 tot 60 %. Leuk om te vermelden: het systeem is zo opgezet dat we ook complimenten kunnen uitdelen. Dus niet alleen maar: “Hé, dit moet écht beter” maar ook “Jee, dit heb je fantastisch gedaan” en “Joh, ga vooral zo door.”’

Wisselwerking met wegbeheerder

‘Waar we zaken tegenkomen die de wegbeheerder aangaan, koppelen we die natuurlijk terug. Het gaat dan om specifieke plekken waarvan onze bezorgers aangeven dat ze onveilig zijn. Aandachtspunt is nog wie we daar bij een gemeente voor moeten hebben. Wij ervaren dat er voor de oplossing van dit soort problemen meerdere schakels binnen een wegbeheerder een rol moeten vervullen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als we mogen dromen, dan zouden we dat beter georganiseerd willen hebben. Minder gefragmenteerd. Want realiseer je: we zijn in alle gemeenten actief.’

Waar staan we over 3 jaar?

‘Dan hebben we op 3 fronten flinke meters gemaakt met elkaar. Als eerste qua techniek, bijvoorbeeld met veiligheidssystemen (keep your lane, keep your distance, besturingshulpsystemen). Ten 2e hebben we stappen gezet als het gaat om draagvlak voor het thema verkeersveiligheid. Zowel voor ons, Albert Heijn, als voor álle verkeersdeelnemers. Dus ook die voetganger of fietser die netjes blijft wachten tot het licht op groen springt. En tot slot wat het delen van data betreft. Bijvoorbeeld gericht op het verbeteren en optimaliseren van die plekken waar het blijkbaar minder veilig is. En dat alles is alleen mogelijk als we nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. Overheden met ons, en wij ook met andere partijen in de markt. Alles gericht op een betere en veiligere wereld!’

Verder lezen

> Case Picnic over boodschappenbezorgdiensten

> Case gemeente Den Haag over samenwerking tussen bedrijven en gemeenten

> Case Red je Pakketje over inzicht in rijgedrag

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen