Unie van Waterschappen: ‘Faciliteren en prioriteren voor een veilig werkklimaat’

06-09-2021
490 keer bekeken

We spreken met de directeur van de Unie van Waterschappen, Meindert Smallenbroek – geflankeerd door zijn collega Arjan Guijt – over de wijze waarop het thema verkeersveiligheid is verankerd in de cultuur van de 21 waterschappen.

Daar zijn in totaal meer dan 10.000 collega’s dagelijks actief met het beheer van de waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Voor de beeldvorming: behalve heel indrukwekkende installaties, zoals (boezem)gemalen of rioolwaterzuiveringsinstallaties, beheren 5 waterschappen ook een aanzienlijk wegenareaal. Veelal de wat smallere weggetjes, bijvoorbeeld in polders en op dijken. De Unie van Waterschappen is de vereniging van die 21 waterschappen. Op het kantoor van de vereniging werken zo’n 90 mensen.

Rol als werkgever

‘Vanuit de werkgeversrol is het vraagstuk verkeersveiligheid voor de Unie van Waterschappen heel overzichtelijk. Veel van onze collega’s reizen met het openbaar vervoer; iedereen heeft een NS-businesscard. Vergaderingen vinden veelal plaats in het centrum van het land – Amersfoort – in een locatie op loopafstand van het station. En we zijn volop bezig met de implementatie van het zogenaamde hybride werken.

Onderaan de streep kunnen we concluderen dat verkeersveiligheid bij de Unie van Waterschappen niet in het geding is – niet als het gaat om incidenten maar ook niet wat zwaardere ongelukken betreft. Gelukkig maar! De enige ergernis die ik nu kan bedenken is de te krappe parkeergarage van het verenigingskantoor, waar sommige betonnen palen alle kleuren van de bumpers van de auto’s van onze collega’s hebben!’

Veiligheid zit in de genen

‘De waterschappen zijn van nature organisaties met een flink aantal hoogwaardige technische installaties in hun bezit. Veiligheid staat daarbij op alle fronten op 1. En dat trekt mensen aan die de rust uitstralen die hoort bij dit type werk. Die eerst goed nadenken. Die planmatig te werk gaan. Die hun werk op en top serieus nemen. En zeker geen onnodige risico’s nemen. Niet voor niets kennen we binnen onze cultuur de kleuren groen, geel en rood. Bij rood is er volstrekt geen discussie: werk wordt stilgelegd. Je kunt je dus voorstellen dat dit gedrag zich ook manifesteert in de wijze waarop onze mensen zich begeven in het verkeer.’

Gezond en veilig werken-academie

‘Als waterschappen faciliteren we dat uiteraard op uitgebreide schaal voor onze medewerkers. Alles is erop gericht het werk zowel gezond als veilig uit te kunnen voeren. Professionals op het gebied van gezond en veilig werken spelen daarbij een belangrijke rol. Om hen hierbij te ondersteunen faciliteert het A&O-fonds Waterschappen bijvoorbeeld de ‘Gezond en veilig werken-academie’. Een academie voor én door professionals in de sector waterschappen. Met de academie wordt iedere dag opnieuw gebouwd aan gezonde en veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld door middel van initiatieven zoals het innovatielab, bootcamps, sectortrainingen en collegetours.’

Waar staan we over 3 jaar?

‘Realiseer je dat de techniek dan zeker weer meer mogelijk heeft gemaakt. Ik denk dat over 3 jaar nog meer van de installaties van de waterschappen – zoals nu al een boezemgemaal – op afstand worden bediend. Vanuit een kantoor, door operators, waardoor er minder verkeersbewegingen nodig zijn. Maar ik denk ook dat hybride werken dan zodanig is ingeburgerd in onze manier van werken dat de kantoorwerkers de helft van de tijd ook thuis kunnen werken. In feite allemaal mogelijk gemaakt door digitalisering en informatisering. Datzelfde zien we ook bij voertuigen van de waterschappen, die steeds veiliger worden. En die voorzien zijn van allerlei nieuwe toepassingen die veiliger rijden stimuleren. Dat gecombineerd met het gedrag van onze mensen en de wijze waarop we dit als organisatie faciliteren en prioriteren geeft een heel veilig werkklimaat. Niet alleen op de fysieke werkplek, maar ook op de mobiele werkplek.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen