Waterschap Scheldestromen: met 4.000 km aan wegen prioriteit aan verkeersveiligheid

27-09-2021
965 keer bekeken

We spreken met de portefeuillehouder wegen en verkeersveiligheid van waterschap Scheldestromen, Marien Weststrate. Waterschap Scheldestromen is na een fusie van meerdere kleinere waterschappen nu hét Zeeuwse waterschap.

Natuurlijk verzorgt dit waterschap de reguliere waterschapstaken: zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Met elke dag droge voeten, afvoer en zuivering van rioolwater, afvoer van regenwater – en dat zonder overlast. Uniek is dat waterschap Scheldestromen daarnaast maar liefst 4.000 kilometer wegen beheert. Dat is vanuit Zeeland op en neer naar Moskou! Het gaat overwegend om de wat smallere landweggetjes en dijkjes, maar ook om een slordige 150 kilometer aan fietspaden. Waterschap Scheldestromen heeft dus 3 rollen wat verkeersveiligheid betreft: werkgever (460 collega’s, 120 eigen auto’s), wegbeheerder én opdrachtgever. Alle reden voor een goed gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Nuchter

‘Als je kijkt naar ons primaire proces, naar al onze installaties en gemalen, dan begrijp je heel goed dat veiligheid tot op het bot verankerd is in onze genen. Dus óók verkeerveiligheid. Dus óók MONO rijden. Daar komt nog bij dat wij als Zeeuwen gewoon heel nuchtere mensen zijn. Gezagsgetrouw. En gedisciplineerd. Daar past appen tijdens het rijden gewoon helemaal niet bij. Hetzelfde geldt voor onnodige risico’s nemen in het verkeer. Als je het afmeet aan het aantal incidenten, dan zie je dat er gewoon geen schades worden gereden met onze Scheldestromen-auto’s.’

Vinger aan de pols

‘Maar dat betekent niet dat we er geen aandacht aan schenken. We maken het onderwerp regelmatig bespreekbaar in de werkoverleggen, we bieden onze collega’s cursussen en workshops aan, we communiceren erover. Daardoor is het geen issue. Bellen in de auto gaat allemaal handsfree, bij gebruik van de iPad gaat de auto aan de kant met de knipperlichten aan. Maar let op: als het te gewoon wordt, als we het er niet over hebben, dan zakt het weg. Dus staat het bij ons hoog op de agenda. Om zo te voorkomen dat die discipline afneemt. Heel huiselijk, iets wat je belangrijk vindt bespreek je frequent!’

Wegbeheerder

‘In onze rol als wegbeheerder besteden we ook veel aandacht aan het thema verkeersveiligheid. Realiseer je dat veel van het agrarische en recreatieve verkeer tegenwoordig gebruikmaakt van grote en brede voertuigen: dikke trekkers, grote aanhangers, volumineuze campers en caravans. Die passen niet altijd even goed op onze smallere wegen, of op dijkjes langs rijen bomen. Daarom investeren we in veilige passeerplaatsen. Ook inventariseren we permanent waar ons wegennegt onvoldoende veilig zou zijn, waar er sprake is van een gevaarlijke kruising of minder veilige fietsenoversteekplaats. Helaas kunnen we als wegbeheerder niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren. We zien nog steeds dat bestuurders met veel te hoge snelheid een boom raken. Vaak jongeren, soms zelfs onder invloed van alcohol of drugs. Meestal zijn dat fatale ongelukken met veel leed. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven zoals MONO. Het kan wat ons betreft niet vaker gezegd worden: rij MONO!’

Opdrachtgever

‘Ten slotte geven we als Scheldestromen jaarlijks voor zo’n € 20 tot 25 miljoen aan opdrachten aan onze opdrachtnemers. Dat is bestemd voor beheer, onderhoud en aanleg van onze wegen. Uiteraard is verkeersveiligheid een criterium wat we hanteren bij de gunning van die aanbestedingen. Het zou vreemd zijn als onze onderaannemers al append achter het stuur over onze eigen wegen rijden. Nee, dat nemen we heel serieus. En het leuke is: onze onderaannemers geven dat ook weer door aan hun toeleveranciers. Kijk, zo creëer je een cirkel van invloed. Alles gericht op verkeersveiligheid, iedere dag weer opnieuw!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen