DNB: streven naar hoogste welzijnsniveau voor medewerkers

01-10-2021
1638 keer bekeken

We spreken met Nicole Stolk, Executive Director of Resolution & Internal Operations van De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank is werkgever van zo’n 2.000 professionals, die zich in toenemende mate verplaatsen met het openbaar vervoer (OV) en concepten als Mobility as a service (MaaS).

In totaal heeft DNB 123 leaseauto’s – naast de geldwagens die ingezet worden voor de distributie van cash geld. Wat opvalt: de organisatie van mobiliteit is gebaseerd op een klinkende visie met de hoogste vorm van welzijn als leidend principe. Volledig verankerd in werkelijk alle facetten van de werkplek, dus ook de mobiele werkplek. En het mooie is: Nicole vertelt er bijzonder aanstekelijk over!

Blue zone

‘Wij geloven bij DNB erg in het welzijn van onze mensen. Wij noemen dat blue zone. We streven naar de hoogste vorm van welzijn, zodat onze mensen ook het best presteren. Denk aan zaken als vitaliteit, motivatie en competentie. Weten wat je doel is, in combinatie met een gezonde levensstijl en zo min mogelijk stress. Op basis van die uitgangspunten hebben we al onze werkplekken ingericht. Zowel de fysieke als de mobiele. Veiligheid is daarbij uiteraard een randvoorwaarde. En het leuke is dat deze vorm van care for people – als samenhangende mix van al die uitgangspunten – zich ook rondpraat. Dat heeft zeker een effect op onze aantrekkelijkheid als werkgever.’

Minder reizen

‘Wij zien een sterke afname van het aantal autokilometers. Corona heeft daar zeker een grote invloed op gehad, maar er is ook écht sprake van een mentaliteitsverandering bij onze collega’s. Die is mede aangewakkerd door de verduurzaming van onze maatschappij. Het marktaandeel van OV in al onze reisbewegingen fors stijgt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van fietsen, ook elektrische. Dat kunnen we als werkgever ook fiscaal aantrekkelijk faciliteren. Daarnaast ondersteunen we het thuiswerken sterk. En we investeren in geavanceerde audiovisuele middelen, wat de kwaliteit van digitale vergaderingen enorm doet toenemen. Oók hier weer gebaseerd op uitgangspunten als welzijn, duurzaamheid, flexibiliteit, veiligheid en vertrouwen.

DNB gaat er als werkgever vanuit dat medewerkers zelf het best kunnen bepalen waar en hoe ze hun werk goed kunnen uitvoeren. Hierbij speelt een belangrijke rol welke taken en rollen iemand heeft, wat efficiënt is qua tijd en wanneer persoonlijke ontmoetingen in ons kantoor of elders op locatie toegevoegde waarde hebben. DNB hecht ook grote waarde aan binding met de organisatie, samenwerken en elkaar ontmoeten. We verwachten daarom dat onze medewerkers ook regelmatig naar kantoor komen en dragen zorg voor de faciliteiten die daarvoor nodig zijn.’

Aan het denken gezet

‘Met die uitgangspunten kun je ook de vertaalslag maken naar de manier waarop we onze mobiele werkplek hebben ingericht. Je kunt je voorstellen dat we daar met elkaar heel duidelijke afspraken over hebben gemaakt. Zo is bellen op dit moment alleen mogelijk via een carkit. We vertrouwen erop dat collega’s zich houden aan de afspraken in de leaseovereenkomst. Maar de uitnodiging voor dit interview heeft ons aan het denken gezet. Binnenkort willen we met elkaar in gesprek gaan hoe we de verkeersveiligheid nog verder kunnen verbeteren. Dat past naadloos in ons streven naar het hoogste welzijnsniveau voor al onze collega’s’.

Ook gericht op gasten

‘Waar ik ook trots op ben? We trekken dit beleid ook door naar de manier waarop we de ontvangst van onze gasten faciliteren. Zo vragen we hen om in hun reis naar onze kantoren waar mogelijk gebruik te maken van duurzame mobiliteit (OV, MaaS, fiets). Dat is mede ingegeven door het feit dat we hen geen parkeerplaats aanbieden. Ook in ons duurzaamheidsbeleid geldt: buiten winnen is binnen beginnen. Zo maken we als DNB gebruik van onze cirkel van invloed, alles gericht op een betere wereld, iedere dag weer opnieuw!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen