Provincie Groningen: trots op professioneel georganiseerde werkgeversaanpak

29-11-2021
680 keer bekeken

Gedeputeerde Fleur Gräper is binnen de provincie Groningen verantwoordelijk voor onder meer HR en mobiliteit. We spreken haar over de 3 rollen die de provincie vervult op het gebied van verkeersveiligheid.

Maar óók over de succesvolle werkgeversaanpak Groningen Bereikbaar. En over Verkeerswijzer Groningen: het centrale loket voor de inzet van gedragsbeïnvloeding binnen het verkeersveiligheidsvraagstuk.

3 rollen

Terug naar de rollen van de provincie. Ten eerste die van werkgever: de provincie Groningen is werkgever van ongeveer 950 mensen, waarvan een kwart regelmatig onderweg is in voertuigen variërend van veegwagens tot weginspectieauto’s. Daarnaast vervult de provincie de rol van wegbeheerder. De provincie onderhoudt een areaal van zo’n 500 km aan wegen en 200 km aan fietspaden. Tot slot is er de rol van opdrachtgever. Het totale inkoopvolume van de provincie ligt rond de 100 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte wordt gespendeerd aan aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur.

Werkgeversaanpak

Gräper: ‘Ik ben er trots op dat de provincie Groningen van alle regio’s absoluut het verst is met een professioneel georganiseerde werkgeversaanpak. Die hebben we verankerd tot in de haarvaten van onze provincie. Dat doen we via Groningen Bereikbaar, een samenwerkingsverband van mobiliteitsaanbieders. Denk aan de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en OV-aanbieders als NS, ProRail en Arriva. Vanuit dit platform voeren we de dialoog met de Groningse werkgevers, gericht op de realisatie van een eigentijds en maatschappelijk verantwoord mobiliteitsbeleid.’

‘Dat gaat verder dan alleen verkeersveiligheid, MONO rijden of afleiding in het verkeer. We benaderen het vraagstuk écht integraal. We zetten ook in op duurzaam vervoer, hybride werken en spreiding van spits. En laten de 3 maatschappelijke thema’s duurzaamheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid elkaar versterken. Een mooi voorbeeld: de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen hebben hun collegerooster zo aangepast dat de spits wordt gespreid. Ook inspirerend: DUO heeft de ploegendienst van zijn callcenter aanpast. En met IKEA zijn we in gesprek om te kijken hoe klanten zo min mogelijk last ondervinden van wegwerkzaamheden.’

Provincie als werkgever

‘Vanuit onze rol als werkgever vinden we veilig rijden en veilig (langs de weg) werken erg belangrijk. Zo krijgen alle medewerkers die langs de weg aan het werk zijn veiligheidstrainingen. Vaak volgen zij ook rijvaardigheidstrainingen. Daarnaast voeren we bewustwordingscampagnes uit. Bij de uitgifte van mobiele telefoons leren we collega’s hoe ze de 'niet storen’-functie kunnen instellen. Helaas zien ook wij regelmatig ongewenst en onveilig gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. Om hier extra aandacht voor te vragen hebben we samen met de provincies Drenthe en Friesland de campagne Samen Wegwerken opgezet.’

1 loket

Maar er gebeurt meer op het vlak van verkeersveiligheid in Groningen. Provincie, gemeenten en relevante belangorganisaties hebben hun krachten gebundeld in Verkeerswijzer Groningen. ‘Onder deze noemer organiseren wij alle verkeersveiligheidscampagnes en educatieve activiteiten op scholen, op straat, op festivals en op de werkvloer. Zo bereiken we jaarlijks zo’n 80.000 Groningers. Bijvoorbeeld met onze MONO-campagne. Daarvoor zetten we simulatoren in. Zo ervaren mensen dat afleiding in het verkeer levensgevaarlijk is. De ambitie van Verkeerswijzer Groningen is heel duidelijk: 0 verkeersslachtoffers in 2050!’

Win-win

‘Laten we wel wezen: het is een illusie om te vooronderstellen dat we het verkeersveiligheidsprobleem als overheid alleen kunnen oplossen. Alleen door samen te werken kun je succesvol zijn binnen een taai thema als dit. Iedereen werkt daarbij vanuit zijn eigen cirkel van invloed. Alles gericht op het met elkaar creëren van de win-win situatie, waarin iedere weggebruiker in onze regio ook iedere avond weer veilig thuiskomt.’

Verder lezen

> Case provincie Zeeland over regionaal MONO-beleid

> Case Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over integrale aanpak

> Case Staatsbosbeheer over samenwerking

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen