Waterschap Zuiderzeeland: veiligheid is ons product, dus het staat centraal in ons werk

13-12-2021
754 keer bekeken

Als je verantwoordelijk bent voor het beheer van alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen in Flevoland – én een klein deel van Friesland en Overijssel – dan ben je dagelijks bezig met de veiligheid van al je inwoners.

Logisch dat Waterschap Zuiderzeeland die focus op veiligheid ook binnen de organisatie dagelijks in de praktijk brengt. Er is meer dan voldoende aandacht voor verkeersveiligheid en MONO rijden. ‘Het is gewoon een onderdeel van onze genen’, aldus Wouter Slob, secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland.’

Veiligheid is ons product

Eerst de fast facts: er werken 310 mensen bij Waterschap Zuiderzeeland en de organisatie maakt gebruik van 70 dienstvoertuigen. Daaronder vallen fourwheeldrives, pick-uptrucks, busjes en personenauto’s, maar ook fietsen.

Slob: ‘We werken aan een veilige omgeving voor de inwoners van ons werkgebied. Dat is onze maatschappelijke opdracht. In alles wat we doen is dat aspect verweven. We denken goed na bij alles wat we doen, dat hoort bij het type werk wat we doen. Denk alleen al aan de technische installaties die we beheren, zoals gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Dat werk moet je heel beheerst doen. Zonder inflexibel of star te zijn. Op die wijze hebben we ook ons vervoer ingericht.’

Prestatie van formaat

De recente VCA-audit (Veiligheid Checklist Aannemers) laat dit ook zien. ‘Er waren 0 aandachtspunten. Dat vinden we als Waterschap Zuiderzeeland heel gewoon, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is een prestatie van formaat dat we deze test glansrijk doorstaan. Maar zo’n klinkend resultaat bereik je niet vanzelf. Daar werken we hard aan, iedere dag opnieuw. Door onze mensen te trainen, door het gesprek te voeren over de bijna-incidenten, door onze werkinstructies en protocollen steeds actueel te houden en ze ook echt in de praktijk toe te passen.’

Eigen verantwoordelijkheid

‘Een belangrijk uitgangspunt is dat we elkaar aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid én die van je collega’s. We spreken elkaar aan als we zien dat er sprake is van onveilig gedrag. Dat betekent ook dat we werken aan een open cultuur, waarin het normaal is om die bijna-incidenten te bespreken. Daar ligt een belangrijke rol voor mijzelf. Ik moet me daarin kwetsbaar opstellen en ook lastige situaties uit mijn eigen praktijk bespreekbaar maken. Zoals de appel die in een scherpe bocht door m’n auto rolt en die ik nog net even wil pakken... Die ervaringen in openheid met elkaar delen: dat is bijzonder waardevol.’

Feedback op eigen rijgedrag

‘Er is nog een wereld te winnen op dit vlak. Bijvoorbeeld door het normaal te gaan vinden om ons eigen rijgedrag periodiek te monitoren. Niet op een Big Brother-achtige manier, maar met als doel meer bewustzijn te creëren van het eigen, dagelijkse rijgedrag. Om inzichtelijk te maken waar er voordeel valt te behalen. Ik zou willen dat iedereen daar zelf om gaat vragen. Alles gericht op dat hogere doel: een veilig verkeersbeeld.’

Dit vindt Jesper van Rosmalen
Jesper van Rosmalen, procesverantwoordelijk technicus: ‘Ik ben procesverantwoordelijke op een van de 5 afvalwaterzuiveringen van Waterschap Zuiderzeeland. Daar maken we het water dat via afvoerputjes, gootstenen en wc’s het riool ingaat weer schoon. Zodat het daarna veilig teruggepompt kan worden naar het oppervlaktewater. Tijdens mijn werk zorg ik ervoor dat alles op de zuivering loopt zoals het moet lopen. Je zou dus wel kunnen zeggen dat aandacht voor veilig werken behoorlijk in mijn systeem zit. Ik vind het goed dat er aandacht wordt gevraagd voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld in ons trainingsprogramma. Bovendien hebben alle waterschapsauto’s een carkit en een telefoonhouder. Zo kan ik ook buiten de zuivering veilig werken.’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen