BCG: door de mix tussen verduurzaming, welzijn én veiligheid verandert onze kijk op onze mobiliteit

11-01-2022
892 keer bekeken

We spreken met Dirk-Maarten Molenaar, managing partner van de Nederlands vestiging van Boston Consulting Group (BCG). BCG – onder meer bekend van de BCG-matrix, een van de meest in het oog springende portfolioanalyses – is een wereldwijde consultancyorganisatie met 90 kantoren en 22.000 collega's.

Van die 22.000 collega's werken er een kleine 300 in ons land. Centraal in dit gesprek staat de andere behoefte aan mobiliteit, in belangrijke mate gedreven door duurzaamheidsdoelen én de recente COVID-ontwikkelingen. Omdat BCG daar ook over adviseert aan hun eigen klanten spreekt het voor zich dat zij dit zelf ook toepassen!

Safety first

‘Een aantal van onze klanten is actief in sectoren zoals transport, olie & gas en energie. In die sectoren is 100% veiligheid en toezicht een randvoorwaarde, een vanzelfsprekendheid. Veel zaken gaan daar goed omdat het professioneel is georganiseerd. Geen improvisatie. Als opdrachtnemer van dit type klanten leer je van hun aanpak om veiligheid ook heel serieus te nemen. Dat betekent dus ook veilig onderweg zijn.’

Een andere kijk op onze eigen mobiliteit

‘De aard van onze business maakt dat we gewend zijn om veel te reizen. Bijvoorbeeld naar onze klanten of naar onze eigen kantoren. Dat doen we al jaren. Zowel nationaal als internationaal. Echter is dit de laatste jaren aan het verschuiven. We zien dat er een drietal drivers is dat maakt dat we in toenemende mate een andere kijk ontwikkelen op onze eigen mobiliteit.’

‘De eerste driver heeft te maken met klimaatdoelen. Die nemen we bij BCG heel serieus. Zo hebben we voor ieder van ons een persoonlijk dashboard waarin we op persoonsniveau bijhouden wat je eigen milieu-footprint is. Met daarbij ook de doelstelling om die in 2025 gehalveerd te hebben. Wij zien – vooral bij onze jongere collega’s –  dat die daar ook nadrukkelijk om vragen. Dat zorgt ervoor dat we steeds meer met vormen van OV (inclusief deelauto’s of Uber taxi’s) reizen en bewuster nadenken waar onze kantoren gesitueerd zijn. Bijvoorbeeld in nabijheid van een station of luchthaven. Zo doen we reisafstanden van minder dan 400 kilometer met de trein.’

‘De tweede driver heeft te maken met de recente COVID-ontwikkelingen. Net als vele anderen organisaties hebben wij in de afgelopen periode vormen van hybride werken geïntroduceerd. Dit wordt gedreven vanuit de behoefte van onze klantteams, gecombineerd met aspecten van persoonlijke flexibiliteit, waarbij we rekening houden met parameters als reisbewegingen, werkdruk/stress en spitsmijden.’

‘De derde en laatste driver is het welzijn van onze collega’s: care for people. Dat is een breed scala aan interventies, variërend van het binnen de regels faciliteren van fysieke ontmoetingen tot het Arbo-proof maken van de mobiele werkplek en het voorkomen van burn-outs.’

Worsteling

‘In alle eerlijkheid: het is niet alleen zonneschijn binnen BCG. Eén van de punten waar ik mee worstel is Zoomen onderweg; digitale meetings vanuit de auto. Wij zien dat dit, nu we weer meer reizen, in toenemende mate kan gebeuren als gevolg van te krappe planningen en uitloop van meetings. Doordat we op het begin van COVID minder reisden en meer vanuit huis werkten kon alles precies volgens planning en agenda lopen. Dit vraagt om concreet beleid en een standpunt vanuit ons als management. Want we realiseren ons dat onderweg overleggen risico’s met zich meebrengt die niet passen bij hetgeen wij willen zijn.’

Dit initiatief past goed in deze tijdsgeest

‘Toen ik benaderd werd voor dit interview dacht ik direct: wij moeten meedoen met MONO-zakelijk, zodat wij als BCG ook weer kunnen leren van anderen. Ik vind zo’n opzet vanuit een community – waarbij je als overheid partijen aan elkaar verbindt – sterk. Het past erg in deze tijd waarin je partijen aanspreekt op het nemen van hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waarmee je mijns inziens denkkracht, draagvlak en gedeeld eigenaarschap bundelt.’

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen