Goudappel: wij focussen in onze dienstverlening op alle aspecten van mobiliteit!

15-02-2022
942 keer bekeken

Goudappel is al dik een halve eeuw thuis in verkeer en mobiliteit. Vanuit de filosofie dat mobiliteit álle aspecten raakt van de samenleving, zoals o.a. vitaliteit, kwaliteit van leven, verduurzaming, sociale cohesie en verkeersveiligheid. We spreken met algemeen directeur Jos van Kleef.

Fun fact: bij Goudappel werken 250 professionals en ze hebben 0 bedrijfs- of leaseauto’s.

Denken vanuit een purpose

‘Als Goudappel vinden we het essentieel om te acteren vanuit een maatschappelijke doelstelling. We vragen onszelf continu af: waartoe ben je op aarde als organisatie? Niet alleen vanuit aandeelhouderswaarde, maar veel breder. Gericht op de toegevoegde waarde die je levert. De klantwaarde die we creëren als Goudappel, maar óók het welzijn van onze eigen collega’s. Wij zien dat organisaties die zo werken gewoon erg succesvol zijn. En dat alles past ook heel goed in de intrinsieke motivatie van onze collega’s. Die zijn erg betrokken bij ons werkveld: mobiliteit met daarbij oog voor alle aspecten van de samenleving. Dus ook verkeersveiligheid.’

Focus is bij ons key

‘Kijk, als je zoals wij gelooft in de kracht van focus – wij zijn als Goudappel gespecialiseerd in één ding: mobiliteit – dan betekent dat ook dat je in alles wat je doet, je focust op hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Dus als wij deelnemen aan het verkeer, focussen we ons op het verkeer. Geen afleiding. Niet appen of bellen. Gewoon sturen en rijden. En dat geeft ook rust. Heel huiselijk!’

Al onze kantoren naast OV-locaties

‘Wij hebben al een groot aantal jaren gekozen voor kantoorlocaties met goede OV-bereikbaarheid. Niet langs de snelweg, maar naast het station. En omdat we veelal voor publieke organisaties werken kunnen onze professionals zich ook makkelijk met OV of (elektrische) fiets voortbewegen. En als het dan écht nodig is om iets met de auto te doen, dan stellen wij een veilige elektrische auto beschikbaar.'

Rol van verkeersveiligheid in onze adviezen

‘In alle adviezen die we leveren als Goudappel speelt het aspect van verkeersveiligheid zeker een rol. We hebben een grote groep verkeersveiligheidsauditoren en verkeerspsychologen in dienst die iedere dag vanuit intrinsieke motivatie aan verkeersveiligheid werken. ‘Iedereen iedere dag weer veilig thuis' is het motto. We werken in de volle breedte aan verkeersveiligheid: we beoordelen de veiligheid van infrastructuur en maken daarmee rotondes en schoolomgevingen veiliger, we evalueren en verbeteren educatieve maatregelen voor basisscholen en middelbare scholen (ook omtrent acties om telefoongebruik op de fiets tegen te gaan) en ontwikkelen beleid om jongeren veilig hun eerste kilometers in de auto te laten afleggen. We zitten bij de planfase al aan tafel om nieuwe ontwerpen te toetsen op verkeersveiligheid.'

Getoetst vanuit zowel infrastructuur als gedragsverandering

'Maar ook bij onze overige werkzaamheden toetsen we onze toepassingen op verkeersveiligheid. We ontwikkelen operationele toepassingen op straat of web, zoals intelligente verkeersmanagement-oplossingen, multimodale reisinformatie of geografische informatiesystemen die allemaal doordrongen zijn van het belang van veiligheid voor de verkeersdeelnemer. Dat monitoren en testen wij ook in de praktijk, bijvoorbeeld via de operationele verkeerscentrale van ons zusterbedrijf MAPtm. En daarbij denken we niet alleen vanuit infrastructuur, maar ook vanuit gedragsverandering. Dáárom dat we ook zo blij zijn met dit programma MONO-zakelijk waarbij gedragsverandering en elkaar als werkgevers inspireren en aanspreken centraal staat.'

Een collega een het woord

'Ten aanzien van verkeersveiligheid dragen onze psychologen het volgende onvermoeibaar en consequent uit. Werkgever: vertel uw werknemers het volgende en neem als norm dat tijdens autorijden de telefoon niet wordt gebruikt. Want het verkeersbeeld kan in twee seconden volledig anders zijn. Op je telefoon kijken betekent dat je hersenen de veranderde situatie niet registreren. En dan knal je tegen de rij auto’s aan die onverwacht tot stilstand kwam. En hard ook. Bij 100 kilometer per uur is een halve seconde (!) afleiding het verschil tussen op tijd stilstaan en botsen met 52 kilometer per uur. Bij 1 seconde afleiding is dat maar liefst 83 kilometer per uur. En iedereen die denkt: ik zie het gevaar wel aankomen; juist niet als je op jouw telefoon kijkt! Met onvoorstelbare gevolgen.'

Dr. Matthijs Dicke-Ogenia, verkeerspsycholoog

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen