Terugblik 100 interviews: van MONO-rijden naar een geïntegreerd mobiliteitsbeleid

23-02-2022
946 keer bekeken

We ondervragen MONO-zakelijk's kwartiermaker Dirk-Jan de Bruijn. Het afgelopen jaar sprak hij een 100-tal werkgevers – vanuit een mêlee aan verschillende sectoren – over de wijze waarop zij MONO en verkeersveiligheid hebben verankerd in hun eigen bedrijfscultuur. Vat valt hem op bij werkgevers?

Werkgevers hebben immers een grote rol en verantwoordelijkheid als het gaat om het ‘Arbo-proof’ inrichten van de mobiele werkplek van hun eigen werknemers. Hoe kunnen overheid en werkgevers elkaar, ieder vanuit hun eigen cirkel van invloed, versterken?

Wat valt je het meeste op na die 100 gesprekken met bestuurders, Dirk-Jan?

‘Laat ik vooropstellen dat het allemaal zeer inspirerende gesprekken zijn geweest. Waarin werkgevers de MONO-community de mogelijkheid hebben geboden om in hun werkplaats te mogen kijken. Vanuit de gedachte dat bestpractices vanuit de praktijk van alledag – waarin de ene werkgever het laat zien aan z’n collega’s – by far het beste scoort. Wat ik uit al die gesprekken heb opgehaald is dat succesvolle werkgevers verkeersveiligheid als het ware zien als een soort totaal-pakket, waarin alle facetten van hun mobiliteitsbeleid zijn geïntegreerd. Denk hierbij aan MONO-rijden, verkeersveiligheid, verduurzaming en elektrificering, hybride werken, spitsmijden, enzovoort. Dit alles in een samenhangend pakket aan beleid en maatregelen dus. Volledig verankerd in de kernwaarden en de leidende principes van de organisatie – wat de top dan ook daadwerkelijk uitdraagt. Want het gaat niet om één facet, het gaat om het geheel. Hoe de werkgever zijn eigen werknemers maximaal weet te faciliteren, gericht op een veilige, duurzame en efficiënte mobiele werkplek. Kijk maar naar voorbeelden als DNB en IBM.'

Nog andere zaken die je opvallen?

‘Wat daarnaast opvalt – what’s new? – is de cruciale rol die de top van de onderneming moet vervullen. De Monitor MONO-zakelijk door Arcadis, een representatieve steekproef onder werkgevers laat zien dat er veel behoefte is aan voorbeelden van hele concrete maatregelen die arbo-proof onderweg zijn mogelijk maken. Denk aan instrumentaria, hulpmiddelen, workshops, tips en zo meer. Volkomen terecht. Maar ook hier geldt: het gaat absoluut om de wisselwerking tussen top-down (management) en bottom-up (werkvloer). In de geest van: beleid omlaag, verbeterplannen omhoog. Want als de top het niet begrijpt en het geen prioriteit geeft, dan kun je nog zoveel initiatieven starten op de vloer, het effect blijft uiterst beperkt. Iets dat o.a. Peter Appel (Simon Loos), Doelke Terpstra (Techniek Nederland) en Jean-Pierre Vissers (Athlon Nederland) begrijpen.'

Is iedereen even enthousiast als jij hen benadert?

‘We hebben ongeveer een hit rate van één op drie. Dat betekent dat van iedere drie werkgevers die we voor een interview benaderen er twee nog wat afwachtend zijn. Veelal omdat ze er nog onvoldoende over na hebben gedacht; er nog geen gedragen beleid op hebben. Wat ook overeenkomt met de uitkomsten van ons marktonderzoek. Daarom dat we ook zo content zijn met de ambitie die onze nieuwe minister Mark Harbers vanochtend (23 februari 2022) bij BNR heeft uitgesproken: voor het einde van deze kabinetsperiode de huidige één derde aan werkgevers die actief met verkeersveiligheid aan de slag is transformeren in twee derde!'

'Uiteraard is onze rol als minsterie van IenW vooral het uitdagen van werkgevers, zodat ze het uiteindelijk zélf gaan doen. Als je alleen al kijkt naar alle resultaten die dat oplevert en alle benefits dan is er écht sprake van een win/win/win effect: blije collega’s, tevreden klanten, attractieve werkgevers, minder files en kosten! Kijk maar naar de best practices van o.a. CGI, Interpolis of St vd Brink.'

Tot slot: wat is de ambitie van MONO-zakelijk?

‘We geloven in de verbindende rol die wij als overheid hebben. Om vanuit een visie maatschappelijke vraagstukken te agenderen. Gebaseerd op een publiek/private samenwerking, triple helix van opzet. Want alleen zó zijn we in staat de uitdagingen in ons land adequaat op te lossen. En daar is de MONO-zakelijk community wat mij betreft een schitterend voorbeeld van!”

  Bekijk hier alle 100+ interviews 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen