VolkerWessels Infrastructuur: veiligheid en daarmee verkeersveiligheid diep verankerd in ons DNA!

08-03-2022
1316 keer bekeken

We spreken met Cees de Wijs, CEO van VolkerWessels Infrastructuur. Zij hebben 4.800 profs in dienst en een wagenpark van ca. 5.000 voertuigen - verdeeld over de categorieën rijdend en verplaatsbaar materieel, bedrijfswagens en personenauto’s. Hun geheim wat betreft verkeersveiligheid? WAVE!

VolkerWessels is van oudsher een familiebedrijf en uitgegroeid tot een internationaal bouwconcern met zo’n 17.000 medewerkers, verspreid over 130 ondernemingen. Bij de divisie Infrastructuur werken professionals die voor diverse werkmaatschappijen dagelijks actief zijn met een variëteit aan dienstverlening waar het gaat om de verbetering van infrastructuur voor weg (KWS en Vialis), water (Van Hattum en Blankevoort) en spoor (VolkerRail). Sterk gericht op de langere termijn. Vanuit vakmanschap. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de verdere toekomst.

Om al hun prestigieuze opdrachten te kunnen uitvoeren heeft de divisie VolkerWessels Infrastructuur dus een wagenpark van ca 5.000 voertuigen. Van de 4.800 professionals is grofweg zo’n 70% ambulant – in de zin dat men actief is op een bouwplaats. Een hoge mobiliteitsgraad dus. Alle reden voor een gesprek met de visionaire topman van VolkerWessels Infrastructuur!

Veiligheid diep verankerd in onze 3 kernwaarden

‘Als je zoals wij dagelijks in de weer bent met indrukwekkende infraprojecten dan is veiligheid gewoon een absolute randvoorwaarde. Juist daarom dat we veiligheid – naast integriteit en duurzaamheid – als onze drie kernwaarden zien waar we al ons werk iedere dag weer aan toetsen: alles wat we doen als VolkerWessels Infrastructuur moet daar gewoon aan voldoen. Zonder uitzondering.’

WAVE: Wees Alert Veiligheid Eerst

‘En om dat veilige werken in de praktijk vorm te geven hebben we een paar jaar geleden het WAVE-programma geïntroduceerd: Wees Alert Veiligheid Eerst. Overigens is het WAVE-programma een concern-breed programma, dus dit wordt gebruikt in alle VolkerWessels ondernemingen. Het programma biedt een framework in de vorm van thematiek en middelen. De divisies kunnen hier op hun eigen manier gebruik van maken en invulling aan geven. Want veiligheid zien wij bij VolkerWessels Infrastructuur als een manier van werken. Een overtuiging. Als het ware vakmanschap. Dáárom is veiligheid zo sterk verankerd in ons bewustzijn. In ons dagelijks handelen. En juist dát vraagt om voortdurende aandacht. Om altijd en overal alert en bewust te zijn. Vanuit het motto: we werken veilig of niet. Een mooi compliment is dat wij het bouwbedrijf zijn met de beste reputatie in de sector, maar vooral dat opdrachtgevers vinden dat wij hét bouwbedrijf zijn dat veiligheid het hoogst op de agenda heeft staan’ (Cobouw Reputatiemonitor 2021).'

Vertaling naar 7 WAVE-waarden

‘Maar het gaat pas écht vliegen als je zo’n WAVE-programma handen en voeten geeft. Héél concreet maakt. Daarom hebben we dat vertaald naar een 7-tal waarden op het vlak van houding en gedrag. Wat wij verwachten van jou als collega in je dagelijkse gedrag binnen VolkerWessels Infrastructuur. Denk daarbij aan waarden als ‘neem je eigen verantwoordelijkheid’, ‘wees open en eerlijk’, ‘toon wederzijds respect’, ‘spreek elkaar aan’, ‘handel consequent’, ‘wees leergierig’ en ‘wacht niet af maar neem actie’. En dat in combinatie met het maandelijks meten van de ‘incident frequency rate’ binnen de gehele onderneming. Of het feit dat we iedere – maar dan bedoel ik ook écht iedere – managementmeeting (of het nu gaat om meetings met de RvC, de RvB, divisiedirecties, afdelingsoverleggen) wordt gestart met het thema veiligheid. WAVE is standaard het eerste agendapunt. Ja, in werkelijk alles wat we doen klinkt veiligheid door. En daarmee dus ook verkeersveiligheid. En dus ook MONO-rijden. Gefocust op datgene wat je op dat moment doet. Zo is het volstrekt normaal dat als een collega vanuit z’n auto al rijdend inbelt in een meeting, we die collega hierop aanspreken. We verwachten en eisen dat hij of zij naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats rijdt om daar de participatie te continueren.’

WAVE-app

‘Daarnaast faciliteren we het ook heel sterk. Zo hebben we de WAVE-app die collega’s op hun mobiele telefoon hebben en waarmee ze incidenten of bijna-incidenten héél laagdrempelig kunnen melden. Opdat we er ook weer van leren. Want een fout maken is niet zo erg, maar twee keer dezelfde wél. Heel simpel: een ezel stoot zich in het algemeen slechts eenmaal aan dezelfde steen! Ook wordt ieder jaar de VolkerWessels Veiligheidsagenda vastgesteld. Voor 2022 zijn onder andere 4 campagnes (2 WAVE-waarden en 2 toprisico’s), een best-practise in relatie tot een veiligheidsonderwerp, en aanpassingen aan de WAVE-app veilig werken in de veiligheidsagenda opgenomen.'

Zie je mij – zie ik jou

‘De slogan Zie je mij – zie ik jou illustreert wat mij betreft als geen ander dat we verkeersveiligheid – ook op onze bouwplaatsen – buitengewoon serieus nemen. Want realiseer je als je daar met die indrukwekkende hijskranen of graafmachines in de weer bent wat dat dan voor risico’s met zich meebrengt als je daar ondoordacht mee om zou gaan. Daarom faciliteren we dat als werkgever met duidelijke werkinstructies, procedures en toolboxen. Allemaal opgesteld vanuit die dagelijkse weerbarstige praktijk. Steeds verder verfijnd met alles wat we in die praktijk leren. Van bijvoorbeeld bijna incidenten.

Juist omdat verkeersveiligheid, specifiek het woon-/werkverkeer en de lange reisafstanden, in onze RI&E als hoog risico zijn geclassificeerd, is er een speciale toolbox over dit onderwerp gemaakt. Deze behandelt twee specifieke onderwerken met betrekking tot verkeersveiligheid: achteruit inparkeren (op alle VolkerWessels locaties is dit verplicht) en afleidingen in het verkeer. Zo’n toolbox bevat informatie en cases, en dient als een middel om met medewerkers in gesprek te gaan over dit onderwerp. We hebben veiligheid écht professioneel verankerd in onze bedrijfscultuur. En dat levert ons dagelijks winstpunten op. In termen van blije werknemers, blije opdrachtgevers én blije aandeelhouders. Maar ook maatschappelijke winst. Win/win dus!’ 

Aan het woord:

'Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf! De werkgever faciliteert met hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld camera’s rondom op voertuigen zodat je 360 graden zicht hebt op de bouwplaats, verkeersregelaars op grote werken en laad- en losplaatsen waarbij je zowel vooruit kunt aanrijden als wegrijden. Maar als chauffeur ben je het visitekaartje van je bedrijf en zelf verantwoordelijk voor veilig gedrag. In het verkeer ben je overgeleverd aan grillen van anderen. Daarom altijd rustig blijven, defensief rijden en anticiperen op verkeerssituaties die per seconde kunnen wijzigen. Focus op de weg en laat je niet afleiden. Niet door je telefoon, maar ook niet door bijvoorbeeld problemen thuis. Het is belangrijk dat je uitgerust en fit bent, zowel lichamelijk en geestelijk. Maak dit bespreekbaar.'

Marcel van Mastrigt, chauffeur bij Volkerwessels Materieel & Logistiek

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen