FNV: hoe flexibeler de arbeidsmarkt, hoe onveiliger de arbeidsomstandigheden!

15-03-2022
501 keer bekeken

In het kader van verkeersveiligheid en het aanbieden van een mobiele werkplek die óók Arbo-proof is, spreken we de vicevoorzitter van FNV, Kitty Jong. Zij heeft een hele duidelijke boodschap als het gaat om de operationalisatie van verkeersveiligheid bij taxi, transport en koeriersdiensten.

In optiek van de FNV ligt de sleutel absoluut bij het reguleren van de arbeidsmarkt. Waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor het aanbieden van veilige arbeidsomstandigheden. Vanuit een gelijkwaardige verhouding tussen werkgever en werknemer. Alle reden dus voor een verdiepend gesprek!

Verantwoordelijk voor het aanbieden van een veilige en gezonde werkplek

‘Ik ben blij met deze invitatie voor een interview over hoe werkgevers een stevigere rol kunnen krijgen bij het implementeren van verkeersveiligheid. Hiervoor ga ik even terug naar onze basis als vakbond. Onze bakermat zogezegd. Die ligt nadrukkelijk op nut en noodzaak om een tegenmacht te organiseren. Voor de strijd om een goed loon, maar ook voor veilige werkomstandigheden. Zo zijn we 127 jaar geleden begonnen bij de Diamantslijpers. Dát is wat mij betreft ook de kern van de zaak. En daar strijden we vandaag de dag nog steeds voor. Voor goede waardering, zekerheid en veiligheid voor mensen. Kijk maar naar de recente rechtszaken die we met succes hebben aangespannen tegen platformeconomie-aanbieders als Uber en Deliveroo, die alle risico’s op werkenden afwentelen.’

Opgejaagde werknemers

‘Wij zien dat in de sectoren waar sprake is van een flexibel ingerichte arbeidsmarkt – met veel tijdelijke contracten, ZZP'ers – de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de werkplek te vaak bij de werknemer wordt gelegd. Werkgevers proberen het creëren van veilige werkomstandigheden van zich af te organiseren. Dit heeft rechtstreekse consequenties voor de veiligheid. Hierdoor zie je in sectoren met een hoge mobiliteitsgraad (denk aan transport, taxi of koeriersdiensten) dan ook een explosieve toename van verkeersonveilig gedrag.

Bij transport, taxi en koeriersdiensten is er regelmatig sprake van het ‘opjagen’ van werknemers. Als gevolg van irreële eisen die gesteld worden ten aanzien van flexibiliteit en werkdruk. Dit resulteert vervolgens in die gevaarlijke verkeerssituaties. Zoals appen in het verkeer of het snel nog even intypen van het bezorgadres tijdens het rijden. Er zijn zelfs situaties waarbij het algoritme als het ware je werkgever is. Waarbij de app je baas is. Voor ons als vakbond FNV absoluut een ‘no go’ area.'

Reguleren arbeidsmarkt

‘Als FNV geloven we heilig in het creëren van een professionele arbeidsmarkt. Vanuit een gelijkwaardige verhouding tussen werkgever en werknemer. Waarbij werkgevers de verantwoordelijkheid hebben én nemen om een gezonde en veilige werkplek aan te bieden. Dit moet geïncorporeerd zijn bij alle lagen van het management. Dus de gehele keten, van topmanagement tot middenkader en vooral óók het lagere management. Met werknemers daarbinnen die zich zodanig verantwoordelijk gedragen dat het werk veilig gebeurt.

In onze optiek zou de overheid een dergelijke situatie moeten organiseren. De overheid controleert naar onze mening nog te weinig op veiligheid. Er wordt niet altijd tijdig ingegrepen als er sprake is van schijnopdrachtgeverschap in de platformeconomie. Maaltijdbezorgers horen gewoon een contract te krijgen in plaats van dat alle risico’s op hen worden afgeschoven in een of andere 'zzp-schijnconstructie'. Wat ons betreft moeten zij ook gewoon onder de transport-cao vallen. Wij winnen daar rechtszaken over, maar nu moet het ook echt worden afgedwongen door de overheid. Dit is echt essentieel om te streven naar een veilig verkeersbeeld in ons land.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen