KPMG: prioriteit geven aan well-being en verduurzaming maakt dat MONO automatisch in spotlights komt

22-03-2022
2204 keer bekeken

De zakelijke dienstverlening is goed voor een behoorlijk aandeel kilometers op de weg. We vroegen Chief Human Resource Officer (CHRO) van accountants- en adviesbedrijf KPMG, Caroline Tervoort hoe zij ervoor zorgen dat hun medewerkers veilig van A naar B komen.

Wereldwijd (in 147 landen) heeft KPMG ruim 219.000 medewerkers. In Nederland zijn dit er bijna 4.000 – waarvan de helft jonger is dan dertig. Van de 2275 auto’s in het huidige wagenpark is dit jaar de helft elektrisch. Alle reden dus om te verkennen hoe verkeersveiligheid binnen een van de Big Four kantoren is georganiseerd.

Best human experience

‘Wij zijn van oudsher een people-business. Onze mensen zijn veruit ons belangrijkste kapitaal. Juist dáárom dat we flink investeren in ‘best care’ en ‘well-being’ programma’s. Om ervoor te zorgen dat onze professionals zich optimaal kunnen richten op het leveren van klantwaarde. Want als je lekker in je vel zit, presteer je ook beter. Vandaar dat we ook volop bezig zijn om in te spelen op individuele behoeftes van onze professionals. Wat heeft iemand nodig aan mobiliteitsvoorzieningen? Hoe kunnen we daar zo maximaal mogelijk op inspelen? Dat is iets heel anders dan hoe we dat in het verleden faciliteerden; een auto of OV. Nu bieden we vooral een mix aan vervoersmiddelen aan.'

Toegankelijk via mobiliteitsapp

‘Om dat te concretiseren, komen we binnenkort met een mobiliteitsapp die iedere collega op een hele toegankelijke manier zelf hun eigen mobiliteitskeuzes laat bepalen. Hoe een route op de meest veilige en duurzame manier afgelegd kan worden bijvoorbeeld via (deel)auto, fiets/scooter of OV aangepast aan hybride werken; vanuit huis, bij de klant of op kantoor. En daarbij sturen we sterk op eigen verantwoordelijkheid, passend bij onze kernwaarden. Afdwingen of strakke oekazes passen daar gewoon minder in. Daarentegen is een appèl doen op persoonlijk vakmanschap – in combinatie met ruimte en vertrouwen – iets wat wél werkt. Alles vanuit positieve psychologie waarin bewezen is dat willen vele malen effectiever is dan moeten.'

Verduurzaming en maatschappelijke verantwoordelijkheid

‘In lijn met de Anders Reizen Autowijzer sturen wij met een volledige elektrificatie van ons wagenpark aan op 30 procent Co2-reductie in 2025. Maar niet alleen die beweging zorgt ervoor dat we ons steeds bewuster zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook het feit dat we 1,5 miljard dollar investeren in onze dienstverlening om organisaties te helpen verduurzamen met behulp van educatie, maakt dat iedere collega meer dan ooit bezig is met de impact van onze activiteiten op mens, milieu en samenleving. Daar hoort verkeersveiligheid en MONO-rijden uiteraard ook bij. Wij realiseren ons dat we ook op dat front onze bijdrage kunnen leveren. Daarom dat we ook met plezier meewerken aan initiatieven zoals MONO-zakelijk!’

Terughoudendheid als het gaat om bellen vanuit de auto

‘Zoals ik al eerder zei, zijn we binnen KPMG niet van het ‘verbieden’. Wat betreft handsfree bellen vanuit de auto voeren we een ontmoedigingsbeleid. Waar het een decennium geleden nog heel normaal was dat we op grote schaal aan het bellen waren tijdens het rijden, zie je dat hier veel bewuster mee wordt omgegaan tegenwoordig. Dat wordt in belangrijke mate voorgeleefd door onze leiders. Bij een ingewikkeld telefoongesprek zet je de auto even op een rustige parkeerplek voor maximale aandacht op datgene wat je op dat moment doet. Dat geldt ook voor deelname aan het drukke verkeer.’

Invloed van Corona

‘Het zal je niet verbazen dat Corona een groot effect heeft op ons weggebruik. Dat is flink afgenomen omdat we nagenoeg twee jaar vanuit huis gewerkt hebben. In de vorm van hybride werken, krijgt thuiswerken na corona een structureel karakter. Van oudsher waren we altijd wel gewend onze (reis)tijd zelf in te delen dankzij het ambulante karakter van ons beroep. Waarom zou je om halfnegen afspreken met de klant als het ook later of virtueel kan? Die flexibiliteit en lenigheid blijven we koesteren. Dat is goed voor de vrijheid van onze collega’s, klanten en het weggebruik!'

Een jonge professional aan het woord – de mening van Carlijn van Dam

'Binnen het KPMG sustainabilityteam werk ik dagelijks samen mét onze klanten om hun organisatie te helpen verduurzamen. Zo maken we met elkaar plannen om maatschappelijke impacts zoals emissies en veiligheid te verbeteren. Duurzame reiskilometers spelen een belangrijke rol in het verlagen van emissies én het draagt bij aan bewustwording van medewerkers in de organisatie. Het meenemen van milieu- en sociale impact is voor mij dan ook een hele natuurlijke manier van keuzes maken in mijn eigen reisgedrag. Covid heeft mij nog bewuster gemaakt van het belang van zowel duurzaam als veilig reizen. En dát blijft, dat gaat niet veranderen als alles weer mogelijk is. Sterker nog, ik verwacht dat klanten ons steeds vaker vragen of wij veilig en duurzaam reizen. Met bewuste keuzes draag ik daar graag een steentje aan bij!'

 

 

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen