VNO-NCW: Een goede samenwerking tussen overheid, bedrijven én burgers verzilvert verkeersveiligheid

29-03-2022
533 keer bekeken

Met meer dan 185.000 leden (via brancheorganisaties) is VNO-NCW de grootste werkgeversorganisatie van Nederland. We spreken met voorzitter Ingrid Thijssen over welke rol VNO-NCW in hun nieuwe koers wilt pakken als het gaat om het realiseren van het maatschappelijke thema verkeersveiligheid.

Op woensdag 23 februari sprak minister Mark Harbers bij BNR Nieuwsradio de ambitie van de MONO-zakelijk community uit: deze kabinetsperiode van één derde naar twee derde van de werkgevers die MONO en verkeersveiligheid hebben geadopeteerd in hun bedrijfsbeleid. Werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW spelen hierin een belangrijke rol. We stelden Ingrid Thijssen een aantal vragen.

Hoe kijk je naar verkeersveiligheid en hoe is dat verankerd in jullie bedrijfsvoering/cultuur?

'Kijk, overal waar ik gewerkt heb en bij veel van onze leden speelt veiligheid een enorme rol en is het safety first. Dat veiligheidsdenken verlies je natuurlijk nooit. Hier is het werk van een andere aard, maar blijft het net zo belangrijk. Van de veiligheid op het werk -arbo, bij brand, etc- tot het verkeer van en naar het werk.

Wat de veiligheid van het woon-werkverkeer betreft: veel collega’s reizen bij ons met de trein en we promoten anders reizen. Een groot deel van onze collega’s werkt ook een belangrijk deel van de tijd nog thuis en dat zal deels ook zo blijven na corona. Sommigen hebben een leaseauto. Voor hen onderstrepen we de noodzaak van veilig rijden en het houden aan de MONO-regels.’

Wat is jouw droom op dit vlak?

‘Veiligheid is en blijft enorm belangrijk. We kunnen daar, zeker in het wegverkeer, nog enorm grote slagen maken. Daarbij helpt het de MONO-regels goed na te leven natuurlijk. Maar daar alleen redden we het niet mee.  Echt grote stappen zijn te zetten door te investeren in bijvoorbeeld veiligere rijbaaninrichting in de steden. En door het creëren van meer veilige fietspaden. Datzelfde geldt voor provinciale wegen; daar gaat gewoon nog steeds veel teveel mis. En tot slot een goede handhaving. Dat zou een enorme bijdrage leveren aan minder verkeersongelukken.’

Wat vind je van de samenwerking met de overheid?

‘Over de hele linie werken we als VNO-NCW buitengewoon goed samen met de verschillende overheden. Dat gaat prima, ook als het gaat om het verkeersveiliger maken van Nederland. Zeker de afstemming van afzonderlijke VNO-NCW leden met overheden op alle niveaus verloopt meestal in goede harmonie. Zo maken we Nederland samen elke dag steeds een stukje beter.’

Wat zou de rol zijn van techniek (denk aan zelfrijdende auto’s) of dodehoek- en cameraspiegels?

'Auto’s worden steeds slimmer. Nieuwe auto’s worden voorzien van slimme systemen die bijdragen aan verkeersveilig gedrag. Dus dat zal steeds een stukje beter gaan, maar het duurt wel even voordat alle auto’s daarmee uitgerust zijn. En ook in de handhaving is natuurlijk veel techniek voorhanden om pakkansen te vergroten en zo verkeersonveilig gedrag te ontmoedigen. Denk aan slimme verkeerscamera’s. Dat zou, als quick win, een goede innovatieve stap vooruit betekenen en alle weggebruikers en grotere kans op een veilige thuiskomst bieden.’ 

Welke boodschap heb je aan collega werkgevers?

‘Zorg dat je jezelf en je mensen helpt iedere dag veilig thuis te komen door goede, betaalbare en veilige reisvoorzieningen te faciliteren. En spreek je mensen aan op onverantwoord reisgedrag als daartoe aanleiding is. Samen dragen we dan bij aan een veilig Nederland met echte brede welvaart.’ 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen