Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal ministerie IenW, benadrukt belang goede voorbeeld geven

16-06-2022
864 keer bekeken

Onder IenW vallen onder meer Rijkswaterstaat (RWS), het KNMI, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als secretaris-generaal is Dronkers de hoogste ambtenaar van dit ministerie en belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat.

Jan Hendrik Dronkers: “Op 23 februari deed onze minister van Infrastructuur en Waterstaat tijdens zijn eerste radio-optreden een duidelijke oproep om het percentage van werkgevers dat concrete MONO-maatregelen neemt te verdubbelen van 33 percent naar 66 percent vóór 2025. Daarmee werd ook ik in mijn hoedanigheid van werkgever direct door onze minister aangesproken.

Het spreekt voor zich dat wij als IenW het goede voorbeeld moeten geven, óók vanuit onze rol als werkgever. Hierbij vinden we het erg belangrijk dat medewerkers met elkaar in gesprek gaan over verkeersveiligheid en MONO-rijden. Zeker bij collega’s die gebruik maken van deelauto’s of RWS-voertuigen. Een veilige werkplek is onmisbaar en daar vallen niet alleen de standaard ARBO-richtlijnen onder, maar ook het rijgedrag van onze medewerkers. Daarmee zet je veiligheid écht stipt op nummer één!”

Zo wordt er bijvoorbeeld binnen RWS enorm veel aandacht besteedt aan de onderwerpen verkeersveiligheid en MONO. Ik geef een paar voorbeelden:

  • MONO-rijden wordt steevast besproken in de personeelsgesprekken bij Rijkswaterstaat NOVA (dé innovatieve tak van RWS waar volop geëxperimenteerd en samengewerkt wordt aan uiteenlopende vraagstukken);
  • MONO-zakelijk werd afgelopen mei meegenomen in het directieteam (DT) overleg als belangrijk veiligheidsdilemma;
  • Vorige maand kaartte ik het belang van MONO aan in mijn periodieke mail naar de hele organisatie en binnenkort wordt MONO-zakelijk meegenomen in de wijdverspreide blog van de hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Corporate Dienst;
  • We delen intern geregeld succesverhalen met elkaar, en bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze organisatiebreed verder uitgerold kunnen worden;
  • We nemen interviews af over de onderwerpen verkeersveiligheid en MONO zodat collega’s geïnspireerd worden veiliger onderweg te gaan;
  • MONO acties en middelen worden gepromoot bij uitgave van nieuwe telefoons.

Ik hoop hiermee andere ministeries en organisaties, zowel publiek als privaat, te inspireren verkeersveiligheid ook op hun agenda te zetten en te bespreken met hun werknemers. Het kan niet anders dan dat zij ook willen dat hun mensen elke avond weer veilig thuiskomen bij hun geliefden. Daarom ben ik MONO-zakelijk ambassadeur!”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen