Bij het Amsterdam UMC zal mobiliteit gedomineerd worden door gezonde én groene maatstaven!

21-06-2022
570 keer bekeken

Al bijna vier jaar wordt er gewerkt aan een optimale synergie tussen het AMC en het VU MC, nu samen als Amsterdam UMC. Het Amsterdam UMC werkt aan het voorkomen en genezen van ziektes, door de beste artsen en verpleegkundigen op te leiden en te participeren aan de top van wetenschappelijk onderzoek.

Dit doet men met zo’n 20.000 collega’s vanuit twee locaties, Boelelaan aan de Zuidas en de Meibergdreef in Zuidoost. Alle reden voor een verdiepend gesprek met Yolande van der Linden, directeur HRM en Leo de Haan, directeur facilitair bedrijf, over de ins en outs van hun nieuwe mobiliteitsbeleid.

Wij werken aan een eigentijdse mobiliteitsvisie

‘We leggen net de laatste hand aan onze nieuwe mobiliteitsvisie als Amsterdam UMC: ‘gezond én groen’. Daarin willen we aan de hand van drie punten onze doelstellingen realiseren, welke zijn:

1) We stimuleren verduurzaming door onder andere een auto-ontmoedigingsbeleid

2) We harmoniseren de mobiliteitscondities van onze twee locaties

3) We bevorderen gezondheid door onder meer fietsen te promoten (woon-werkverkeer < 10km).

Uiteraard vroegen we onze collega’s om input; waarvan meer dan een kwart reageerde. De rode draad in deze reacties is een focus op ‘snel en flexibel’, waarin de auto nog een hoofdrol speelt. We hebben dus nog wel een kloof te overbruggen met onze ‘gezond en groen’ uitgangspunten!’ 

De sleutel ligt vooral bij het parkeerbeleid

‘Als werkgever hebben we invloed op de vormgeving van ons parkeerbeleid. Dat is op de Zuidas (Boelelaan) vele malen uitdagender dan in Zuidoost (Meibergdreef) omdat daar aanzienlijk minder schaarste is qua ruimte. Uiteraard zijn we ook volop bezig met het structureel inbedden van hybride werken, wat toepasbaar is voor ongeveer 30% van onze collega’s. Daarnaast proberen het autogebruik te ontmoedigen door een ophoging van de OV-vergoedingen. Het is daarbij wel belangrijk om je te realiseren in welke arbeidsmarkt je zit wanneer verplegend personeel vertrekt naar een baan dichter bij huis, als we gaan sleutelen aan de parkeertarieven. We zullen die stappen dan ook heel goed moeten uitleggen, en vooral mensen vanuit de verleiding mee moeten zien te krijgen. Het gaat dus stap voor stap!’

Veiligheid betekent voor ons omgevingsveiligheid en parkeercomfort

‘Uiteraard stimuleren we veilig rijgedrag, zoals MONO-rijden of MONO-fietsen. Dit is een terugkerend onderwerp bij werkoverleggen. We promoten we ook de fietshelm, zeker bij elektrische fietsen. Dit alles past goed bij onze gezondheidsdoelen, door het voorkomen van ongelukken en het verminderen van onnodige werkdruk en -stress. Als wij het over veiligheid hebben, is het voor onze collega’s essentieel dat zij veilig vanuit het ziekenhuis naar de parkeerplaats kunnen. Ze hebben een veilige omgeving nodig, die is voorzien van een zodanig parkeercomfort, dat ze niet worden lastiggevallen wanneer ze na een shift moe en voldaan huiswaarts gaan.'

Toekomstige doelen

‘Vanuit ons nieuwe mobiliteitsbeleid hopen we dat we binnen nu en vijf jaar een paar forse stappen vooruit hebben gezet. In die stip op de horizon zal ons autogebruik met minstens de helft zijn gereduceerd. Collega’s die binnen een straal van 10 kilometer wonen komen in de zomer met de fiets en in de winter met het OV. We hebben duidelijk beleid als het gaat om bellen of vergaderen tijdens het rijden. En niet onbelangrijk: samen met de gemeente hebben we een omgevingsveiligheid gecreëerd waarin mensen veilig kunnen aankomen en vertrekken. Die doelen kunnen we echter alleen maar bereiken als we onze mensen daarin meekrijgen. Om die reden is het adequaat uitleggen van onze doelen zo cruciaal voor het succes ervan.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen