Veilig thuiskomen door je gezonde verstand te gebruiken, dat is waar AFAS Software op aanstuurt!

28-06-2022
680 keer bekeken

26 jaar actief in het ontwikkelen van software in de Benelux met 600 collega’s, door ‘een beetje gek en eigenwijs maar vooral vol passie’ te zijn, dat is AFAS Software. Een inspirerend gesprek met operationeel directeur Robbert de Ruijter over de rol van verkeersveiligheid in hun dagelijkse cultuur.

Wij zijn een familiebedrijf

‘Realiseer je dat we een familiebedrijf zijn. Waarin we vooral ver proberen te kijken. Geen hit en run, maar lange termijn. Ons uitgangspunt is dat we niet met dikke personeelshandboeken werken, maar in de plaats daarvan mensen selecteren die passen bij onze cultuur. Onze bedrijfscultuur baseren we op eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Iedereen die bij ons komt werken legt een eed af, waarin ze beloven te zullen handelen met gezond verstand in het belang van AFAS en al haar klanten.’

De invloed van Corona

‘Een paar maanden voor de Coronacrisis hadden we als directieteam het onderwerp mobiliteit bij de kop. Op basis van de cijfers van onze leasemaatschappij maakten we een uitdraai van het aantal kilometers per medewerker. Daaruit bleek dat sommigen ver boven de 40.000 per jaar zaten. Dat was voor ons een aanleiding om het gesprek over aan te gaan met elkaar. Is dat wel slim, want is het wel duurzaam, is het wel gezond? Vervolgens gaf thuiswerken een boost aan de herijking van ons mobiliteitsbeleid.’

Vergroening wagenpark én minstens 2 dagen thuis

‘Verder hebben we ons wagenpark versneld geëlektrificeerd. Bestaande contracten van zo’n 300 auto’s braken we open wat resulteerde in meer dan 60% elektrische auto’s in een tijdspan van anderhalf jaar. Ook kwamen er andere vormen van mobiliteit, zoals elektrische fietsen en ‘Speed Pedelec’. Daarnaast is het uitgangspunt nu: minstens twee dagen thuis, en drie dagen bij de klant.’

Ook reisafstand is nu criterium bij staving klantprojecten

‘Maar we hebben nog een draai gemaakt als AFAS software. Bij de invulling van onze klantprojecten kijken we niet meer alleen naar wensen van de klant en de vereiste competenties, maar tegenwoordig ook naar reisafstand. Want lang in de auto zitten is natuurlijk niet alleen inefficiënt, het is ook ongezond. We puzzelen nu wat langer om te voorkomen dat onze collega’s teveel kilometers maken. Dat hebben we nu begrensd op jaarlijks maximaal 30.000 kilometer. En dat lukt ook, omdat we er als organisatie nu bewuster mee omgaan! Uiteraard is het de bedoeling dat deze kilometers ook op MONO gereden worden.'

De kern is eigen verantwoordelijkheid

‘Bij ons zijn veel hoogopgeleide professionals werkzaam. Die moet je niet te veel betuttelen, dat werkt averechts. Daarom sturen we aan op eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dat betekent wel dat we er frequent over praten met elkaar. Vanuit hele concrete casuïstiek bespreken we hoe je handelt in de geest van die eed die je hebt afgelegd toen je binnenkwam bij AFAS Software. Maar ook hoe je je eigen werkdag slim en efficiënt indeelt. Voor welke onderwerpen of issues heb je wél een fysieke ontmoeting nodig en welke kun je prima digitaal afwikkelen? Om daarover ervaringen met elkaar te delen, is bijzonder waardevol. We stimuleren onze collega’s om daarover na te denken en er bewust mee bezig te zijn.’

Het oog op de toekomst

‘Als we dit gesprek over drie jaar weer zouden hebben, weet ik zeker dat we qua mobiliteitsbeleid een paar dingen zullen zien. Allereerst een verdere vergroening van het wagenpark. Ten tweede een verdere operationalisering van MaaS (Mobility as a Service) achtige oplossingen, waarmee mobiliteitssystemen beter op elkaar zijn aangesloten. Punt drie is de structurele implementatie van hybride werken. Dit alles zal zeker een positieve impact hebben op een duurzamer en (verkeers)veiliger Nederland!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen