Bij Van Zaal Transport is digitalisering de sleutel tot verkeersveiligheid en MONO-rijden

12-07-2022
899 keer bekeken

Ook de wereld van de sierteeltvervoerders ontkomt niet aan schaalvergroting. Onlangs is Royal Flora Holland een joint venture aangegaan met De Winter Logistics, Wematrans en Van Zaal Transport: Floriway. De veiling wil hiermee de efficiëntie van ritten, en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.

We spreken met de enthousiaste directeur van Van Zaal Tranpsort, Merijn van Zaal, die benadrukt dat een digitale infrastructuur binnen zijn organisatie cruciaal is om de veiligheid van al die ritten te kunnen faciliteren.

Strak georkestreerde digitalisering

‘Kijk, je ziet onze chauffeurs beheerst en voorspelbaar rijden, en dat komt mede doordat onze backoffice ze -letterlijk- dagelijks op weg helpt. Wij zijn al sinds een jaar of tien volop bezig met het opdracht gestuurd organiseren van onze front- en backoffice, en de focus ligt op een goede samenwerking tussen die twee.

Alles is voorzien van een digitale infrastructuur waarin het planningssysteem is gekoppeld aan de boordcomputer, en ook aan de facturatie. Daarmee hebben we een sluitend systeem weten te ontwikkelen, met daarin hele duidelijke rollen en daaraan verbonden verantwoordelijkheden. Op deze manier kunnen onze chauffeurs zich maximaal richten op het verkeer. De planners regisseren het hele integrale proces, en daarin is geen plaats meer voor hapsnap-achtige improvisaties. Alles is strak ingericht en ademt rust, reinheid en regelmaat. En toch blijven we als Van Zaal Transport flexibel genoeg om in te kunnen spelen op specifieke spoedklussen van onze klant.’

Glasheldere opdrachten voor de chauffeur

‘De communicatie met de chauffeurs hebben we in de afgelopen jaren verbeterd en verfijnd. De berichten zijn nu ultrakort, er zit geen woord Spaans bij. De chauffeur begrijpt het direct en hoeft het alleen nog maar te bevestigen. Het mooie daarbij is dat ze op de planningsafdeling weten welke chauffeur op welk moment extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld bij een wijziging van een opdracht. Zij kunnen inspelen op het moment dat de chauffeur stilstaat om die opdracht te bevestigen. Zo is alles ingericht op MONO-rijden: een maximale focus op het verkeer zonder afleiding.’

Chauffeurs ranking

‘Wij hebben binnen onze organisatie een hele duidelijke ranking op basis van de ervaring van onze chauffeurs, variërend van net startend tot meest ervaren. Het type transport verdelen wij zodanig dat de meest ingewikkelde opdrachten door de meest ervaren chauffeurs worden uitgevoerd. Met behulp van de inzet van een mentorchauffeur monitoren we die ranking regelmatig. Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid en MONO-rijden daarbij essentiële onderwerpen zijn.’

Appen met privé-telefoon

‘De laatste tijd zien we een ander type incidenten ontstaan. Waar waar we in het verleden nogal eens last hadden van uitzwaaiende trailers, zien we nu dat het vaker voorkomt dat er sprake is van achteroprijden, oftewel een kop-staart botsing. Wij denken dat dit mede te maken heeft met chauffeurs die appen op hun privé telefoon tijdens het rijden. Daarom zijn we overgestapt op Mercedes trucks. Waar andere vrachtwagenmerken slechts een waarschuwingssignaal geven, blokkeert de Mercedes truck, die dan als het ware de rol van de chauffeur overneemt. En vanzelfsprekend besteden we hier als werkgever veel aandacht aan, bijvoorbeeld in de informatievoorziening aan onze chauffeurs. Het is écht een risico. We hebben voorgesteld om onze wagens uit te rusten met een webcam die zowel het verkeer als het gedrag van de chauffeur monitort, maar dit is afgewezen door ons personeel in verband met privacy. Toch blijven we innoveren op dit vlak. Ervaringen van collega transporteurs laten zien hoe kansrijk dit is voor MONO-rijden.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen