Ondernemend Nederland: we zullen mét elkaar véél realistischer moeten zijn!

21-07-2022
910 keer bekeken

Aangezien MONO-zakelijk zich richt op werkgevers, is het logisch eens een bezoek te brengen aan het prestigieuze Ondernemershuis van Ondernemend Nederland (ONL) in het kloppend hart van Den Haag (op een steenworp afstand van het Torentje van Rutte). Een gesprek met voorzitter Hans Biesheuvel!

Belang van een bewust mobiliteitsbeleid

"Ondernemers hebben een betrouwbare overheid en een toekomstbestendig beleid nodig om te kunnen ondernemen, innoveren en groeien. ONL en haar partners zetten zich continu in om samen met het kabinet beleid te maken voor het brede mkb, met stevige ambities voor de toekomst. En daarin past natuurlijk óók een bewust mobiliteitsbeleid. Aansluitend op de eisen van deze tijd. Met vragen als: Moet je reizen of kan het ook digitaal? Als je wél moet reizen kan dit dan bijvoorbeeld na de spits? En hoe reis je? Hybride, elektrisch, met de fiets of met het OV? Want ook wij zien de nut en noodzaak van verduurzaming; we leven immers op de aarde van onze kleinkinderen.

Onze leden worden dagelijks geconfronteerd met bereikbaarheidsuitdagingen. En je hoeft ons niet te overtuigen van het feit dat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt – waarbij je dus goed moet zorgen voor je collega’s. Dus jullie doelen om die verborgen synergie tussen verduurzaming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid een veel centralere rol te geven onderschrijven wij volledig. Dit alles los van de aanpak zoals jullie die voorstaan: het doen van een appèl op eigen verantwoordelijkheid. Niet met het vingertje wijzen, géén one size fits all, maar werkgevers verleiden om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Met voldoende ruimte voor ondernemerschap. Want het zijn immers onze mensen die we in dienst hebben en die iedere avond weer veilig thuis moeten komen!"

Wees wél realistisch!

"Op grote hoogte lijkt alles op elkaar. Dáárom dat het helpt om af te dalen naar de praktijk van alledag. Enerzijds zien we een overheid die de mond vol heeft van verduurzaming met ronkende teksten en schitterende ambities. Maar laat ik eens een heel concreet voorbeeld noemen. Een gemiddelde ondernemer heeft één vrachtwagen en twee bestelbussen. Als hij of zij die wil elektrificeren dan zijn er tal van uitdagingen te overbruggen: die auto’s zijn qua aanschaf 2 tot 3 keer duurder geworden, de subsidie is al binnen een paar uur uitgeput, er is een eindeloze wachtlijst om een laadstations geïnstalleerd te krijgen en de netbeheerder kan het vooralsnog helemaal niet aan. Levertijden op zonnepanelen zijn extreem lang, mede als gevolg van internationale verstoring in de supply chain verstoring én krapte op de arbeidsmarkt. Dan haakt zo iemand toch af? Helemaal in deze tijd met torenhoge brandstofprijzen, ongekende inflatie, problemen als gevolg van Oekraïne, etc. Mijn pleidooi is: wees realistisch overheid! Laten we met elkaar behapbare stappen zetten die ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Het is zeker dat we het mét elkaar moeten doen. Juist dát vraagt om een stabiel lange termijnbeleid met een betrouwbare en voorspelbare overheid!"

Investeer in een gebiedsgerichte benadering

"Je hoeft heus geen profeet te zijn om te voorspellen dat ondernemers in Drenthe andere vraagstukken hebben dan ondernemers hier in de Randstad. Daarom dat jullie ook meer zouden kunnen investeren in een gebiedsgerichte benadering. Waarbij een lokale ondernemersvereniging je gesprekspartner is. Zoals de bollenstreek bijvoorbeeld. Of bedrijventerreinen in de Drechtsteden of Ridderkerk/Barendrecht. Waar men met grote uitdagingen zit die alle drie de hoofdthema’s verduurzaming, verkeersveiligheid én bereikbaarheid raken, zéker als er sprake is van toenemende bedrijvigheid. Met toenemende verkeersstromen terwijl de fysieke infrastructuur nu al bijna ontoereikend is, in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, met óók een ambitie om te verduurzamen. Dat lukt alleen als die ondernemers daar mét elkaar stappen in gaan zetten – uiteraard afgestemd op de agenda van de lokale of regionale overheid. Op dat vlak is er écht flink wat werk aan de winkel hoor! Ik breng MONO-zakelijk graag in verbinding met een aantal van deze ondernemingsverenigingen – gericht op het concreet maken van de plannen. Géén vage vergezichten, maar heldere roadmaps – passend in een lange termijnperspectief."

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen