MUMC+: veiligheid begint bij ons bij vitaal en gezond – dus óók verkeersveiligheid!

30-08-2022
980 keer bekeken

Als grootste werkgever van Zuid-Limburg (7.000+ collega’s), heb je een zekere verantwoordelijkheid en voorbeeldrol. Zéker als de missie niet alleen gefocust is op gezondheidsherstel, maar steeds meer op gezondheidsbehoud, -bevordering en -preventie. We spreken met Denis Florack en Nick Smeets.

Denis Florack is Directeur Facilitair Bedrijf en Nick Smeets, Projectleider Duurzame Inzetbaarheid bij het Maastricht Universitair Medisch MUMC+

Mobiliteitsscan Zuid-Limburg Bereikbaar

‘Als MUMC+ zijn we al een groot aantal jaren actief met het herijken van ons eigen mobiliteitsbeleid. Daarbij gefaciliteerd door de tweejaarlijkse mobiliteitsscan die Zuid-Limburg Bereikbaar ons levert. Opdat we zo een exact beeld hebben van de woon-werkproblematiek: waar onze mensen wonen en hoe ze naar het MUMC+ komen. Waarmee het mogelijk is om een heel effectief maatregelenpakket te kunnen implementeren.’

Gepersonaliseerd parkeerbeleid

‘Zo waren wij een van de eerste werkgevers die al zo’n jaar of zes à zeven geleden op grote schaal elektrische fietsen promootte. Maar we hebben óók een gepersonaliseerd parkeerbeleid geoperationaliseerd. Want bij analyse uit onze mobiliteitsscan bleek bijvoorbeeld dat zo’n 200 collega’s die op loopafstand van ons ziekenhuis wonen tóch met de auto komen. Niet zo fair als je dat afzet tegen een collega die in het feeërieke Zuid-Limburgse heuvelland woont waar de bus slechts een keer per uur verschijnt. Middels een geavanceerd softwareprogramma berekenen we nu - afhankelijk van waar je woont - je dagelijkse parkeertarief. Je mag dus als je op loopafstand woont van het ziekenhuis heus met de auto komen, maar met financiële prikkels sturen we dat op attractiviteit. En het mooie is: het is niet alleen héél effectief, er is ook veel draagvlak onder onze collega’s voor deze methode. Met als niet onbelangrijke bijvangst dat hiermee de kern van ons parkeerprobleem is opgelost. Want iedereen weet dat het verdelen van schaarse parkeerplekken in de regel een regelrecht hoofdpijndossier is. Bij ons nu niet meer!’

Vitaliteit in ons mobiliteitsbeleid

‘We hebben in de loop der jaren ook als MUMC+ een flinke ommekeer gemaakt in ons eigen mobiliteitsbeleid. Daar waar dit voorheen erg gericht was op de problematiek van parkeren en spitsmijden, hebben we dat gecompleteerd met het aspect van vitaliteit. Uitgaande van het principe dat gezonde vitale werknemers niet alleen effectiever zijn, maar dat het zo óók hun eigen veiligheid vergroot als het gaat om bijvoorbeeld hun participatie aan het woon-werkverkeer. Heel simpel: als je fit en gezond bent participeer je aanzienlijk alerter in het verkeer. En voor een organisatie die preventie hoog in het vaandel heeft staan geen gekke drijfveer, toch?’

Mobiele werkplek arbo-proof

‘Laat ik vooropstellen dat we bij het MUMC+ niet willen dat mensen tijdens het woon-werkverkeer aan het werk zijn. Want dan ben je aan het reizen. Waarbij je dus gefocust bent op het verkeer. En uiteraard stimuleren wij als werkgever dat dit veilig gebeurt. Middels bijvoorbeeld vitaliteitsprogramma’s die we als werkgever aanbieden. Zo heeft iedere MUMC+-collega voor het luttele bedrag van € 5,- per maand toegang tot een scala aan sportfaciliteiten. Maar we faciliteren het ook met fietshelmen. Waarbij we tegen een geringe eigen bijdrage van rond de € 20,- een kwalitatief hoogwaardige fietshelm aanbieden. En als je er al meer dan 1.800 hebt afgeleverd onder al je de collega’s dan mag je met een gerust hart zeggen dat het een succes is!’

Rij MONO

‘Jullie invitatie voor dit interview heeft ons absoluut getriggerd. We liepen al met de gedachte om via billboards te gaan communiceren met onze collega’s, in de geest van ‘een prettige werkdag toegewenst’. Je kunt je dus voorstellen dat we dat medium dan ook kunnen inzetten met boodschappen bij vertrek als ‘let op, het is glad’, ‘attentie: er staat een dikke file op de Kruisberg’ en ‘rij bewust, rij MONO’.

Jongere generatie

‘Als we dit gesprek over een jaar of 3 zouden voeren dan weet ik zeker dat ons mobiliteitsbeleid nog verder is geprofessionaliseerd. Onder druk van de energie- en klimaattransitie, maar ook het verdere vitaliteitsdenken. Want ik zie – vooral bij de wat jongere collega’s – niet alleen een toenemend bewustzijn als het gaat om de keuze van mobiliteit, maar ook een stijging in het tempo van absorptie van die verandering. Veel meer dan destijds toen het gewoon was om de auto pakken. En dat kan tegenwoordig ook door die digitalisering.’

De mening van Nick Smeets, Projectleider Duurzame Inzetbaarheid MUMC+

'Het innovatieve systeem om te berekenen hoe ver een collega van het MUMC+ afwoont wordt niet alleen gebruikt om te bepalen hoeveel je betaalt voor het parkeren, het berekent ook hoeveel je ontvangt als je met te voet of met de fietst komt, dat is toch prachtig! Het gezonde gedrag wordt dus extra gestimuleerd.

Om het gezonde gedrag ook nog eens zo veilig mogelijk te maken hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld een heuse fietshelm-week georganiseerd. Hierbij werden testimonials van medewerkers gedeeld, spandoeken op drukke plekken opgehangen én blijvende afdrukken op de grond gemaakt waarin we aandacht vragen voor het gebruik van de fietshelm. Dit alles past natuurlijk volledig in onze missie en visie ‘Gezond Leven’ we stimuleren gezond gedrag en faciliteren het ook nog eens optimaal!'

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen