In de optiek van het LUMC staat groen en gezond voor veiligheid en dus óók voor MONO!

27-09-2022
697 keer bekeken

Het Leids Universitair Medisch Centrum is innovator in de verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Zij vervult een voortrekkersrol in het ontwikkelen van oplossingen voor gezondheidsvraagstukken en geeft dan ook het goede voorbeeld in beleidsvoering rondom preventie en veiligheid.

Alexandra van Leeuwen, Algemeen Directeur Facilitair Bedrijf, geeft ons een kijkje in de keuken van het LUMC.
 

Het werd tijd voor een nieuwe kijk op onze eigen mobiliteit

'Ons nieuwe mobiliteitsplan moest twee vraagstukken tackelen: het verbeteren van onze bereikbaarheid en het verminderen onze parkeerproblematiek. Ook al zitten we hier om de hoek van het treinstation (gekscherend zeggen we wel eens dat wij het enige umc zijn met een station in z’n voortuin) veel collega’s, patiënten en bezoekers komen toch met de auto. En daarvoor is het wegennet rondom het LUMC niet toereikend. Mede ook als gevolg van verkeershinder, denk aan de Rijnlandroute, of onderhoud. Het kwam te vaak voor dat onze mensen na afloop van een dienst de parkeergarage nauwelijks konden verlaten vanwege de enorme drukte en een te beperkte doorstroming. Dát in combinatie met de capaciteit van onze parkeergarage (1.750 plekken) maakte dat we een aantal jaren geleden iets moesten veranderen aan de bereikbaarheid. Wij hebben ervoor gekozen om collega’s die dichtbij wonen te enthousiastmeren om een ander vervoersmiddel te kiezen voor hun woon-werkverkeer dan de auto.'

Wij streven naar ‘Groen en Gezond’

‘Uiteraard hebben we bij de herijking van ons mobiliteitsbeleid breed gekeken. Als werkgever vinden we het van essentieel belang dat we onze drie rollen als LUMC: die in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op een duurzame en gezonde wijze uitvoeren. Ook sluit dit naadloos aan op het karakter van onze organisatie. Vandaar dat we ook de slogan ‘Groen en Gezond’ uitdragen in ons beleid. Zo stimuleert het LUMC groen woon-werkverkeer bijvoorbeeld met een uitgebreide fietsenregeling en de verbetering van onze fietsenstallingen. Ook adviseren we onze collega’s vanaf een bepaalde reisduur om minder te vliegen en de hogesnelheidstrein te pakken of zelfs om digitaal te vergaderen.'

Intensief contact met de gemeente

‘Natuurlijk staat preventie bij ons hoog in het vaandel. Hierover onderhouden we frequent contact met de gemeente, vanuit hun rol als wegbeheerder. We praten bijvoorbeeld over het aanpassen van een rotonde of een kruispunt. Het valt ons op dat zich daar onveilige situaties voordoen, doordat grote groepen voetgangers gelijktijdig uit de trein of bus stappen.

Een ander voorbeeld is de recente storm Cora waarbij we onze collega’s hebben gefaciliteerd in hun woon-werkverkeer toen het OV uitviel. Uiteraard bespreken we mét onze mensen in de verschillende werkoverleggen waar naar hun beleving die onveilige situaties zich zouden kunnen voordoen. Op basis van hele concrete casuïstiek en gebaseerd op hun eigen behoeftes. En dat werkt! Daar komt zeker ook het hoofdstuk afleiding in het verkeer en MONO-rijden bij kijken. Want ook wij zijn als LUMC een afspiegeling van de maatschappij!’

De toekomst is: véél meer digitaal

‘Zouden we dit gesprek opnieuw voeren in 2025, dan weet ik zeker dat we verdere sprongen gemaakt hebben in onze digitalisering. De afgelopen jaren zijn we door hiermee door de de pandemie noodgedwongen vertrouwd geraakt. Het hybride werken voor kantoorpersoneel heeft zijn intrede gedaan. Studenten volgen hun colleges deels online. Maar er kan nog meer. Wij hebben relatief veel polibezoeken waar patiënten fysiek aanwezig zijn, vaak met een begeleider. Dat genereert veel mobiliteit. Ik denk dat veel van dit type poliklinische herhaalconsulten in de directe toekomst gedigitaliseerd zullen worden. Daarmee kunnen we in de geest van het hybride werken een gedeelte van onze mobiliteitsproblematiek elimineren. Want zeg nou zelf: die níet gereden kilometers zijn toch de veiligste en de duurzaamste?’

Spreiden en mijden

‘Ook blijven we werk maken van spreiden en mijden. De Corona-tijd heeft bewezen dat het kan. Om onnodige besmettingen te vermijden hebben we toen opstoppingen in onze eigen medewerkerslogistiek weten te voorkomen. Denk daarbij aan drukte bij de entree, faciliteiten als de kledinguitgifte en bijvoorbeeld aan de rijen in het restaurant. Helaas zijn we gewoontedieren en vallen we snel weer terug in ons oude gedrag. Daarom is het belangrijk om deze zaken voldoende aandacht te blijven geven. Vooral omdat de winst die te behalen valt zo evident is!'

De mening van een collega
Jacqueline van Stijn, Manager Zorgservices en Voeding: “Vroeger kwam ik altijd met auto, nu pak ik als het niet regent de elektrische fiets dankzij de gunstige financieringsmogelijkheden die het LUMC mij biedt. Alles valt mij eigenlijk mee, ik moet alleen nog leren mijn accu wel van te voren op te laden. Wel goed voor de beenspieren overigens want een elektrische fiets zonder accu is loeizwaar”.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen