Bij de gemeente Dordrecht is MONO-rijden nadrukkelijk op de kaart gezet binnen de organisatie

13-10-2022
762 keer bekeken

Ook voor de op vier na grootste gemeente van Zuid-Holland is verkeersveiligheid en MONO-rijden een prioriteit. Door MONO-rijden te integreren in het dagelijks handelen slaat de gemeente Dordrecht drie vliegen in één klap: als werkgever, als wegbeheerder en als opdrachtgever van haar toeleveranciers.

Naar werk met de fiets of OV

We spreken met Bas Burger: HR-manager bij de gemeente Dordrecht. ‘Laat ik het volgende vooropstellen: wij zijn als gemeente geen grootverbruiker van autokilometers. We hebben 41 auto’s beschikbaar voor bijvoorbeeld onze collega’s van de afdelingen handhaving, sport of facilitaire dienst, maar veel van onze werknemers komt met óf het openbaar vervoer óf met de fiets. Dit stimuleren we met bijvoorbeeld financiële compensatie. Dit doen we niet alleen omdat het past in onze publieke rol, maar ook omdat we graag zien dat onze mensen gezond en fit blijven.'

Dit moet gewoon anders!

‘Doordat we als gemeente een voorbeeldrol vervullen, besteden we extra aandacht aan zaken als MONO-rijden. Het is zowel in het belang van onze werknemers als alle medeweggebruikers om afleiding in het verkeer te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor autobestuurders, maar óók voor fietsers.

In de Corona-tijd zagen we de focus hierop verslappen. Doordat we noodgedwongen op hybride en digitale wijze werkten, zagen we soms dat een collega die actief participeerde in een online meeting opeens een wat ingewikkeldere verkeersmanoeuvre moest uithalen. Vooral dát type voorvallen waren voor onze gemeentesecretaris Carlo Post het signaal dat het management hier extra aandacht aan moest besteden. We hebben toen met een veertiental managers binnen ons gemeentelijke apparaat indringend besproken dat dergelijk gedrag écht niet passend is in een organisatie als de gemeente Dordrecht. En eigenlijk was iedereen het daarover eens’.

We doen een appèl op het gezonde verstand

 ‘In alle eerlijkheid: we hebben ons verkeersveiligheidsbeleid nog niet vertaald in een heus handboek soldaat. Dit staat ook niet op de planning, omdat zoiets minder goed past binnen onze waarden als publieke organisatie. Wat hier juist wel werkt, is een appèl te doen op het gebruiken van je gezonde verstand. Dan handel je vanuit een intrinsieke motivatie, en niet omdat het in een boekje voorgeschreven staat. We spreken elkaar er dan ook op aan. In de geest van managementgoeroe Andrew van der Ven: managementtheories come and go, but common sense is still the most valid’.

Een veilig areaal

‘Naast werkgever zijn we als gemeente ook wegbeheerder, met een areaal van ruim 525 kilometer. We hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet om onze blackspots in dit gebied op te lossen. We werken daarbij samen met bewoners, hulpdiensten, en maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond. We hebben een digitale kaart gemaakt met de -voor het verkeer- onveiligste plekken in Dordrecht. Met behulp van deze kaart en data van de politie, verkeersmetingen en meldingen voor de openbare ruimte bepalen we de aanpak van deze onveilige plekken. Deze aanpak kan betrekking hebben op fysieke maatregelen, maar denk ook aan het instellen van snelheidsbeperkingen of éénrichtingsverkeer.’

Inkoopmacht

‘Onze derde rol is die van opdrachtgever aan bouw- en installatiebedrijven. Ons netto beïnvloedbaar inkoopvolume is jaarlijks een slordige €166 miljoen. Dit gaat dus om serieuze bedragen. In navolging van wat organisaties in de olie- en gasindustrie al op operationeel gebied hebben gedaan, gaan wij als gemeente onze inkoopmacht beter benutten in de komende periode. Daarbij zullen we MONO-rijden ook meenemen in de contractbesprekingen met onze toeleveranciers.'

Medewerker aan het woord: Thaira Koppelaar, Strategisch Adviseur Arbeidsmarkt
'In de Corona-tijd werd ik steeds beter in het altijd en overal online zijn voor werk. Zo was ik online bereikbaar tijdens bijvoorbeeld een wandeling, maar ook op de fiets en in de auto. Dit was goed voor de onderlinge samenwerking, maar niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Ik realiseerde mij dit pas toen een collega mij vorig jaar op een onveilige situatie wees. Later werd er ook actie ondernomen door mijn werkgever, de gemeente Dordrecht, door collega's te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid. Ik denk dat het goed is geweest dat daar aandacht aan werd gegeven. In en rondom mijn woonplaats Rotterdam kom je met grote regelmaat de matrixborden tegen met de boodschap: 'Voorkom afleiding, rijd MONO'. En dit is natuurlijk volkomen logisch!’
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen