Als je bij Sappi-Maastricht geen aandacht aan veiligheid geeft, dan ben je gewoon een kluns!

27-10-2022
924 keer bekeken

Al sinds 1850 is veiligheid een dominant thema bij Sappi-Maastricht en dit wordt rechtstreeks gekoppeld aan het productie- en logistieke proces. We voeren een verdiepend gesprek over de betekenis van veiligheid met Veenerick Luijten: manager Finishing & Physical Distribution bij Sappi-Maastricht.

260.000 ton papier op jaarbasis

‘We produceren jaarlijks dik 260.000 ton papier voor een scala aan afnemers binnen de EU-markt. Je kunt je voorstellen dat dit logistiek gezien nogal een uitdaging is. Zeker omdat het gros van onze grondstoffen en producten wordt getransporteerd met een vrachtwagen. Die worden overigens wel deels met modaliteiten als trein of binnenvaart via terminals in Born, Stein of Wezel in Duitsland naar de uiteindelijke bestemming vervoerd. Dit vereist dat we hoge veiligheidsstandaarden naleven binnen onze organisatie. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n rol van 2,5 ton papier tijdens het vervoer opeens zou losschieten. Dan verandert dat papier opeens in een levensgevaarlijk projectiel!’

Veiligheidsbewustzijn

‘In navolging van wat Dupont heeft ontwikkeld gebruiken wij binnen Sappi de ‘Bradley Curve’ om ons eigen veiligheidsbewustzijn kunnen classificeren. Dit varieert van reactief met hoge veiligheidsrisico’s tot interdependentie waarin jij je met je team de risico’s beheerst. Je bent je dan als team bewust van de risico’s die je loopt en je spreekt elkaar daar op aan. In de geest van de slogan die ook andere werkgevers gebruiken: ‘jouw veiligheid is ook mijn veiligheid’. Het is niet meer dan logisch dat niet alleen de baas er mee bezig is, maar dat alle collega’s hier aandacht aan geven. Dit komt ook naar voren in de enquêtes die we hier houden: als je hier geen aandacht hebt voor veiligheid, dan ben je gewoon een kluns!’

Meldingscultuur

‘Het is essentieel dat we als organisatie leren van fouten of van bijna gemaakte fouten. Dit vraagt om een open bedrijfscultuur waarin het vanzelfsprekend is dat dit soort situaties worden opgeschaald en dus worden gemeld. Daar waar je in het verleden werd weggezet als een soort van klikspaan zien we dat nu het omgekeerde geldt: als zich een gevaarlijke situatie heeft voorgedaan met bijvoorbeeld een (bijna) ongeluk, dan is het nu normaal dat je dit meldt. We spreken elkaar aan als dat niet gebeurt. Want bij ons geldt: een ezel stoot zich in het algemeen slechts éénmaal aan dezelfde steen!’

De jaarlijkse veiligheidsdag

‘Om het veiligheidsbewustzijn voldoende te laten leven organiseren wij als Sappi-Maastricht jaarlijks een veiligheidsdag voor al onze collega’s. Een evenement waarbij we ook aandacht schenken aan veiligheid in de privésfeer. Uiteraard vragen we daarbij ook aandacht voor MONO-rijden. We richten ons in toenemende mate op het welzijn van onze mensen. We beseffen hoe essentieel onze mensen zijn in deze steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Uiteraard wil je daarbij verzuim als gevolg van gevaarlijke verkeerssituaties vermijden. Door alles te verbinden aan het veiligheidsbewustzijn in onze organisatie, merk je goed dat het leeft. Er wordt bij ons geen meeting – op welk niveau dan ook – gestart, of we bespreken de bijkomende veiligheidsissues. Natuurlijk hoort veiligheid onderweg daar ook bij. We willen immers dat al onze collega’s iedere dag weer veilig thuiskomen!’

De ervaring van een mederwerker: Johan van den Brink

"Bij aankomst ontvangt iedere chauffeur een veiligheidsinstructie via een stripverhaal.
Plaatjes zorgen ervoor dat de instructie heel visueel is, niet vertaald hoeft te worden en
voor iedereen begrijpelijk is. De lader van Sappi controleert de laadruimte op orde en
netheid en de aanwezigheid van de benodigde ladingszekeringsmiddelen. Daarnaast checkt de lader of de chauffeur de benodigde PBM’s draagt zodat hij veilig de expeditie kan betreden.

Tijdens de verlading speelt ladingzekering een veiligheid een belangrijke rol. De lading wordt gezekerd door vormsluitend te laden en gebruik te maken van anti-slipmatten, stuwzakken en stuwhout. Tot slot zorgt de chauffeur voor het afbinden van de lading met spanbanden en hoekbeschermers.

De chauffeur krijgt ziet vanaf een veilige wachtplek toe op de belading van zijn wagen. Onze heftrucks zijn uitgerust met red- en blue-spot die waarschuwt dat er een heftruck aankomt.

Een aantal medewerkers van de expeditie volgt regelmatig veiligheidstrainingen mbt
ladingzekeren. Via het train-de-trainer principe wordt deze kennis overgedragen aan alle
laders."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen