Voorzitter VVN Martijn Dadema: pak die voorbeeldrol, practice what you preach!

28-03-2023
562 keer bekeken

Als er één organisatie is die z’n sporen heeft verdiend op het vlak van het stimuleren van verkeersveiligheid in ons land is dat Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij zijn al sinds 1932 actief op dat terrein. Een enorm waardevolle partner van MONO-zakelijk dus. We gaan in gesprek met de voorzitter.

Twee jaar geleden interviewden we Martijn Dadema ook al eens, dat interview kun je hier teruglezen. Volledig in lijn met de ambitie zoals onze minister Mark Harbers die afgelopen jaar heeft geuit: deze kabinetsperiode een verdubbeling van het aantal werkgevers dat actief werk maakt van bewust en ongestoord onderweg gaan, nemen we de huidige stand van zaken weer eens door met Martijn.

De cijfers van 2022 geven alle reden tot vergroten van de urgentie

"Als je kijkt naar de meest recente cijfers op het vlak van verkeersveiligheid dan boeren we helaas achteruit: het aantal dodelijke verkeersslachtoffers was vorig jaar met 578 mensen het hoogste aantal sinds jaren. Zelfs vergeleken met 2019 (het jaar voor Corona) waren er in 2022 meer verkeersslachtoffers te betreuren. Dat terwijl het streven van de overheid er juist op is gericht het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Dit alles onderstreept de geweldige urgentie van dit vraagstuk – dus óók in de richting van werkgevers.

De grootste verkeersveiligheidswinst is te behalen door accent te leggen op het indammen van hoge snelheden, het voorkomen van alcohol, drugs en lachgas in het verkeer en last but not least het ongebreidelde gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname. In dat kader maak ik ook graag gebruik van dit podium om werkgevers te vragen om heel actief teams- en zoommeetings in de auto gewoon te verbieden. Want iedereen begrijpt dat hybride werken een positieve uitwerking heeft op verkeersveiligheid: de niet gereden kilometers zijn nog altijd de veiligste. Maar we zien vandaag de dag te veel voorbeelden van werknemers die – participerend in het verkeer – actief bezig zijn met een teamsmeeting via het scherm in de auto, een laptop of de smartphone. We zien om ons heen te veel weggebruikers met de smartphone aan het oor of op het stuur. Interactieve communicatie tijdens verkeersdeelname moeten we niet willen. Dat kan niet en mag niet!"

Practice what you preach

"Voor werkgevers in ons land heb ik daarnaast nog een paar boodschappen die wat mij betreft écht cruciaal zijn. En dat begint – zoals met alles in het leven, kijk maar naar de manier waarop wij door onze ouders zijn opgevoed – met voorbeeldgedrag. Be the change you want to see in the world. Als VVN hebben we op dat vlak richtlijnen Goede voorbeeld in het verkeer ontwikkeld voor ons eigen verkeersgedrag. Het gaat hier om eenvoudig toepasbare gedragsregels die VVN consequent onder de aandacht van haar medewerkers én vrijwilligers brengt. Elk jaar selecteert VVN daar een thema uit en besteedt daar extra aandacht aan onder de medewerkers. Zo stond in 2021 het thema MONO centraal met het speciaal daarvoor ontwikkelde filmpje waarin medewerkers aan het woord zijn over hoe zij met hun telefoon in het verkeer omgaan: wij rijden en fietsen MONO.

In 2022 hebben we als VVN tijdens ons jubileum extra aandacht gevraagd voor het thema Bob. En voor 2023 ontwikkelen we weer een nieuwe actie gericht op alle medewerkers om onze richtlijnen weer voldoende levendig te houden. En bij deze doe ik een dringend appèl op werkgevers van ons land: maak gebruik van onze richtlijnen. Implementeer ze in je eigen organisatie. Maak er werk van. En daarom ben ik ook zo blij met de voorbeeldrol die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én Rijkswaterstaat op dit vlak vervullen!"

Stel doelen die een ambitie uitstralen

"Als tweede zou ik zeggen: beste werkgevers, stel doelen. Doelen met een concrete ambitie. Geen vaag vergezicht, maar wat je binnen nu en twee tot drie jaar gerealiseerd kan hebben als organisatie. Bijvoorbeeld: over 24 maanden is onze Incident Frequency Index met A% gedaald, werken B% van onze collega’s frequent thuis, wordt in C% van al onze p-gesprekken ook aandacht besteed aan bewust reizen. Want – zo leert de ervaring van succesvolle organisaties – als je zulke doelen als management omarmt en ze ook serieus neemt en je collega’s ervoor beloont, dan zie je dat er iets gebeurt in je tent. Want als je stuurt op trots, op waardering en erkenning, dan zul je zien dat de hoofden omhoog gaan en de ruggen weer worden gerecht!"

300.000 ambtenaren

"Tenslotte zou ik nog een beroep willen doen op mijn collega-bestuurders in het publieke domein. Kijk, ik ben in het dagelijks leven burgemeester van Raalte. Daarmee dus ook indirect werkgever voor 250 collega’s. Waarvoor ik me persoonlijk verantwoordelijk voel dat ook zij iedere avond weer veilig thuiskomen. Ik denk dat andere overheden op dat vlak ook nog best een been kunnen bijtrekken.

Tegen mijn collega publieke bestuurders zou ik dan ook willen zeggen: realiseer je hoe essentieel dit is, welke waarde je als organisatie  kunt genereren als je dit professioneel organiseert én hoe je daarmee je positie op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt kunt versterken. Nog los van je cirkel in invloed vanuit je inkoopmacht die je hebt als publieke organisatie. Om zo je toeleveranciers ook te vragen om hier actief werk van te maken.

Ons streven zou moeten zijn dat iedereen die werkzaam is in het publieke domein – toch al snel meer dan 300.000 ambtenaren (!) – op dit vlak een voorbeeldrol laat zien."

 

Bekijk video interview met Senior Projectleider VVN Ivo Brons

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen