Verduurzaming, hybride werken en bewust reizen belangrijke onderwerpen binnen mobiliteitsbeleid DUO

06-06-2023
697 keer bekeken

Dit keer een interview met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO heeft zo’n 3.700 werknemers waarvan bijna 80% werkzaam is in hun Groningse hoofdvestiging. Hoe gaan zij bewust onderweg? We spreken Directeur-generaal Harmen Harmsma en manager huisvesting en facilitaire zaken Eduard Millenaar.

DUO voert als baten-lastendienst in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de onderwijswetten en -regelingen uit. En daarnaast in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering. De portfolio van DUO bestaat onder meer uit de bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van lesgelden en studieschulden, het erkennen van diploma's, het organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens en het verzamelen en beheren van gegevens in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Verduurzaming en hybride werken

Hoe staat DUO ervoor als we het hebben over bewuste mobliteit?

Harmen: "Als je mij vraagt naar het aantal incidenten en ongelukken dan kan ik gelukkig zeggen dat we die niet of nauwelijks hebben. Al onze mensen komen gelukkig iedere avond ook weer veilig thuis. Dus dat loopt in feite prima en ik vertrouw erop dat ze dit MONO doen. Ook zie je dat, net als bij vele andere werkgevers, wij ons mobiliteitsbeleid aanpassen aan de huidige tijdsgeest. En dat is in ons geval gebaseerd op twee structurele ontwikkelingen: verduurzaming, het serieus kijken naar onze footprint, én de wijze waarop we hybride werken hebben georganiseerd."

OV en fiets

Hoe reizen DUO werknemers zoal naar hun werk?

Eduard: "Als rijksdienst ervaren ook wij dat we een voorbeeldrol hebben te vervullen. Sinds jaar en dag wordt er daarom veelal gereisd met het OV. Al onze collega’s hebben een Shuttel Mobiliteitskaart. Maar we zien ook dat de fiets – zeker voor woon-werkverkeer – qua marktaandeel stijgt. Zeker de e-bikes en de speed pedelecs. Niet in de laatste plaats door de uitstekende fietsinfrastructuur hier in de regio, met fietssnelwegen naar bijvoorbeeld Assen, Winsum en Zuidhorn. Ik kan je zeggen dat het dagelijks aanzienlijk drukker is in onze fietsenstalling dan in onze parkeergarage! Ook hebben we als DUO afspraken gemaakt met de collega’s van Groningen Bereikbaar over spitsmijden en het terugdringen van autoverkeer."

Onze cirkel van invloed

Ik kan me voorstellen dat DUO een grote cirkel van invloed heeft. Kunnen jullie hierin iets betekenen op het gebied van bewust mobiliteitsbeleid?

Eduard:  "Naast het stimuleren van bewust mobiliteitsbeleid voor onze eigen medewekers kijken we inderdaad ook naar onze cirkel van invloed als DUO. In de richting van al onze onderwijsinstellingen bijvoorbeeld. Of de wijze waarop we de contacten onderhouden met onze internationale relaties. Maar ook vanuit onze opdrachtgevende rol. Denk hierbij aan catering, schoonmaak of IT-diensten. In het kader van de Groninger HUB, wordt er gewerkt aan het beter op elkaar afstemmen van deze dienstverleners om te voorkomen dat ze ons bijvoorbeeld allemaal achter elkaar bezoeken. Want wat voor ons geldt qua ambities op het vlak van verduurzaming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid vragen we ook in toenemende mate aan onze toeleveranciers."

Hybride werken nog niet uitgetrild

Hoe ziet het mobiliteitsbeleid van DUO er over drie jaar uit?

Harmen: "Het spreekt voor zich dat verduurzaming over drie jaar nog steeds een dominante rol speelt. Daar is geen discussie meer over mogelijk. Dat verwachten jongere collega’s die zich aan ons willen binden ook van ons. Maar als je mij vraagt hoe hybride werken er in 2026 uitziet, dan weet ik dat nog niet zo precies. Want op dat vlak zie je in feite dat zowel de inrichting en de techniek, als ook het sociale vlak nog niet is uitgetrild. Nog niet volwassen is. Natuurlijk proberen we dat te beïnvloeden, maar realiseer je dat je dit niet vanuit de top kunt regisseren. Dat moet je ook niet willen. Het is veel te afhankelijk van het type werk, de mensen en het karakter van de werkzaamheden. Want een relatief simpele vergadering waarin je een aantal lopende zaken moet aftikken is heel wat anders dan een ingewikkelde brainstormsessie. Die eerste kan prima digitaal, voor die tweede is dat armoedig. En de wijze waarop het hybride werken zich gaat ontwikkelen bepaalt uiteraard ook de wijze waarop de ‘user journey’ vanuit het oogpunt van de werknemer eruitziet. Denk alleen maar aan de afstemming tussen hybride werken en spitsmijden en de inrichting van onze kantoren. Een interessante ontwikkeling!"

Collega aan het woord: Jarno Wilms – Business Controller

Hoe ervaar jij als werknemer van DUO het mobiliteitsbeleid van jullie organisatie?

"Ik ervaar het mobiliteitsbeleid bij DUO als zeer prettig. De regeling voor het aanschaffen van een fiets is een mooie manier om alle medewerkers te motiveren om de fiets te pakken naar het werk. Daarnaast vind ik het vanuit het oogpunt van duurzaamheid fijn dat DUO inzet op reizen via het openbaar vervoer. Dit kan ook goed bij DUO omdat de verbinding tussen de twee kantoren - Groningen en Den Haag - via het openbaar vervoer goed te doen is. Dat is één lange rit zonder overstappen, wat de mogelijkheid biedt onderweg te werken. Iets wat je in de auto natuurlijk niet doet.

Wat DUO nog beter zou kunnen doen in het kader van duurzaamheid is om haar medewerkers ook de mogelijkheid te bieden om privé met de Shuttel-kaart te reizen, hierdoor krijg je als medewerker nog meer mogelijkheid om zo duurzaam mogelijk onderweg te zijn."

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen