Gemeente Alkmaar: we sturen op eigen verantwoordelijkheid!

14-06-2023
679 keer bekeken

De gemeente Alkmaar heeft de rol van werkgever (circa 700 collega’s), die van wegbeheerder (areaal van 522 kilometer) én die van opdrachtgever. Hoe zorgt de gemeente er aan de hand van die drie rollen voor een verkeersveilig Alkmaar? Je leest het in dit interview.

We spreken met gemeentesecretaris Robert Reus (die zelf altijd met de fiets naar kantoor komt), HR-manager en organisatieadviseur Sonja Moolenaar en adviseur verkeer en mobiliteit Arjan Breider. 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Hybridewerken, iets dat door corona is versneld, brengt een hoop positieve effecten met zich mee. Ook voor de verkeersveiligheid en duurzaamheid. Hoe uit zich dat bij de gemeente Alkmaar?

Robert: "Al voor Corona werkten wij tijd- en plaatsonafhankelijk. Ons Stadskantoor is daar ook op ingericht. Wij zijn overtuigd dat je werkt waar en wanneer dat nodig is. Dat kan op kantoor, thuis, maar ook op locatie bij een ondernemer of aan de keukentafel bij een van onze inwoners zijn. Ongeveer de helft van onze mensen woont in de buurt en komt met de fiets. De andere helft komt met het OV of de auto.

Bij de gemeente Alkmaar maken we geen onderscheid in de vergoeding die onze mensen krijgen. Iedereen krijgt een onkostenvergoeding op basis van de reisafstand. Reden daarvoor is dat wij als werkgever sturen op eigen verantwoordelijkheid. Dat is een leidend principe in onze cultuur. Wij vinden dat onze medewerkers zélf een keuze moeten kunnen maken over de manier waarop ze reizen. Wel zijn wij ons bewust van onze voorbeeldrol. Daarom kijken wij volgend jaar of er kansen te verzilveren zijn op het terrein van bewuste mobiliteit. Tegelijkertijd zijn we op een aantal vlakken al zeer bewust bezig met duurzaamheid. Zo is ons eigen wagenpark al volledig elektrisch."

Geen noodzaak om beleid te wijzigen

Organisaties die werk maken van verkeersveiligheid en MONO, daar maken wij ons elke dag hard voor. Hierbij geldt vaak: voorkomen is beter dan genezen. Hoe gaat de gemeente Alkmaar met deze onderwerpen om?

Sonja: "Als je vanuit risicomanagement kijkt naar het vraagstuk verkeersveiligheid en ongestoord onderweg voor onze eigen collega’s, in de geest van: ‘komt iedereen iedere avond ook weer veilig thuis’, dan hebben we op dit moment geen directe reden om ons beleid te wijzigen. Ook hierin gaan wij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar als we tips hebben met betrekking tot verkeersveiligheid en MONO rijden dan delen we die uiteraard met onze medewerkers.

Gelukkig hebben we in de afgelopen periode geen incidenten gehad waarbij onze collega’s waren betrokken. Dit vraagstuk hebben wij geborgd waar het hoort: in onze RI&E. Onze Risico-inventarisatie & -evaluatie. En die actualiseren we met regelmaat."

Data bandenleverancier zorgt voor inzicht

Steeds meer organisaties maken gebruik van slimme data om veiliger, slimmer en duurzamer te werken. Jullie ook?

Arjan: "Met ons areaal van dik 500 kilometer zijn we al de gemeente Alkmaar ook een aanbieder van infrastructuur en kijken we inderdaad naar het gedrag van onze weggebruikers. Met educatie en voorlichting proberen we verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Uiteraard kijken we ook naar risicovolle plekken in het verkeer. Zoals je zei is voorkomen immers beter dan genezen.

Leuk is dat we sinds kort regelmatig gegevens uitwisselen met een bandenleverancier. Zo zien we waar er overmatig hard wordt geremd. Deze informatie verwerken we in onze Digitale Tweeling. Dat is een digitale kaart met veel data over Alkmaar. Een exacte virtuele kopie van de stad met alle straten, gebouwen, bomen, fietspaden, laadpalen etcera. Dat soort informatie is voor ons, maar ook voor de weggebruikers interessant. Het geeft inzicht waar verkeersstromen nog gevaarlijk zijn en waar nog werk aan de winkel is. Wij denken dat we zo het eigenaarschap van onze publieke infra verder kunnen vergroten!"

Verder vergoten van onze cirkel van invloed

De rol van de gemeente Alkmaar als werkgever en wegbeheerder hebben we besproken. Maar hoe zit het met jullie rol als opdrachtgever? Hoe stimuleren jullie in die hoedanigheid bewuste mobiliteit?

Robert: "Voor onze rol als opdrachtgever liggen er op het vlak van bewsute mobiliteit nog kansen. Wij zoeken altijd mogelijkheden om te verbeteren. De tips en tricks die MONO-zakelijk biedt helpen daarbij. Zo kunnen wij samen met onze opdrachtnemers kijken naar wat we beter kunnen doen op het vlak van veilig, slim en duurzaam onderweg gaan."

Ook werk maken van MONO met jouw organisatie? Check onze Toolkit met handige tips en tricks om aan de slag te gaan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen