Bij de inrichting van ons mobiliteitsbeleid denken we steeds meer vanuit de employee journey

11-07-2023
1318 keer bekeken

Vandaag zoomen we in op de Rabobank, werkgever van zo’n 27.000 mensen in Nederland. De Rabobank werkt volgens het leidende principe ‘samen bereiken we meer dan alleen’. Een principe dat ook goed van pas komt bij het vormgeven van een bewust mobiliteitsbeleid.

Alle reden voor een verdiepend gesprek met Abe Boersma, als Tribe Lead Work & Health (EVP) binnen Rabobank onder andere verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid. Interessant is hoe de Rabobank dit benadert vanuit de ‘employee journey’ middels multidisciplinaire teams waarin zowel HR, facilitair én IT opereren met één opdracht: het creëren van een integrale samenhangende ‘reis’ gericht op maximaal werkcomfort voor alle Rabobank collega’s.

Reizen niet alleen slim, éfficiënt en duurzaam, maar ook veilig!

Voelt de Rabobank zich verantwoordelijk als het gaat om het bewust onderweg gaan van hun medewerkers?

"Wij voelen ons als werkgever zeker verantwoordelijk voor het iedere avond weer veilig thuiskomen van onze collega's. Dat punt komt ook nadrukkelijk aan de orde in de keuzes die we maken vanuit de employee journey. Waarbij zakelijk reizen niet alleen slim, efficiënt en duurzaam, maar ook veilig gebeurt. Uiteraard benadrukken wij dat er wetten en regels zijn op het gebied van veiligheid zoals bijvoorbeeld handsfree bellen in de auto. Maar het past niet bij onze cultuur van sturen op eigen verantwoordelijkheid om dit te verbieden. Dat neemt niet weg dat we onze collega’s wel wijzen op de risico’s."

Zo gaat Rabobank onderweg

Hoe ziet jullie mobiliteit er op dit moment uit?

"Grofweg zien we bij de dagelijkse mobiliteitsbehoefte van onze 27.000 collega’s een tweedeling: ongeveer de helft komt met het OV, de fiets of de benenwagen en de andere helft reist frequent met de auto. Wij hebben als werkgever zo’n 1.800 leaseauto’s, verdeeld over twee categorieën: leaseauto’s gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden (onderdeel van het beloningspakket) én leaseauto’s gekoppeld aan functies, zoals sales met klantbezoeken.

Onze ambitie is om over twee jaar (in 2025) al onze leaseauto’s geëlektrificeerd te hebben. Naast de door ons gefaciliteerde leaseauto’s is er dus een substantiële groep die voor het reizen hun eigen (vaak niet elektrische) auto gebruikt. Hierbij hebben we last van het feit dat elektrische auto’s nog steeds aanzienlijk kostbaarder zijn dan benzine- of dieselgestookte auto's."

Samenwerken van IT, HR én facilitair

Hoe zorgt een enorm bedrijf als de Rabobank ervoor dat thema's als veiliger, slimmer en duurzamer werken en reizen succesvol opgepakt worden?

"Als Rabobank opereerde wij net als vele andere organisaties in een wereld waarin IT, HR en facilitair afzonderlijke kokers waren die elkaar niet of nauwelijks begrepen. Ieder opererend in zijn eigen domein met een eigen portfolio aan losse producten of diensten. Terwijl men wel allemaal dezelfde Rabobank medewerker ondersteunde. Dáárom dat we nu werken met multidisciplinaire teams waarin al deze drie takken van sport adequaat zijn vertegenwoordigd. Gericht op het versterken van elkaar. Als men elkaar dan gevonden heeft, is het fantastisch om te zien tot welke grote hoogtes men kan komen in termen van waardecreatie voor onze collega’s.

Zoiets gaat echter niet van zelf, daarom ook dat we altijd zeggen: ‘Leer de collega’s uit je nieuwe team eerst beter kennen zodat je goed weet wat je aan elkaar hebt en waarin je elkaar aanvult’. We zien nu dat dit mooie benefits oplevert waarbij toepassingen als hybride werken, spitsmijden, vitaliteit, het elektrificeren van het wagenpark, de herinrichting van kantoren, etcera veel beter op elkaar zijn afgestemd. Met steeds professionelere koppelvlakken leidend tot vloeiende verbindingen. Ik wil niet zeggen dat we hierin koploper zijn als Rabobank, maar we zijn wel erg goed bezig met elkaar!"

Digital first: niet gereden kilomters zijn de veiligste

Je noemde zonet ook hybride werken en het herinrichten van jullie kantoren. Kun je daar iets meer over vertellen?

"Wij hebben als Rabobank – mede door Corona, maar vooral ook gestoeld op data uit medewerkersonderzoeken – een enorme slag gemaakt in onze wijze van werken. Gemiddeld zijn onze mensen slechts één of twee dagen per week op kantoor. De rest van de week werkt men vanuit huis. Samen met onze medewerkers kijken wij naar wat voor hen individueel, als team én voor de organisatie het best werkt qua plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de reis die je maakt naar en het zijn op kantoor duidelijk meerwaarde heeft én biedt. Om die reden zijn we onze kantoren anders aan het inrichten. Zodanig dat er een scala aan werkvormen, variërend van inspirerende brainstormsessies tot plekken waar men in alle rust ingewikkelde en privacygevoelige gesprekken kan voeren, mogelijk zijn. Plus goede ontspanningsvoorzieningen zoals catering, koffiecorners of zelfs letterlijk een jeu de boule baan – waarin je met je team einde dag gezellig kunt chillen onder het genot van een drankje. Ook ondersteunen we medewerkers bij een professionele inrichting van de thuiswerkplek. Zo draagt Rabobank bij aan de verkeersveiligheid en duurzaamheid door een stuk minder medewerkers op de weg en zorgen we ervoor dat onze medewekers efficiënt en met plezier voor ons werken!"

Abe's droom

Wat is jouw droom met betrekking tot Rabobank en bewuste mobiliteit? Laten we zeggen over drie jaar?

"Als we dit gesprek over drie jaar weer zouden hebben, dan hoop ik dat de wijze waarop we onze mensen ondersteunen in de keuze ten aanzien van de plek waar men elkaar kan ontmoeten zo simpel is dat dit via Outlook georganiseerd kan worden. Als je zou zeggen ‘ik wil met collega A, B en C een inspirerende meeting hebben’, dat het systeem dat support waarbij je op moment X in bijvoorbeeld ons kantoor Y welkom bent simpelweg omdat dat voor iedereen het meest efficiënt, praktisch én duurzaam is.

Qua modaliteiten zal het marktaandeel van OV of elektrische fietsen in onze totale mobiliteitsbehoefte over drie jaar zeker stijgend zijn, maar we zullen moeten accepteren dat de auto er is (en blijft). En de kunst is om die automobiliteit dan zo slim, duurzaam én veilig te laten plaatsvinden."

 

De mening van een collega:  Bram Baarslag, Open Innovation Analyst
"Ik vind dat we een prima mobiliteitsbeleid hebben bij Rabobank. Het kantoor in Utrecht is natuurlijk goed te bereiken omdat het naast het station ligt. Door die centrale ligging is de kans ook groter dat je je collega’s vaker ziet. Zelf reis ik ongeveer 2x per week vanuit Rotterdam met een NS business card naar Utrecht. Ideaal, want ik stap voor de deur de tram in en voor de deur bij Utrecht eruit. In mijn team bespreken we met enige regelmaat hoe we hybride willen werken. Laatst hadden we met elkaar bijvoorbeeld een teamdag op het Rabo kantoor in Rotterdam, wat echt een leuke afwisseling is!"

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen