Frigo: hoe wij omgaan met bewuste mobiliteit zorgt zeker voor attractief werkgeverschap

29-08-2023
1334 keer bekeken

Als consument heb je vaak niet zo in de gaten welke handelingen er al allemaal verricht zijn met jouw groente, fruit, vlees of vis alvorens ze in jouw eigen koelkast verdwijnen. Hoe gaat logistieke dienstverlener van koel- en vriesproducten Frigo om met bewuste mobiliteit en wat levert hen dat op?

Frigo beschikt over warehouses (in Breda en Moerdijk) met een capaciteit van 50.000 pallets waar dagelijks maar liefst 260 trailers kunnen worden geladen en gelost. Die pallets worden weer in containers vervoerd, die via de weg of de binnenvaart naar hun plaats van bestemming gaan. Frigo is in bijna een kwart eeuw uitgegroeid tot een onderneming met meer dan 100 collega’s en een opslagcapaciteit van boven de 85.000 pallets. We spreken Erik Janse, als Business Development Director verantwoordelijk voor de exploitatie van deze warehouses.

'Ongeschreven' regels

MONO-zakelijk staat voor veiliger, slimmer en duurzamer onderweg. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie veilig(er) onderweg gaan?

"Realiseer je dat we als Frigo een omvang hebben waarin iedereen elkaar nog kent. Waarmee we ook een cultuur hebben die laagdrempelig is en waarbij we elkaar aanspreken. Daarmee is het aantal incidenten, fingers crossed natuurlijk, heel overzichtelijk. Gelukkig beperkt zich dat tot wat parkeerschades waarbij paaltjes of andere voertuigen over het hoofd zijn gezien. En dat willen we ook graag zo houden. Daarom dat we bijvoorbeeld teamvergaderingen tijdens het rijden niet accepteren. En dat geldt ook voor onze opdrachtnemers. Wij vervoeren als Frigo zelf namelijk helemaal niets, alles wat vervoerd wordt huren we in. We werken vaak samen met kleinere overzichtelijke familiebedrijven die chauffeurs met lange dienstverbanden hebben. Chauffeurs die echt betrokken zijn bij hun vak en weten weten wat het belang van verkeersveiligheid is. Het feit dat wij zelden of nooit worden gebeld door andere weggebruikers dat er misstanden zouden zijn met een Frigo-container zegt wel genoeg denk ik. Het zijn ongeschreven regels die passen bij onze pragmatische cultuur van ‘zo doen we dat met elkaar."

Duurzame bereikbaarheid

En hoe zorgen jullie ervoor dat Frigo slimmer onderweg gaat?

"Ons personeel is grosso modo te verdelen over twee categorieën: kantoorpersoneel, circa 40 à 45 mensen, en collega’s die werkzaam zijn in de warehouses, circa 60 mensen. Voor de werkzaamheden van de tweede groep is het uiteraard essentieel dat ze fysiek aanwezig zijn. Onze kantoorcollega’s bieden we veel vrijheden: het gaat per slot van rekening om het werk dat uitgevoerd moet worden. Vaak kan dat plaats- en tijdonafhankelijk. En dat stimuleren we ook: mensen kunnen tussen 6 en 9 uur ’s morgens starten. En natuurlijk willen we niet dat ze onnodig in de file zitten. Spitsmijden is zeker iets wat we stimuleren. Zo ook het hybride werken."

Meer inzetten op elektrische fietsen

Ik begrijp dat jullie mensen dus voornamelijk met eigen vervoer naar het werk komen en niet met het openbaar vervoer?

"Het OV is voor ons – gelet op onze locaties – eigenlijk geen échte optie. Ik schat dat nog geen vijf procent van onze collega’s frequent gebruikmaakt van het OV. Daarentegen is de elektrische fiets voor woon-werkverkeer weldegelijk interessant. Nu komt ongeveer een kwart met de fiets, wij willen het 'marktaandeel' van de fiets ten opzichte van de auto (nu 70 procent) in de komende jaren flink gaan verhogen. Waarbij we ook een stimuleringsregeling gaan opzetten voor bijvoorbeeld speed pedelec’s."

Verduurzaming is een belangrijke kernwaarde!

Speelt naast veiligheid en bereikbaarheid, duurzaamheid ook nog een belangrijke rol binnen jullie bedrijf?

"Het spreekt voor zich dat een relatief jong bedrijf als Frigo ook op alle fronten een duurzaam imago wil creëren. Dat geldt dus ook voor onze mobiliteit. Daarom ook dat sinds een jaar of twee al onze auto’s van de zaak, circa 15 stuks, elektrisch zijn. Daarnaast zijn al onze warehouses voorzien van zonnepanelen. We hebben zelfs een aanvraag voor een windmolen – wat toch iets meer tijd kost qua vergunningen dan verwacht. Ook letten we zo veel als mogelijk op de afstand tussen waar mensen wonen en waar ze werken – we prefereren het zogenaamde ‘rondje rond de kerk’. Zeker nu binnenkort onze locatie in Moerdijk operationeel is vragen we mensen om daar te gaan werken als dat ook significante voordelen heeft in hun woon-werkverkeer."

Attractief werkgeverschap

Zorgt de manier waarop jullie omgaan met bewuste mobiliteit (veiliger, slimmer en duurzamer onderweg) dat jullie gezien worden als attractief werkgever door (potentiële) medewerkers?

"Ja! Het is zeker zo – en dat merken wij ook – dat er een relatie is tussen de wijze waarop ons mobiliteitsbeleid is opgezet én onze attractiviteit als werkgever. Daarmee kunnen we ons ook onderscheiden. Want realiseer je dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren er niet beter op zal worden. Daarmee moeten we als werkgever ook meer moeite doen om mensen te krijgen of langer vast te houden. De wijze waarop het zakelijke reizen dan is ingericht kan ons daarbij helpen!"

 

Collega's Cor Dalemans & Tiny Dalemans-Huizinga over bewust onderweg bij Frigo
1. Op welke Frigo-locatie werken jullie en hoe gaan jullie elke dag naar je werk?
Cor: Wij werken allebei op onze nieuwe locatie in Moerdijk. Het is 15,4 kilometer van onze voordeur tot aan kantoor en ik ga er elke dag met de elektrische fiets naar toe.
Tiny: Dat klopt, en we fietsen zoveel mogelijk samen. Zelfs door de regen en wind.
2. Wat motiveert jullie om elke dag met de elektrische fiets naar je werk te gaan?  
Cor: Het is relatief dichtbij huis, je kunt lekker uitwaaien na een drukke werkdag en het bespaart ook nog eens op diesel- of benzinekosten. Daarnaast verbeteren we, door op de fiets te gaan, onze conditie. Ook zijn we een stuk sneller thuis dan wanneer we met de auto zouden gaan. Het kan namelijk best druk zijn richting Moerdijk en door te fietsen hebben we hier weinig last van. 
Tiny: Ik vind het bewegen fijn. Plus fietsen is voor mij ideaal om na het werk m’n hoofd leeg maken en te genieten van de natuur om me heen! Daarnaast is het fijn dat wanneer een van ons eerder moet beginnen of juist later klaar is dan de ander, we niet afhankelijk van elkaar zijn. Alleen fietsen is immers ook niet zo erg.
3. Hoe zorgen jullie ervoor dat het fietsen veilig gebeurt?
Cor: Door jezelf zichtbaar voor andere weggebruikers te maken aan de hand van goede verlichting bijvoorbeeld en je te focussen op wat er om je heen gebeurt.
Tiny: Inderdaad, dus ook geen telefoongebruik tijdens het fietsen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen