Hoe Tempo-Team werkt aan een bewust mobiliteitsbeleid waarin de medewerker centraal staat

26-09-2023
430 keer bekeken

Als je 4.000 vaste medewerkers in dienst hebt én daarnaast zo’n 70.000 flexwerkers die in de meeste gevallen reisbewegingen maken, dan spreekt het voor zich dat er wordt nagedacht over een bewust en eigentijds mobiliteitsbeleid. We spreken hierover met Tempo-Team´s HR-directeur Esther Raaijmakers.

Tempo-Team is onderdeel van de Randstad-groep en voert in Nederland een drietal brands: Randstad, Yacht en Tempo-Team. Naast haar HR-verantwoordelijkheid voor Tempo-Team heeft Esther ook een paar portefeuilles binnen de Randstadgoep, zoals beleid flexwerkers, diversiteit en well being.

Leaseauto: deel van de salarisstrook

Hoe zien de zakelijke reisbewegingen van Tempo-Team er op dit moment uit?

"Wij als Tempo-Team zijn in de afgelopen twee, drie jaar anders gaan reizen. Met aanzienlijk minder zakelijke kilometers. Wel zien we dat de leaseauto, waar we er zo'n 3.500 van hebben rondrijden - uiteraard zo veel mogelijk MONO, in ons mobiliteitsbeleid een behoorlijk dominante rol vervult. Vooral omdat het voor veel mensen inmiddels is verworven tot een arbeidsvoorwaarde. Terwijl het ooit bedoeld was als een vervoermiddel.

Het gesprek erover gaat te vaak gepaard met emoties en sentiment. Op zich best begrijpelijk, maar iedereen begrijpt dat we qua mobiliteit meer flexibiliteit moeten zien te organiseren als werkgever. Als ik nu met de trein wil terwijl ik een leaseauto heb, krijg ik dat niet vergoed. Terwijl ik in de trein kan werken en in de auto niet. Dat moet anders. We zullen meer en meer naar een MaaS (Mobility as a Service) achtige mobiliteitsvormen moeten gaan. Daarom dat we as we speak bezig zijn met de opzet van een groot mobiliteitsproject om zo maximaal in te kunnen spelen op de eisen van deze tijd."

Sinds 1 oktober 2021 alleen nog maar elektrisch

Hoe komt duurzaamheid terug in de manier waarop Tempo-Team zakelijk reist?

"Aangezien de leaseauto nog steeds zo'n dominante rol vervult binnen ons mobiliteitsbeleid, hebben we als organisatie in 2021 een belangrijk statement gemaakt door het besluit te nemen dat alle leaseauto’s die na 1 oktober van dat jaar besteld zouden worden alleen nog maar elektrisch aangedreven mogen zijn. En daar zijn we heel duidelijk in: geen uitzonderingen! Wat, eerlijk is eerlijk, soms ingewikkelde situaties creëert; zo ben ik zelf al meer dan een jaar aan het wachten op mijn nieuwe elektrische leaseauto. Maar op deze wijze laten we als werkgever zien dat we het onderwerp duurzaamheid heel serieus nemen en daar op deze manier ons steentje aan bij dragen."

In cocreatie met onze collega's

Luisteren jullie ook naar de behoeften van jullie mensen als het gaat om het inrichten van (mobiliteits)beleid?

"Jazeker! Binnen onze organisatie kennen we het platform ‘InnerVoice’ waarmee we de operationalisering van nieuwe dingen zoals een mobiliteitsbeleid kunnen toetsen bij onze collega’s. Dus geen traditioneel top-down model waarbij de directie wel even beslist wat goed is voor de medewerkers. Nee, we vragen de collega’s expliciet naar hun mening. We luisteren naar hen. En via InnerVoice hebben we steeds een groep van zo’n 15 à 20 procent van de gehele organisatie waarmee we een representatief beeld hebben van wat er leeft onder onze collega's. Op die manier kunnen we effectief inspelen op hun behoeftes, maar hen bijvoorbeeld ook mede-eigenaar laten worden van ons beleid."

Medewerker centraal

De medewerker staat dus écht centraal?

"Bij de inrichting van ons toekomstige mobiliteitsbeleid moet onze medewerker uiteraard centraal staan. Want het gaat erom dat we hen zo maximaal mogelijk faciliteren in het juiste werkcomfort: wat heb jij nodig om je werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen? En dat betekent dat we heel goed kijken naar vloeiende koppelvlakken tussen zaken als hybride werken, bewust en veilig onderweg zijn, spitsmijden, het inrichten van kantoren, vitaliteit, enzvoort. Denk alleen maar aan het feit dat we als Tempo-Team een landelijk dekkend netwerk van kantoren hebben, allemaal op loopafstand van een OV-knooppunt. Alles gericht op het zijn en blijven van een attractieve werkgever voor onze mensen; niet zo gek toch in deze tijd van alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt?"

Een échte gamechanger!

Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie de manier waarop jullie reizen en werken anders aan het inrichten zijn?

"Corona heeft ons weinig goeds gebracht, behalve het serieus nadenken over de inrichting van je werk in combinatie met digitalisering. En dan heb ik het niet alleen over hybride werken in de zin van ‘doe je je werk thuis of op kantoor’. Nee, het gaat veel meer over de aard en het karakter van je werk in relatie tot de vraag waar en hoe je dat dan doet en of je daarvoor moet reizen.

Iedereen begrijpt dat je operationele zaken veel makkelijker online kunt bespreken met elkaar dan ingewikkelde strategische issues, waarbij je graag elkaar in de ogen wil kijken. Omdat écht contact daarbij essentieel is: geloof je in de gemaakte keuze? Ben je gecommitteerd? En dat betekent veel meer een cultuurkwestie die je niet even in een regenachtige achternamiddag hebt georganiseerd. Zoiets kost natuurlijk tijd. Die je dan ook moet nemen, zonder vrijblijvend te zijn. Want je kunt dit heel goed sturen met de juiste voorbeelden. Zéker als je die je op inspirerende wijze communiceert – middels vormen van storytelling. Zoals bijvoorbeeld een bila van twee personen: waarom doe je dat ieder op een stoel aan een suf bureau terwijl het ook wandelend kan? Ook nog goed voor je gezondheid!"

Stapeling van mobiliteitsvormen

Als we dit gesprek over drie jaar nog eens zouden voeren Esther, waar zou Tempo-Team dan staan als we het hebben over een bewust mobiliteitsbeleid?

"Als we dit gesprek over drie jaar weer zouden hebben, dan zullen we een paar flinke stappen gemaakt hebben in de wijze waarop wij als werkgever mobiliteit aanbieden. Met meer keuzevrijheid inspelend op de behoefte die past bij de aard van je werk. Waarbij we als het ware meerdere mobiliteitsvormen kunnen stapelen. En dat betekent dat we dan ook met een andere bril moeten kijken naar vervoersmiddelen als OV of elektrische fiets. Zonder die hardnekkige vooroordelen. Uiteraard heeft dat consequenties voor het marktaandeel van de leaseauto. Dat zal onherroepelijk omlaag moeten. Allemaal passend in een eigentijds mobiliteitsbeleid gericht op blije werknemers en tevreden klanten."

De mening van collega Youssra El Hadouchi

Hoe ervaart jonge collega Youssra El Hadouchi het mobiliteitsbeleid van Tempo-Team?

"Sinds december 2022 rijd ik elektrisch en dat was even wennen in het begin. Voornamelijk het nadenken over het aantal af te leggen kilometers en of er dan tussentijds opgeladen moet worden. Kan ik opladen bij mijn relaties of moet dit onderweg? Het went echter snel om een inschatting te maken en ik vind het fijn dat we op deze manier ons steentje bijdragen aan het milieu!
 
Het aantal kilometers dat wij jaarlijks moeten rijden voor behoud van onze leaseauto is nog gebaseerd op het aantal kilometers voor Corona. Maar sinds corona is de wereld van werken compleet veranderd en werken we meer hybride. Dat is soms dus wel een zorgpunt. Maar Tempo-Team staat ervoor open om hierover het gesprek aan te gaan. Verder zijn er op sommige locaties weinig laadpalen beschikbaar. Dit zal in de toekomst hopelijk verbeteren als wij meer en meer elektrisch gaan rijden."

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen