LeasePlan: het gaat absoluut om de interactie tussen schoon, slim en veilig reizen!

26-10-2023
411 keer bekeken

De grootste leasemaatschappij van ons land - LeasePlan - beheert in Nederland een wagenpark van meer dan een kwart miljoen auto’s. In het kader van 'Put your money where your mouth is' een gesprek met Country Managing Director Nederland Sander Pleij en CSR Manager Corinne Vonk over hun voorbeeldrol.

Be the change you want to see in the world

Leaseplan heeft een enorme voorbeeldrol als het gaat om bewuste mobiliteit. Hoe gaan jullie daar mee om?

Sander: "Kijk het is heel simpel, als je predikt dat mobiliteit zowel schoon, slim en veilig moet zijn, moet je dat als organisatie wel hebben doorleeft. Dan moet je gewoon weten hoe dat in de dagelijkse praktijk werkt. En dat kan alleen maar met de kennis en ervaring zoals je die zélf hebt opgedaan!

Wij zijn als LeasePlan sinds 2018 heel actief op het vlak van elektrificering van ons eigen wagenpark, de auto’s van onze eigen crew. Binnen één jaar was dat volledig elektrisch. Wij geloven als werkgever heel sterk in de interactie tussen schoon (geen uitstoot), slim (zowel de transitie van bezit naar gebruik als ook andere mobiliteitsvormen naast de auto) én veilig (geen incidenten). Neem bijvoorbeeld onze eigen internationale LeasePlan-organisatie - we zijn actief in dertig landen - onze internationale meetings van een dagdeel doen wij in principe digitaal."

Targets en parameters

Hoe sturen jullie op bewust mobiliteitsbeleid vanuit Leasplan?

Sander: "Wij hebben duizenden klanten. Daarmee hebben we een prima zicht op klanten die onderscheidend zijn als het gaat om de wijze waarop zij hun bewuste mobiliteitsbeleid vormgeven. En dat begint écht bij het senior-management die een duidelijke ambitie uitspreekt. En dat dan ook vertaald in concrete doelen richting 2025. Denk maar aan een X percentage aan elektrische auto’s in je wagenpark, een X percentage gereden schades, of een X percentage deelmobiliteit.

Wij ondersteunen onze klanten bij het concretiseren van die doelen. Met bijvoorbeeld praktische rapportage- en monitoringssystemen. Maar ook het faciliteren van het debat erover. Want door het frequent te agenderen in de verschillende werkoverleggen stimuleer je die bewustwording absoluut."

Eenzijdig niet-verhaalbare schades

Wat doet Leaseplan tegen afleiding in het verkeer?

Corinne: "Een belangrijke indicator voor de wijze waarop onze klanten performen in hun mobiliteitsbeleid is het percentage ‘eenzijdig niet-verhaalbare schades’. Vaak – zo leert de ervaring – is dat een belangrijke indicator voor afleiding in het verkeer. Veelal veroorzaakt door de telefoon. Daarom biedt LeasePlan online veiligheidstrainingen aan. Een assortiment van maar liefst 24 type trainingen van circa vijf minuten. Bijvoorbeeld training op het vlak van afleiding in het verkeer, toegankelijk gemaakt via onze app en website."

Van fragmentarisch naar integraal

Hoe kijken klanten en medewerkers naar bewuste mobiliteit?

Sander: "Bij grote internationale klanten worden veel van onze diensten via tenders binnengehaald. Daarin ligt de nadruk nog vaak op prijs of service. Terwijl je veel meer de functie van reizen centraal zou moeten zetten. Dan kun je echte stappen voorwaarts maken op slimmer, schoner en veiliger reizen. Dat moet ook, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in combinatie met andere eisen van de jongere generatie én veranderende wet- en regelgeving brengt een bewust mobiliteitsbeleid dichterbij."

Over drie jaar

Waar denken jullie dat werkgevers in Nederland over drie jaar staan op het gebied van bewust mobiliteitsbeleid?

Sander en Corinne: "We denken dat Nederlandse werkgevers over drie jaar op de onderstaande vier terreinen écht meters hebben gemaakt:

  1. Elektrificering: wij denken dat in 2025 meer dan de helft van de geleverde auto’s batterij-elektrisch zal zijn;
  2. Ontwikkeling van rijhulpsystemen: als je auto’s van tien jaar geleden afzet tegen wat nu in de showroom staat en je trekt die ontwikkeling verder door dan gaan steeds meer rijhulpsystemen de bestuurders actief ondersteunen. Waarmee het autonoom rijden de facto praktijk zal zijn;
  3. Boost aan deelmobiliteit: jongere generaties zullen werkgevers meer en meer gaan uitdagen om écht werk te maken van deelmobiliteit. Waarin ze MaaS-achtig (Mobility as a Service) het gebruik (uitgedrukt in een mix van verschillende mobiliteitsvormen aangeboden via een abonnement) belangrijker vinden dan het bezit.
  4. Verzilverde synergie tussen slim, schoon en veilig mobiliteitsbeleid: het uitsluitend focussen op schoon zal steeds minder onderscheidend vermogen genereren, zéker in deze krappe arbeidsmarkt’.
LeasePlan Nederland is sinds 22 mei 2023 onderdeel van ALD Automotive | Leaseplan
Over ALD Automotive | LeasePlan
ALD Automotive | LeasePlan is een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van duurzame mobiliteit die full-service leasing, abonnementsdiensten, fleetmanagementdiensten en multimobiliteitsoplossingen biedt aan corporates, MKB, ZZP’ers en particulieren. ALD Automotive | LeasePlan is actief in 44 landen en wil een leidende rol spelen in de transitie naar emissievrije mobiliteit en de digitale transformatie van de industrie. Tot de integratie van beide organisaties ook in Nederland is voltooid, blijven de merken ALD Automotive en LeasePlan naast elkaar bestaan.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen