Door krachten slim te bundelen zijn we aanzienlijk sterker, óók ten aanzien van bewuste mobiliteit

03-11-2023
286 keer bekeken

Ondernemend Assen behartigt de belangen van 450+ bedrijven en ondernemers in de gemeente Assen. Zij weten dus als geen ander wat de synergie tussen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid werkgevers brengt. We spreken met voorzitter Kor IJszenga, zelf directeur van uitgeverij Van Gorcum.

Door professioneel aandacht te vragen voor de thema's verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid wordt het ondernemersklimaat in Assen verbetert en versterkt. Ondenemend Assen zet zich in voor drie specifieke branches, namelijk: onderwijs, zorg en overheid/defensie.

Cijfers 2022 alle reden tot vergroten urgentie

In welke mate zijn jullie ondernemers bezig bewust mobiliteitsbeleid?

"Wij vertegenwoordigen een grote diversiteit aan bedrijven en ondernemingen. Kijk, de wat grotere hebben veelal voldoende kennis en expertise om niet alledaagse zaken aan te pakken, maar omdat zo’n 80% van onze leden MKB-ers zijn – met maximaal zo’n 20 collega’s in dienst – is onze support op thema’s als duurzaamheid, attractief werkgeverschap of (verkeers)veiligheid altijd welkom. De verkeersdoden-cijfers van 2022 liegen er natuurlijk niet om: veilige mobiliteit is een urgent onderwerp. 

Realiseer je dat als je MKB-er bent, je meestal je handen vol hebt aan de ins en outs van het dagelijks ondernemen. Heel simpel: om voor je klanten waarde te creëren. En als zo’n werkgever dan aan de slag gaat met bijvoorbeeld bewust mobiliteitsbeleid, dan helpen wij hem of haar daar graag bij."

Uitwisselen van slimme ervaringen

Ik kan me voorstellen dat jullie als Ondernemend Assen ook het leren van elkaar faciliteren en stimuleren?

"Absoluut. Een van de voordelen van deze regio is onze schaal. Waarbij we elkaar overwegend goed kennen. Oók omdat mensen hier in Assen veelal honkvast en loyaal zijn. We zijn immers een geweldige woon- en werkstad! En vanuit onze Drentse - wat nuchtere - mentaliteit vertrouwen we elkaar. Daarin past het ook om binnen Ondernemend Assen handige ervaringen onderling te delen. Vóór ondernemers en dóór ondernemers. Daarbij fungeert Ondernemend Assen dan als een soort lokale verbinder. En daar is veel behoefte aan. Bijvoorbeeld op het terrein van hybride werken. Waarom of wat is wel duidelijk, maar hoe je dat in de praktijk ook kunt toepassen, wat do’s en don’ts zijn; dat is handig om te delen. Want wij realiseren ons ook dat niet gereden kilometers niet alleen de meest duurzame, maar ook de veiligste zijn! Ik denk dat het een redelijke schatting is dat bij de aangesloten leden van Ondernemend Assen overal waar dat ook maar enigszins kan wel een vorm van hybride werken is ingevoerd waarbij doorgaans twee van de vijf dagen thuis wordt gewerkt, wat een positieve impact heeft op de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van Assen."

Attractief werkgeverschap

We zien dat werken aan bewust mobiliteitsbeleid, werkgevers ook attractiever maakt voor werknemers. Zien jullie dat ook?

"Zeker. Wij merken dat de arbeidsmarkt op een aantal terreinen krapper aan het worden is. Dat onze leden meer moeite moeten doen om talent te krijgen of te behouden. Voor Corona hadden we ook best wel last van de aanzuigende werking van de Randstad. Zeker wat betreft jongere en goed opgeleide professionals. Met de komst van hybride werken in combinatie met een steeds drukker en bovenal alsmaar duurder wordende Randstad biedt dat ons als regio echter weer volop kansen. Mensen die hier graag willen komen wonen en werken, ook omdat het hier rustiger en betaalbaarder is. Met minder files en dus ook minder kans op verkeersincidenten. En door onze schaal is de fiets of e-bike een steeds serieuzere modaliteit voor woon-werkverkeer. En zo zien we dat een bewust mobiliteitsbeleid in combinatie met het hier wonen een asset kan worden van ons werkgeverschap!’  

Zorg, onderwijs en overheid/defensie

Op jullie website staat dat jullie de belangen behartigen van een drietal branches: zorg, onderwijs en overheid/defensie. Hoe kan in die drie branches bewust mobiliteitsbeleid worden gestimuleert volgens jullie?

"Als je binnen die drie sectoren inzoomt op het mobiliteitsbeleid, dan zie je dat goede bereikbaarheid van groot belang is. Want veel van de werknemers in die sectoren wonen in de regio. Dan is goed openbaar vervoer een voorwaarde om mensen de auto uit te krijgen. We maken ons dan ook best zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer. Onze overheid zet daarin de verkeerde stappen door het openbaar vervoer in de regio te versoberen. We steunen dan ook de lobby lokaal en in de regio om het openbaar vervoer op peil te houden en daar waar het kan te versterken.

De fietssnelweg tussen Groningen en Assen is een goed voorbeeld waar lokale overheden de handschoen hebben opgepakt om echt een alternatief te bieden voor de auto. Samen met een goed openbaar vervoer in de regio helpt dit om het aantal woon-werk kilometers in de auto te verminderen. Want in het openbaar vervoer kun je nog even snel een mailtje tikken, in de auto niet."

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen