Rijksinspectie Digitale Infrastructuur: bewust mobiliteitsbeleid asset attractief werkgeverschap

07-11-2023
410 keer bekeken

Cyberveiligheid, kunstmatige intelligentie, telecomsecurity, 5G: het zijn stuk voor stuk grote thema’s die cruciaal zijn voor de welvaart én veiligheid van ons land. RDI werkt aan een veilig verbonden Nederland. Maar hoe zorgt RDI ervoor dat hun mensen bewust en veilig onderweg gaan?

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen: Agentschap Telecom) werkt samen met andere organisaties en toezichthouders aan onderwerpen als cyberveiligheid, digitaal veilige apparatuur, kunstmatige intelligentie, telecomsecurity, 5G en frequentiemanagement. Dat doet de toezichthouder momenteel met zo’n 450 collega’s waarvan men verwacht, niet zo vreemd als je naar de aard en het karakter van hun werkveld kijkt, dat dit de komende jaren flink gaat groeien. We spreken directeur Mens en Middelen Michiel Laan over hoe men bewust mobiliteitsbeleid inzet als een échte asset voor attractief werkgeverschap. Gelet op de groeiambities van RDI klinkt dat als een logische ontwikkeling!

OV, tenzij

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie mensen bewust onderweg gaan?

“Onze kantoren in Amersfoort en Groningen liggen heel dicht bij het station. Waarmee je wel hele goede reden moet hebben om geen gebruik te maken van het OV. Daarom is onze slogan ook ‘OV, tenzij’. Ook voor internationale reizen naar bijvoorbeeld Brussel of andere EU-lidstaten. Pas boven de 700 kilometer vinden we vliegen een optie.

Daarnaast hebben we bij de RDI hybridewerken – al zeggen we het zelf – heel professioneel aangevlogen. Wel met nadrukkelijke aandacht vanuit de directie, maar niet top down. Vooral in gesprek en inspelend op de behoefte van onze eigen mensen. Heel simpel: door het er frequent met elkaar over te hebben. En zo hebben we al pratend de ‘Tien geboden’ met elkaar ontwikkeld. En ik hoef niet uit te leggen dat als je dat op zo’n manier doet, het qua eigenaarschap ook wordt nageleefd. Wat daarbij zéker heeft geholpen is de aard van het karakter van ons werk: in meer dan 90% van de gevallen kan dat digitaal. Slechts een klein deel moet fysiek worden uitgevoerd, vanwege inspectie of het risico op lekken van essentiële informatie. Overigens was een groot deel van onze organisatie al voor Corona gewend om hybride te werken omdat dit noodzakelijk was voor ons inspectiewerk. Zij troffen en treffen elkaar op vaste momenten op kantoor voor het uitwisselen van kennis of om elkaar te ontmoeten.”

Bewust onderweg werkt attractief

Welke voordelen brengt bewust omgaan met mobiliteit jullie als organisatie?

“Bij de RDI hebben we de vitaliteitskaart ontwikkeld. Dat is in feite een soort checklist van onderwerpen die je bespreekt met je leidinggevende. In de geest van ‘waar krijg jij energie van?’ of ‘hoe schaal je af van je werk?’. Daarin bespreken we ook hoe je reist voor je werk.  Hoe dat het meest comfortabel, efficiënt maar ook veilig ingericht moet zijn. Wat ook past bij ons imago. Zéker geen gevaarlijke situaties door onnodige afleiding onderweg en waar nodig passen we de apparatuur in de voertuigen aan zodat onze inspecteurs veilig de noodzakelijke metingen kunnen verrichten.

Voor ons als RDI is het zijn en blijven van een attractieve werkgever namelijk cruciaal. Want alleen zo kunnen wij onze ambitieuze opgave ook waarmaken. Dáárom ook dat we het zo hebben georganiseerd dat alle facetten die een collega raakt om zijn of haar werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Met professioneel ontwikkelde verbindingen tussen initiatieven als hybride weken, spitsmijden, zakelijk reizen in de eerste klas, beschikbaarheid laptop/simkaart, maar ook zaken als balans werk/privé. Een professioneel en bewust mobiliteitsbeleid is een asset voor ons attractief werkgeverschap."

Elektrificering naar 70%

Hoe staat jullie huidige wagenpark ervoor?

“Als publieke organisatie voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven op het vlak van uitstoot van onze reisbewegingen. Momenteel is iets meer dan 40% van ons wagenpark (64 dienstvoertuigen, overwegend allemaal poolauto’s) elektrisch aangedreven. Eind volgend jaar moet dat 70% zijn met de kanttekening dat voor sommige van onze taken - denk aan het risico van het verstoren van metingen - elektrische voertuigen ingewikkeld zijn. De metingen mogen daar niet door beïnvloed worden en dat thema vereist dus nog nader onderzoek.”

Toekomstvisie

Wat zou helpen om het zakelijk verkeer in Nederland veiliger, slimmer en duurzamer te maken?

“Ik denk dat we met elkaar een oplossing moeten vinden voor de bezettingspiek van kantoren op de dinsdagen en donderdagen. Om zo de druk op het verkeer op die dagen te verminderen. En dat zullen we vooral mét elkaar moeten doen. Ook hier weer: door het er over te hebben met elkaar. Het valt of staat met de bewustwording. En zoiets kun je niet afdwingen vanuit de directie. Maar wél agenderen en daarmee regisseren!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen