De inrichting van veilig en duurzaam mobiliteitssysteem voor onze mensen zien we als no regret

20-12-2023
618 keer bekeken

De Volksbank is de paraplu boven de sterke merken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. De eerste drie zijn door de Consumentenbond geselecteerd als de beste banken (bron: Bankenmonitor 2023). Met ruim drie miljoen klanten onderscheidt de Volksbank zich door hun maatschappelijke impact.

Waarbij bankieren gaat over meer dan geld alleen. Het is een manier om van waarde te zijn: niet alleen voor de eigen organisatie en medewerkers, de klanten of de aandeelhouder, maar voor de hele maatschappij. Bankieren met de menselijke maat betekent ook zorgzaam zijn voor een goed werkklimaat. En ervoor zorgen dat iedereen iedere avond ook weer veilig thuiskomt. Een open gesprek met CEO Martijn Gribnau en mobiliteitsexpert Arno Veenman.

Facts & figures

De Volksbank heeft zo’n 3.200 collega’s en kent naast het Utrechtse hoofdkantoor (tegenover Utrecht CS) een paar lokale vestigingen verdeeld over het land. De gemiddelde enkele woonwerkreis die wordt afgelegd is 53 kilometer (bijna 2,5 keer het landelijk gemiddelde van 22 kilometer). Ongeveer 10% van de collega’s komt met de fiets (fietsafstand tot ca 15 kilometer), de rest is in een 50/50 verhouding verdeeld tussen OV en (hoofdzakelijk eigen) auto. Dat betekent dat ongeveer 1.500 collega’s met de auto reizen. De fietsvergoeding is hoger dan die voor de auto. De Volksbank heeft 217 (elektrische) leaseauto’s. CEO Martijn Gribnau heeft een elektrische auto met chauffeur om zo gedurende het grote aantal kilometers wat hij jaarlijks aflegt (> 55.000km) óók veilig te kunnen werken.

 

Auto blijft op termijn een belangrijke modaliteit

Arno: "Omdat veel van onze collega’s woonachtig zijn in niet stedelijke gebieden – waar in toenemende mate sprake is van verschraling van het OV – zal de auto voor zo’n 30-35% van onze collega’s ook op langere termijn dé modaliteit zijn voor hun mobiliteit. Maar we gaan wel stimuleren dat ook de eigen auto’s over een paar jaar allemaal elektrisch zijn. Onlangs hebben we het mogelijk gemaakt om € 1.800 fiscaal uit te ruilen bij aanschaf van een eigen elektrische auto. We hebben geen strikt beleid over bellen in de auto, maar als ik iemand bel die onderweg is vraag is altijd of hij/zij even naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats wil rijden. Zoveel mogelijk MONO rijden dus. Qua heftige incidenten op vlak van mobiliteit: ik zit nu vier jaar op deze stoel, ik ken er gelukkig geen een."

Hybride werken sinds 2009

Martijn: "Daarnaast hebben we al ver voor Corona het hybride werken omarmd waarbij onze mensen meer dan de helft van de tijd al vanuit huis konden werken. Daarmee waren we écht een van de eerste in ons land! Nu na Corona zien we dat we het optimale evenwicht nog met elkaar moeten zien te vinden. Waarin de balans wordt gevonden tussen maximale flexibiliteit enerzijds (gemiddeld 1,2 minder kantoordagen per week dan voor Corona), maar anderzijds wel het werken in teams en vanuit gemeenschappelijke cohesie. Het is duidelijk dat mensen met meer werkervaring zich makkelijker bewegen in een thuisomgeving dan zij die net gestart zijn in het arbeidsproces. Waarbij vanuit een meester/gezel achtige vorm het onboardingsproces wordt vormgegeven. Want bijna al onze functies en rollen kun je digitaal doen. We sturen erg op eigen verantwoordelijkheid van de teams: dáár moet men onderling afspraken maken over hoe er wordt gewerkt en waar. Dat gaan we niet middels een soort van oekaze topdownerig afdwingen. Dat past gewoon niet in het karakter van onze organisatie. Enige écht ‘heilige’ restrictie die we kennen is dat klanten er geen last van mogen hebben! Waar we de komende periode meer op zullen gaan inzetten is om de SNS-winkels (192 stuks in Nederland) ook te gebruiken als fysieke HUB voor teams om zo lokaal met elkaar te werken. Oók om zo onnodige reisafstanden te voorkomen."

Afvlakken di/do-piek

Martijn: "Ook wij als de Volksbank last van de dinsdag/donderdag piek (di/do-piek). Uiteraard proberen we dat af te vlakken – wat we ook vanuit de coalitie Anders Reizen oppakken. Reizen buiten de spitsen om is bij ons gewoon mogelijk. Maar het is in alle eerlijkheid een taai vraagstuk, mede doordat in Nederland veel van onze collega’s niet op de vrijdag of de woensdag werken. Wij denken dat de invoering van een laagdrempelig reserveringssysteem ons daarbij gaat helpen. Want zeg nou zelf, als jij naar kantoor komt, dan kom je toch om je directe collega’s waarmee je werkt te ontmoeten? Dat zijn er vast niet meer dan 10/20 op een dag! Ander hulpmiddel hierbij is een zwaardere inzet van spitsmijden: eerst paar uur digitaal thuis, dan naar kantoor of andersom.’

HNW

Arno: "Gelukkig kennen we als de Volksbank – vooral door onze pioniersrol met het hybridewerken – een lange traditie in het operationaliseren van Het Nieuwe Werken. Vanuit een goede samenwerking tussen HR, ICT en Facilities. Onder die noemer (tegenwoordig: HNW 2.0) scharen we alles wat betrekking heeft op de inrichting van een zo optimale werkplek en de wijze waarop die werkplek bereikt kan worden. En dan hebben we het over de gehele keten, dus van het faciliteren van een thuiswerkplek (zowel arbo-proof als digitale hulpmiddelen), het aangeboden mobiliteitsvergoedingsysteem tot de inrichting van inspirerende ontmoetingsplekken in onze kantoren of in onze HUB’s (SNS-winkels)."

In 2026

Martijn: "Als we dit gesprek over een jaar of drie weer zouden hebben dan vermoed ik dat de hoofdlijn van onze boodschap hetzelfde is. Met die kanttekening dat we dan dus het gros van de auto’s elektrisch aangedreven zal zijn, flink wat van onze collega’s gebruik maken van de lokale HUB’s in onze SNS-winkels en dat de di/do-piek, zeker in de spits, wat is afgevlakt. En ik hoop dat er dan sprake is van een gezonde balans in de toepassing van het hybride werken. Alles gericht op het zo comfortabel mogelijk ingericht hebben van de werkomstandigheden voor onze collega’s. Opdat ze zich zoveel als mogelijk kunnen focussen op datgene waarvoor ze zijn gekomen: waarde creëren voor onze klanten!"

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen